Update NL 23-12-2020

Zojuist is de update van 10-12-2020 afgerond. 

Aankondiging

Aanpassing UX/UI medewerker lijst

Met een volgende update voeren we een UX/UI aanpassing door in de medewerker lijst. Deze aanpassingen betreffen: nieuwe filters, sorteermogelijkheden en paginering. We verwachten deze wijziging met de update in de eerste week van 2021 uit te rollen en zal er als volgt uit zien:

Verbeteringen

Nieuwe token: volledige achternaam (op basis van tenaamstelling)

Een tijd geleden hebben we het tenaamstelling-token hernoemd naar volledige naam/full name (op basis van tenaamstelling), omdat dat was wat er werd gegenereerd.

Dit neemt echter niet de noodzaak weg om soms de achternaam te gebruiken op basis van de tenaamstelling, bijvoorbeeld in contracten. Om de mogelijkheid open te houden om het te combineren met een voornaam of de initialen, hebben we het token volledige achternaam (op basis van tenaamstelling) gemaakt.

Op basis van wat is ingesteld in de tenaamstelling in het personalia, genereren we de achternaam. De standaardinstelling is alleen achternaam. Als de instelling bijvoorbeeld is Partnernaam - Achternaam en de Partnernaam is niet ingevuld, dan zullen we het token niet genereren.

Waarschuwing bij verwijderen van een 'stuur', 'teken', 'vul' of 'pas toe' taak in de HR workflows. 

Op basis van feedback op onze community hebben we een waarschuwing toegevoegd aan de pop-up HR Workflow-instellingen wanneer een gebruiker klikt op verwijderen van een taak in een HR workflow, aangezien die taken van elkaar afhankelijk zijn.

Opnieuw toewijzen van taken na voltooiing van HR workflow

Het voltooien van een taak in een HR workflow activeert Nmbrs® nu om te controleren of het mogelijk is om taken die niet konden worden toegewezen op het moment van creatie opnieuw toe te wijzen. Dit lost met name enkele problemen op met de HR workflow van Hire & Onboard wanneer de werknemer tekende als de tweede persoon.

Werkkostenregeling betaling in periode 2 van het volgende jaar

Volgend jaar is het ook toegestaan ​​om de betaling van de WKR in periode 2 in de aangifte mee te sturen. We hebben de run controle verbeterd (dit krijg je niet als je de werkkosten in periode 2 betaalt) en het salarisdocument aangepast voor de werkkosten zodat het aangeeft dat het niet alleen gaat om de eindbetaling van periode 1.

Opgeloste bugs

Extra spatie bij gebruik van token volledige naam

Wanneer de token volledige naam (op basis van tenaamstelling) werd gebruikt, lieten we een extra spatie vrij voor de mogelijke partnernaam. Deze ruimte is nu verwijderd.

SEPA - bestandsnaam met % na downloaden

Als de naam van het bestand een komma (,) bevatte, werd deze vervangen door een percentage (%). Dit zal nu als liggend streepje (_) worden getoond ter bevordering van de leesbaarheid.

Dubbele signalen bij automatische verzending van journaalposten.

Wanneer de journaalposten aan de hand van de automatische workflow verzonden werden, kon dit tot een dubbele signalering leiden. Dit is met deze update verholpen.

Melding bij gebruik van Help-knop

Bij het klikken van de Help-knop, kon het voorkomen dat een beveiligingsmelding getoond werd. Met deze update is dit verholpen.

Microloon converter foutmelding.

Als je een Microloon-database probeert te converteren, krijg je een foutmelding in de converter. Dit is verholpen.

Microloon converter velden

Bij het gebruik van de converter werden de velden huisadres en startdatum niet correct omgezet naar het Nmbrs importsheet uit de microloon database. Dat is nu ook opgelost.

PAXml converter

De PAXml-converter kon het personeelsnummer en de in dienst datum niet correct converteren. Dit is nu weer mogelijk.

Export geschiedenis

Op bedrijfsniveau werd een 'actie' (binnen import/export) getoond als een export. Echter, bij het openen van de pop-up werd aangegeven dat het een update betrof. Dit is met deze Nmbrs update hersteld.

Pensioen Export AZL: week bedrijven en 4-weken export

Voor week bedrijven met een 4-weken AZL pensioen export, de pensioengrondslag (PgLn) was vermenigvuldigd met vier. Dit is met deze update opgelost.

Pensioen Export PGGM: week bedrijven en export

Voor week bedrijven met een PGGM pensioen export, de pensioengrondslag (TotRegLn) was vermenigvuldigd met vier. Dit is met deze update opgelost.

Pensioen Export APG: 53e week

In de pensioen export voor APG was het mogelijk om teveel dagen in te sturen. Dit is nu aangepast naar een maximum van 20 dagen voor periode 13.

TSF (tijdspaarfonds) en weekbedrijven

Het TSF wordt nu correct berekend voor weekbedrijven.

Medewerker login: foutmelding in verlof aanvraag wizard

Bij het gebruik van de de verlof aanvraag wizard op medewerkerniveau werd een oops-pagina getoond. Dit is met deze update verholpen.

Signalen - inconsistentie bij het kiezen van een datum

Na het selecteren van een datum was het pas weer mogelijk om een volgende datum te kiezen ná verversen van de pagina. Dit is met deze update opgelost.

Opmerkingen