Update NL 07-01-2021

Zojuist is de update van 07-01-2020 afgerond. 

Feature wijziging

Aanpassing  medewerker lijst 

We hebben de gebruikersinterface en ervaring in de werknemerslijst gewijzigd. Deze aanpassingen betreffen: nieuwe filters, sorteermogelijkheden en paginering.

Lees hier meer over in het volgende artikel: Tabblad Medewerkers - Verschillende medewerkerstypes

Microloon TXT converter wordt niet meer getoond

De ondersteuning van de microloon text converter is enige tijd geleden verwijderd. We hebben het nu ook verwijderd uit de daadwerklelijke installatie van de converter en zal microloonconversies nu altijd het CSV-formaat gebruiken. 

Verbeteringen

Nieuwe UI voor SSO knop op de login pagina 

Met de update zijn de SSO knoppen op de login pagina veranderd naar de nieuwe UI. De nieuwe weergave is hier te zien. 

Nieuwe ArboNed klanten verzendtype SIVI v2017

Alle nieuwe ArboNed integraties worden opgesteld middels de SIVI 2017 standaard. Berichten zullen vanaf nu enkel verzonden worden naar Arboned over de medewerker die daadwerkelijk afwezig zijn. (enkel ziekte verzuim berichten)

TSF Tijdspaarfonds en decimalen

In sommige gevallen (bij ziekte) is het aantal TSF dagen nodig met decimalen, dit is nu beschikbaar. 

Payroll workflow beschikbaar maken van documentviewer

Het verzenden van het signaal naar een bedrijfscontactpersoon, weergaf eerder enkel de standaard contactpersoon, met deze update worden alle desbetreffende contactpersonen getoond. Opgeloste bugs

Signalen-Aanpassen van HR signaal

Het was niet mogelijk om een HR signaal aan te passen, bij een debiteur dat gebruik maakte van een HR workflow dat het teken '&' bevatte. 

Overzicht loon componenten

Op master niveau, het rapport looncomponenten, bij onjuiste invoer; bijvoorbeeld: 'van' periode was groter dan de 'tot' periode, dan bleef het rapport op 'genereren' staan. Dit is met de update opgelost. 

Overzicht loon componenten- Foutieve jaar

Op master niveau, het rapport looncomponenten, bij het selecteren van het gewenste jaartal, veranderde  de drop-down lijst het ongewenst naar het jaartal 2014. Dit is met de update opgelost 

Enter-knop slaat de aangepast HR workflow op 

Wanneer je op enter drukt terwijl een aangepaste workflow openstaat, werd de pop-up gesloten zonder deze op te slaan. Met de update is dit nu gewijzigd, zodat je geen waardevol werk verliest. 

Pensioen export UPA PGGM

Bij het creëren van een pensioen export UPA PGGM kon de volgende melding voor komen: "er is iets misgegaan, probeer opnieuw". Het was vooralsnog mogelijk om de export aan te maken, met deze update is de onterechte foutmelding opgelost. 

Interactieve loonstrook- weergaf geen correctie in het verleden

Bij het verwijderen van een looncode in het verleden wordt er een correctie run getriggerd. Op de interactieve loonstrook kon je niet zien dat er een correctie had plaats gevonden. De volgende melding zal nu (weer) getoond worden: "Let op: Er is een TWK correctie in periode .. gedaan." 

Standen register per looncomponent heeft ontbrekende waarden 

Het salaris document standen register per medewerker en per looncomponent, gaf geen waarden aan van de voorgaande jaren. Dit is verholpen met de update. 

Inconsistent importbestand

Het importbestand was inconsistent via converters, dit is nu opgelost. Alle velden zijn nu hetzelfde. 

Opmerkingen