Susag (UPA)

Dit artikel beschrijft hoe je een UPA-bericht (= pensioenaangifte of -export) voor Susag aanmaakt en verstuurt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Pensioenexport koppelen aan bedrijf

Ga voor ieder bedrijf waarvoor je pensioenexportbestanden naar Susag dient te versturen naar dashlet 'Pensioen Exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Je kunt hier een reeds bestaande instelling controleren of, als deze nog niet bestaat, een nieuwe aanmaken en koppelen:

mceclip0.png

Selecteer Exportformaat 'UPA Susag', vul de gegevens in, sla de nieuwe exportinstelling op en vink deze aan om te activeren. 'Nummer leverancier' en 'Bedrijf Relatienummer' zijn op te vragen bij Susag.

Ondersteunde branches

Dit pensioenexportformaat kan gebruikt worden voor aanlevering van het Sociaal Fonds voor de volgende branches:

Opmerkingen