Update NL 28-01-2021

Zojuist is de update van 28-01-2021 afgerond. 

Aanstaande wijziging

Apple Id Login beschikbaar voor alle gebruikers

Met de update van 4 februari zullen we de Apple Id Login, die momenteel een bètafunctie is, voor alle gebruikers uitrollen. Je kunt meer lezen over de Apple Id Login in dit kennisbank-artikel.

Nieuwe functionaliteit

Mobiele app: werkgeversverklaring voor avondklok

De meest recente update van de app bevat de werkgeversverklaring voor de avondklok. Dit document dient geüpload te zijn naar de medewerkersdocumenten met het recent aangemaakte type "Avondklok".
Als voor de werknemer geen document is geüpload zal de menuoptie om het te zien niet verschijnen. Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit.

Reiskosten per dag

In het bedrijfsdashlet Reiskostenregeling is een nieuwe rekenmethode aan de bestaande opties toegevoegd. Bij zowel de optie 'Staffel kilometervergoeding' als de optie 'Op basis van berekende km' kun je ervoor kiezen om het bedrag te berekenen op basis van kantoordagen, in plaats van op basis van medewerkersrooster en gewerkte dagen. Via een nieuwe urencode kun je het aantal dagen dat de medewerker in de betreffende maand naar kantoor is gegaan invoeren. Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit.

UPA pensioenexport: losse correctie

Het is nu mogelijk om een losse correctie aan te maken voor pensioenexporttype UPA.
Net als bij de losse correcties voor de loonaangifte wordt een losse UPA-correctie gecreëerd wanneer een nieuwe run wordt aangemaakt ná de pensioenexport voor de laatste periode (einde jaar of eindperiode bedrijf).

Verbeteringen

Aanpassen KvK-nummer

Het KvK-nummer op pagina Informatie onder Mijn account kon niet worden gewijzigd. Dit is vanaf nu wel het geval.

Prestaties import

We hebben de snelheid van de importfunctionaliteit verbeterd

Auto v/d Zaak: bijtellingspercentages 

Het dashlet Auto v/d Zaak bevatte een lijst met bijtellingspercentages die verschilde van die in het importsheet Nu komt de lijst in het Excel-bestand overeen met wat er in de gebruikersinterface staat.

Mobiele app: 'Links'-menu verwijderd

Het menu voor de links werd nauwelijks gebruikt. Het is verwijderd uit de app omdat het geen toegevoegde waarde bood voor onze klanten.

Mobiele app: pdf voor onkostenvergoeding

We bieden nu de mogelijkheid om pdf-bestanden te uploaden, om het documentbewijs van een declaratie te hebben in plaats van alleen afbeeldingen.

Mobiele app: adres vooringevuld

We vullen nu de informatie van het bestaande adres van de gebruiker in het adresmutatieformulier in.

Mobiele app: pagina Loonstrook wordt herzien duidelijker

De pagina die informeert over een loonstrook die wordt herzien gebruikte een oud kleurenschema, waardoor deze moeilijk leesbaar was. We hebben enkele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verbeteren.

Mobiele app: bewerken in mutatieformulieren veroorzaakt crash

Als er geen bestaand bankrekeningnummer of adres was en de gebruiker probeerde een van beide in de mutatieformulieren te bewerken, dan crashte de app. We laten de gebruiker nu een bericht zien waarin wordt uitgelegd dat er eerst een adres of bankrekeningnummer moet worden toegevoegd en we leiden hem door van de sectie Bewerken naar de sectie Nieuw.

Mobiele app: melding bij poging gebruik e-mailadres als domein

We laten nu een specifieker bericht zien wanneer een gebruiker zijn e-mailadres probeert in te vullen in het domeinveld, waarin wordt uitgelegd wat een domein is en waar het kan worden achterhaald indien dit onbekend is.

Mobiele app: betere domeinanalyse

Veel gebruikers vullen de hele URL in, in plaats van alleen het domein, tijdens de eerste stap van het inloggen. Het resultaat is URL's zoals domain.nmbrs.nl.nmbrs.nl.
We negeren nu de rest van de URL en houden alleen rekening met het juiste 'domeindeel', wat het inloggen vergemakkelijkt en het aantal fouten vermindert.

HR Documenten: uitbreiding kleurenschema's voor afdelingen

De kleurenschema's waren vrij beperkt en maakten de overzichten voor HR Documenten erg verwarrend. Daarom hebben we het aantal beschikbare kleuren voor deze overzichten uitgebreid.

Loonstroken per run

Vanaf nu voegen we alle periodes per looncode samen voor alle groepen behalve bruto en netto. Belastingen, pensioen en betalingen worden samengevoegd.

Brexit en de Landenkring

Het VK heeft de EU verlaten en daarom mag je de Landenkring niet meer toepassen voor werknemers die in het VK wonen en in 2021 of later in Nederland gaan werken. Voor deze werknemers moet de tabel van het Derde land worden toegepast.

Indien een werknemer (woonachtig in het VK) een dienstverband heeft dat begint vóór 2021 passen we de Landenkring toe; indien hij/zij in 2021 begint passen we het Derde land toe.

In sommige gevallen heeft een werknemer een dienstverband vóór 2021, maar moet toch het Derde land worden toegepast. In dat geval dien je een nieuw dienstverband aan te maken.

Hiermee wordt het bekende probleem opgelost: [Britse medewerkers] In sommige situaties wordt de verkeerde loonbelastingtabel toegepast

KPU-berekening toegevoegd voor CAO's 549 en 9999

De KPU kan nu worden berekend wanneer een werknemer valt onder CAO 549 | AGF Detailhandel of 9999 | Geen reguliere CAO van toepassing.

Nieuwe bijtellingspercentages

We hebben nieuwe bijtellingspercentages toegevoegd: 15,00% tot €40.000 en 25,00% boven €40.000.

Verlofgroepen 'gekoppeld'

In sommige gevallen gebeurde het dat verlofgroepen werden samengevoegd. Dit gebeurde wanneer je in het volgende jaar een verlofsaldo aanmaakte voordat de jaarwissel uitgevoerd was.
Vanaf nu is het alleen mogelijk om een verlofsaldo aan te maken voor het actieve jaar van het bedrijf.

Opgeloste bugs

Medewerker niet zichtbaar in medewerkerslijst

Dit kon gebeuren als de functie verwijderd was. Wanneer een functie nu op debiteurenniveau wordt verwijderd, dan hebben de werknemers aan wie die functie is toegewezen een lege functie, vergelijkbaar met wat er gebeurt wanneer een afdeling wordt verwijderd.

Twinfield: fout bij genereren journaalposten

Er was geen validatie voor het bereik van dimensies op dezelfde positie (voorbeeld: [3-1] is geen geldige instelling maar [3-9] wel) maar nu is die er.

Fout bij aanpassen opleiding van medewerkers

Bij gebruik van de 'Update'-functie om de opleiding van werknemers bij te werken leidde een lange waarde voor het cijfer tot een fout. Dit is nu opgelost.

Startup wizard: onterechte foutmelding

De startup wizard toonde een foutmelding (hoewel hij werkte zoals bedoeld) tijdens stap 'Klaarzetten om te starten'. Dit is verholpen, dus er zouden geen valse positieven meer moeten optreden.

Export verkeerde Aard arbeidsverhouding

Als veld Aard arbeidsverhouding code 83 bevatte, dan werd in plaats daarvan code 22 geëxporteerd naar Excel. Nu wordt de juiste waarde geëxporteerd.

Demo's in 2021

Hoewel 2021 al begonnen was werden de demo's nog steeds gemaakt met runs die in 2020 werden uitgevoerd. Dit is gecorrigeerd, dus alles wordt nu aangemaakt met datums in 2021.

Mobiele app: 'kilometers' i.p.v. 'waarde'

Bij het invoeren van een onkostendeclaratie voor looncode 5150 werd in de invoer het woord 'waarde' getoond. Dit is gewijzigd in 'kilometers', om beter weer te geven wat de input voor de looncode zou moeten zijn.

Mobiele app: onkostendeclaratie staat lege waarde toe

De onkostendeclaratie liet toe dat het veld van de te betalen waarde leeg was. Dit zou niet het geval moeten zijn, daarom is het nu verplicht om het in te vullen.

Mobiele app: verlof gelijk aan web app

Het is weer mogelijk om 0 uur in het verlof in te voeren, identiek aan de webapp.

Overzicht Looncomponenten per periode blijft laden in beëindigde omgevingen

Het was voor Nmbrs Support noch voor de omgevingseigenaar mogelijk om deze overzichten uit beëindigde omgevingen op te halen. Opgelost.

Week 53 ontbreekt in periodefilters van overzichten

Week 53 was niet te selecteren in het overzichtsfilter van meerdere overzichten. Dit is opgelost voor de volgende overzichten.

Debiteurniveau:

  • Looncomponenten per periode

Bedrijfsniveau:

  • Looncomponenten per periode
  • Verzuim

Dashboard Jaarwerk: overzicht verlofgroepen leeg

Bij gebruik van een eigen CAO-model bleef het verlofgroepoverzicht van het Dashboard Jaarwerk leeg. Dit hebben we opgelost.

Jaarwerk: transitievergoeding

Bij downloaden van alle jaaropgaven vanuit het Jaarwerk verdween het loon voor de loonaangifte voor de Transitievergoeding, terwijl dit bij downloaden van een enkele jaaropgave wel correct werd gegoond. Nu gebeurt dit ook bij het dowloaden van alle jaaropgaven.

Geen looncodes gekopieerd vanuit default medewerkers

Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker op basis van een default medewerker werden de looncomponenten niet gekopieerd. We hebben dit opgelost.

30%-regeling met eindperiode in voorgaand jaar

Als de 30%-regeling een eindperiode had in bijvoorbeeld 2020 en je deed de jaarwissel, dan toonden de loonheffingsinstellingen op medewerkersniveau in de pop-up een eindperiode in 2021. We laten nu de juiste eindperiode zien.

APG: verkeerde pro-ratafactor pensioenexport

Voor de berekening van de deeltijdfactor in de APG-export keken we naar de APG-uren of de verloonde uren. Nu kijken we ook naar de branche-uren.

Opmerkingen