Branchecorrecties per 1-2021 (01-02-2021)

N.a.v. feedback vanuit onze klanten hebben wij op 01-02-2021 de volgende brancheaanpassingen gedaan:

Nmbrs-systeembranche Correctie / aanpassing
0129 Metaalbewerkingsbedrijf

- Toevoeging minimum vak.geldbedrag teruggedraaid

- lc1160 uit grondslag regeling 22 | WWM (uurloner) verwijderd

0044 Gemaksvoedingsind. - Eindejaarsuitkering 3% (was 2%)
0074 Pluimveeverw. Ind. - Eindejaarsuitkering 1,15% (was 2%)
0095 Vleeswarenind. - Eindejaarsuitkering 2,5% (was 2%)
0149 Kunst en Cultuur (Algemeen) - Aanpassing premie SF Podiumkunsten van 0,1% naar 0,8% (wn 0,4 / wg 0,4)
0229 Molenaars - Looncodes voor consignatietoeslag toegevoegd
0051 Houtverwerk. Ind. - pensioen- en excedentreg.: berekening PT% op 'Gemiddelde uren'
0185 Hiswa - pensioen-, aspirant- en excedentreg.: berekening PT% op 'Gemiddelde uren'
0217 Beroepsgoederenverv. - Controle eindleeftijd reg. 4, 5, 6 en 9 op 'Eind huidige periode'
0186 Bibliotheken - Aanpassing premiepercentages Wn- en Wg-regeling
0150 Bouw Hellende Daken - PAWW-regeling standaard uitgeschakeld
0215 Groothandel Bloemen en Planten

- Vakantiegeld teruggezet naar 8%

- lc7720 aan grondslag toegevoegd t.b.v. eindejaarsuitkering

0222 Kaaspakhuis

- PAWW-regeling toegevoegd

Deze aanpassingen zijn per 1-2021 doorgevoerd, wat betekent dat je mogelijk een TWK-run per die periode dient te draaien.

Opmerkingen