Update NL 15-02-2021

Zojuist is de update van 15-02-2021 afgerond. 

Nieuwe functionaliteit

Apple Id Login beschikbaar voor alle gebruikers

Met deze update is de Apple Id Login beschikbaar gesteld voor al onze gebruikers. Je kunt meer lezen over de Apple Id Login in dit kennisbank-artikel.

Verbeteringen

NOW-tool

De NOW-tool werkt nu ook voor 2021.

Het kennisbankartikel met betrekking tot de NOW-tool van 2020, kun je hier vinden.

PGGM-branches: vakantiegeld en ORT

Voorheen berekenden we in alle gevallen vakantiegeld over de ORT. We hebben het nu mogelijk gemaakt om dit per branche in te stellen. Zodra de branche is aangepast communiceren we dit via kennisbanksectie Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten.

HR-document Werkgeverskosten per kostenplaats: vertalingen toegevoegd

Bij het exporteren van deze gegevens naar PDF werd de koptekst van de rapporten niet in de juiste taal van de gebruiker weergegeven, maar nu wel.

Runcontrole-bericht voor oproepmedewerkers

We hebben het runcontrole-bericht verwijderd voor het geval de verzekeringsplicht voor een werknemer 'A' is (familie van de eigenaar).

De historie van een verlofsaldo verwijderen

Bij het verwijderen van de historie van een verlofsaldo werd het saldo voor alle jaren verwijderd. We verwijderen nu alleen het verlofsaldo van het geselecteerde jaar.

Gebruikersinterface: nieuwe knoppen

Alle knoppen in Nmbrs zijn visueel en technisch gewijzigd. We hebben de knoppen beter leesbaar gemaakt volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen voor webcontent.

Datum opzeggen abonnement

De pop-up 'Abonnement opzeggen' stond een datum toe die 1 maand eerder was dan mogelijk zou moeten zijn. We hebben dit gewijzigd, zodat nu de juiste maanden worden getoond waarin je het abonnement kunt opzeggen.

Opgeloste bugs

Salarisdocumenten: opslaan naar Bestandsbeheer soms niet mogelijk

Als de bedrijfsnaam een '/' bevatte en de gebruiker probeerde op te slaan naar Bestandsbeheer, dan werden sommige salarisdocumenten niet opgeslagen. Opgelost.

UPA PGGM: (oudere) responsberichten ophalen

Van 25 oktober tot begin december haalden we niet alle responsberichten van PGGM op. Afgelopen week hebben we deze responsberichten alsnog toegevoegd.

Reiskostenvergoeding: onjuiste afstand en niet overschrijven bedrijfsinstelling

Op medewerkersniveau werd alleen de enkele (gehalveerde) afstand getoond. De berekening was echter correct. Ook werden bij een wijziging in de reiskosteninstellingen op medewerkersniveau nog steeds de bedrijfsreiskosteninstellingen gevolgd. Beide problemen zijn verholpen.

Hiermee wordt het bekende probleem opgelost: [Reiskosten] Reiskosteninstellingen

PAWW-berekening (looncodes kolom 7 van de loonstaat)

In de PAWW-berekening werden ten onrechte enkele looncodes met de instelling 'Kolom 7' meegenomen. We sluiten deze looncodes nu uit.

Verbetering Medewerkerslijst

Als het e-mailadres van een medewerker niet was ingevuld, dan werd het telefoonnummer rechts uitgelijnd. Dit is nu opgelost.

Importeren Zvw-code 'C'

Het was nog mogelijk om via een import van de SVW-instellingen bij een medewerker Zvw-code 'C' toe te voegen. Dat kan nu niet meer.

Import van medewerkers (debiteurniveau) werkt niet

Het importeren van medewerkers op debiteurenniveau werkte niet goed. Dit is gecorrigeerd.

Opmerkingen