2021 product updates

Op deze pagina tref je al onze nieuwe features en verbeteringen per update. Klik op de maand om de product updates te laden.

Product Updates: Januari

Update 07-01-2021

Aanpassing  medewerker lijst 

We hebben de gebruikersinterface en ervaring in de werknemerslijst gewijzigd. Deze aanpassingen betreffen: nieuwe filters, sorteermogelijkheden en paginering.

Lees hier meer over in het volgende artikel: Tabblad Medewerkers - Verschillende medewerkerstypes

Microloon TXT converter wordt niet meer getoond

De ondersteuning van de microloon text converter is enige tijd geleden verwijderd. We hebben het nu ook verwijderd uit de daadwerkelijke installatie van de converter en zal microloon conversies nu altijd het CSV-formaat gebruiken. 

Nieuwe UI voor SSO knop op de login pagina 

Met de update zijn de SSO knoppen op de login pagina veranderd naar de nieuwe UI. De nieuwe weergave is hier te zien. 

Nieuwe ArboNed klanten verzendtype SIVI v2017

Alle nieuwe ArboNed integraties worden opgesteld middels de SIVI 2017 standaard. Berichten zullen vanaf nu enkel verzonden worden naar Arboned over de medewerker die daadwerkelijk afwezig zijn. (enkel ziekte verzuim berichten)

TSF Tijdspaarfonds en decimalen

In sommige gevallen (bij ziekte) is het aantal TSF dagen nodig met decimalen, dit is nu beschikbaar. 

Payroll workflow beschikbaar maken van documentviewer

Het verzenden van het signaal naar een bedrijfscontactpersoon, weergaf eerder enkel de standaard contactpersoon, met deze update worden alle desbetreffende contactpersonen getoond. 

Update 14-01-2021

PFZW branches en ORT 

Vanaf 2021 wordt het vakantiegeld meegenomen in de ORT berekening.

Update 28-01-2021

Mobiele app: werkgeversverklaring voor avondklok

De meest recente update van de app bevat de werkgeversverklaring voor de avondklok. Dit document dient geüpload te zijn naar de medewerkersdocumenten met het recent aangemaakte type "Avondklok".
Als voor de werknemer geen document is geüpload zal de menuoptie om het te zien niet verschijnen. Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit.

Reiskosten per dag

In het bedrijfsdashlet Reiskostenregeling is een nieuwe rekenmethode aan de bestaande opties toegevoegd. Bij zowel de optie 'Staffel kilometervergoeding' als de optie 'Op basis van berekende km' kun je ervoor kiezen om het bedrag te berekenen op basis van kantoordagen, in plaats van op basis van medewerkersrooster en gewerkte dagen. Via een nieuwe urencode kun je het aantal dagen dat de medewerker in de betreffende maand naar kantoor is gegaan invoeren. Zie dit kennisbankartikel voor meer informatie over deze nieuwe functionaliteit.

UPA pensioenexport: losse correctie

Het is nu mogelijk om een losse correctie aan te maken voor pensioenexporttype UPA.
Net als bij de losse correcties voor de loonaangifte wordt een losse UPA-correctie gecreëerd wanneer een nieuwe run wordt aangemaakt ná de pensioenexport voor de laatste periode (einde jaar of eindperiode bedrijf).

Aanpassen KvK-nummer

Het KvK-nummer op pagina Informatie onder Mijn account kon niet worden gewijzigd. Dit is vanaf nu wel het geval.

Prestaties import

We hebben de snelheid van de importfunctionaliteit verbeterd

Auto v/d Zaak: bijtellingspercentages 

Het dashlet Auto v/d Zaak bevatte een lijst met bijtellingspercentages die verschilde van die in het importsheet Nu komt de lijst in het Excel-bestand overeen met wat er in de gebruikersinterface staat.

Mobiele app: 'Links'-menu verwijderd

Het menu voor de links werd nauwelijks gebruikt. Het is verwijderd uit de app omdat het geen toegevoegde waarde bood voor onze klanten.

Mobiele app: pdf voor onkostenvergoeding

We bieden nu de mogelijkheid om pdf-bestanden te uploaden, om het documentbewijs van een declaratie te hebben in plaats van alleen afbeeldingen.

Mobiele app: adres voor ingevuld

We vullen nu de informatie van het bestaande adres van de gebruiker in het adresmutatieformulier in.

Mobiele app: pagina Loonstrook wordt herzien duidelijker

De pagina die informeert over een loonstrook die wordt herzien gebruikte een oud kleurenschema, waardoor deze moeilijk leesbaar was. We hebben enkele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verbeteren.

Mobiele app: bewerken in mutatieformulieren veroorzaakt crash

Als er geen bestaand bankrekeningnummer of adres was en de gebruiker probeerde een van beide in de mutatieformulieren te bewerken, dan crashte de app. We laten de gebruiker nu een bericht zien waarin wordt uitgelegd dat er eerst een adres of bankrekeningnummer moet worden toegevoegd en we leiden hem door van de sectie Bewerken naar de sectie Nieuw.

Mobiele app: melding bij poging gebruik e-mailadres als domein

We laten nu een specifieker bericht zien wanneer een gebruiker zijn e-mailadres probeert in te vullen in het domeinveld, waarin wordt uitgelegd wat een doten is en waar het kan worden achterhaald indien dit onbekend is.

Mobiele app: betere domeinanalyse

Veel gebruikers vullen de hele URL in, in plaats van alleen het domein, tijdens de eerste stap van het inloggen. Het resultaat is URL's zoals domain.nmbrs.nl.nmbrs.nl.
We negeren nu de rest van de URL en houden alleen rekening met het juiste 'domeindeel', wat het inloggen vergemakkelijkt en het aantal fouten vermindert.

HR Documenten: uitbreiding kleurenschema's voor afdelingen

De kleurenschema's waren vrij beperkt en maakten de overzichten voor HR Documenten erg verwarrend. Daarom hebben we het aantal beschikbare kleuren voor deze overzichten uitgebreid.

Loonstroken per run

Vanaf nu voegen we alle periodes per looncode samen voor alle groepen behalve bruto en netto. Belastingen, pensioen en betalingen worden samengevoegd.

Brexit en de Landenkring

Het VK heeft de EU verlaten en daarom mag je de Landenkring niet meer toepassen voor werknemers die in het VK wonen en in 2021 of later in Nederland gaan werken. Voor deze werknemers moet de tabel van het Derde land worden toegepast.

Indien een werknemer (woonachtig in het VK) een dienstverband heeft dat begint vóór 2021 passen we de Landenkring toe; indien hij/zij in 2021 begint passen we het Derde land toe.

In sommige gevallen heeft een werknemer een dienstverband vóór 2021, maar moet toch het Derde land worden toegepast. In dat geval dien je een nieuw dienstverband aan te maken.

Hiermee wordt het bekende probleem opgelost: [Britse medewerkers] In sommige situaties wordt de verkeerde loonbelastingtabel toegepast

KPU-berekening toegevoegd voor CAO's 549 en 9999

De KPU kan nu worden berekend wanneer een werknemer valt onder CAO 549 | AGF Detailhandel of 9999 | Geen reguliere CAO van toepassing.

Nieuwe bijtellingspercentages

We hebben nieuwe bijtellingspercentages toegevoegd: 15,00% tot €40.000 en 25,00% boven €40.000.

Verlofgroepen 'gekoppeld'

In sommige gevallen gebeurde het dat verlofgroepen werden samengevoegd. Dit gebeurde wanneer je in het volgende jaar een verlofsaldo aanmaakte voordat de jaarwissel uitgevoerd was.
Vanaf nu is het alleen mogelijk om een verlofsaldo aan te maken voor het actieve jaar van het bedrijf.

Product Updates: Februari

Update 11-02-2021

Pensioenexport: UPA Capgemini

Het is vanaf nu mogelijk om de pensioenexport voor de Detailhandel naar Capgemini in te sturen.

Hiermee wordt een bekend probleem opgelost: Pensioen aanlevering aan Capgemini (detailhandel) nog niet mogelijk

Update 15-02-2021

Apple Id Login beschikbaar voor alle gebruikers

Met deze update is de Apple Id Login beschikbaar gesteld voor al onze gebruikers. Je kunt meer lezen over de Apple Id Login in dit kennisbank-artikel.

NOW-tool

De NOW-tool werkt nu ook voor 2021.

Het kennisbankartikel met betrekking tot de NOW-tool van 2020, kun je hier vinden.

PGGM-branches: vakantiegeld en ORT

Voorheen berekenden we in alle gevallen vakantiegeld over de ORT. We hebben het nu mogelijk gemaakt om dit per branche in te stellen. Zodra de branche is aangepast communiceren we dit via kennisbanksectie Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten.

HR-document Werkgeverskosten per kostenplaats: vertalingen toegevoegd

Bij het exporteren van deze gegevens naar PDF werd de koptekst van de rapporten niet in de juiste taal van de gebruiker weergegeven, maar nu wel.

Runcontrole-bericht voor oproepmedewerkers

We hebben het runcontrole-bericht verwijderd voor het geval de verzekeringsplicht voor een werknemer 'A' is (familie van de eigenaar).

De historie van een verlofsaldo verwijderen

Bij het verwijderen van de historie van een verlofsaldo werd het saldo voor alle jaren verwijderd. We verwijderen nu alleen het verlofsaldo van het geselecteerde jaar.

Gebruikersinterface: nieuwe knoppen

Alle knoppen in Nmbrs zijn visueel en technisch gewijzigd. We hebben de knoppen beter leesbaar gemaakt volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen voor webcontent.

Datum opzeggen abonnement

De pop-up 'Abonnement opzeggen' stond een datum toe die 1 maand eerder was dan mogelijk zou moeten zijn. We hebben dit gewijzigd, zodat nu de juiste maanden worden getoond waarin je het abonnement kunt opzeggen.

Update 25-02-2021

Verlofoverzicht met wettelijk verlof

We hebben een nieuw verlofoverzicht toegevoegd met het wettelijk verlof van vorig jaar. Dit overzicht is beschikbaar op bedrijfsniveau, debiteurniveau (Accountant) en Masterniveau (Business).
Dit overzicht wordt alleen weergegeven als het bedrijf een run heeft aangemaakt na 15 februari.

Feature Request[NL] Leave overview with the statutory and non statutory hours

Gebruikersrechten voor de proforma

Bij het gebruik van de Proforma kon je alleen instellingen wijzigen die je ook bij een echte werknemer mocht wijzigen. We hebben dat veranderd, zodat je nu volledige rechten hebt voor de Proforma, zelfs als je geen (salaris-)instellingen kunt wijzigen bij een echte werknemer.

Feature RequestProforma useless for many customers (user rights)

HR-document: nieuw token voor huidige datum

We hebben een token gelanceerd voor de huidige datum. Dit token genereert automatisch de huidige datum van aanmaak van het document, en is terug te vinden in de sectie 'Overig'.

Gebruikersinterface: nieuwe afbeelding op de inlogpagina

We hebben de afbeelding op de inlogpagina gewijzigd om de actie die de gebruiker aan het doen is beter weer te geven.

Gewijzigde wachtwoordregels

We stonden alleen het gebruik van 5 specifieke speciale tekens toe en vermeldden deze in het validatiebericht. Om veiligheidsredenen hebben we het gebruik van speciale tekens uitgebreid en een generiek validatiebericht gemaakt.

Voorvoegsel toegevoegd aan rapport Naam en adres

Het rapport Naam en adres op debiteurniveau bevat vanaf nu het veld Voorvoegsel.

Intrekking voor werknemer zonder BSN

We hebben het mogelijk gemaakt om een werknemer in te trekken, zelfs als hij geen BSN heeft.

Pensioenexport APG: intrekking

Wanneer je een intrekking voor APG toevoegt, dan vullen we vanaf nu het medewerkersnummer aan met 'nullen', zodat een medewerkersnummer altijd uit (de vanuit APG vereiste) 15 cijfers bestaat.

Nieuwe looncode-eenheid: 'aantal'

We hebben een nieuwe looncode-eenheid toegevoegd, naast 'kilometers', 'dagen', 'uren' en 'bedrag': 'aantal'. Deze eenheid is zichtbaar bij het toevoegen van een looncode.

Nieuwe waarschuwing in runcontrole

We hebben een nieuwe waarschuwing toegevoegd aan de runcontrole, indien Code soort inkomstenverhouding = 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t / m 61 en ZW = 1:

 • NL: De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61 terwijl de Indicatie verzekerd ZW op ‘Ja’ staat. Dit is niet toegestaan.
 • EN: Code income type is 7, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 or 55 - 61 and the indication ZW is yes. This is not allowed.

Importbestand vergrendelen

De 2 bovenste rijen van het importblad mogen niet worden gewijzigd, omdat de import dan mislukt. Dit gebeurde echter soms per ongeluk toch tijdens het bewerken van de bestanden. Om dit te voorkomen hebben we die 2 titelrijen nu vergrendeld, zodat ze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.

Product Updates: Maart

Update 04-03-2021

Rapporten Verlofoverzicht

Via de API zijn nieuwe rapporten voor verlofoverzicht beschikbaar. Dat is een grote verbetering voor klanten die verlofgegevens uit Nmbrs moeten halen. In plaats van de call Leave_GetList van de Employee Service kunnen de volgende nieuwe calls van de Report Service worden gebruikt, die veel efficiënter zijn:

 • Reports_Accountant_Debtor_EmployeeStatutoryLeave_Background
 • Reports_Accountant_Company_EmployeeStatutoryLeave_Background

Mobiele app (nieuwste versie): leeftijd verwijderd bij verjaardagen

Het is niet nodig om de werkelijke leeftijd van de werknemers op te nemen bij het weergeven van de verjaardagen. Daarom hebben we deze informatie verwijderd.

Mobiele app: mechanisme om update af te dwingen

We hebben een mechanisme gelanceerd om te voorkomen dat mensen de app gebruiken totdat ze deze updaten naar een bepaalde versie. Hierdoor kunnen we in de toekomst een minimale versie definiëren die we ondersteunen, wat een veiligere en up-to-date mobiele app voor iedereen betekent.

Offline Converter: rijen in importbestand vergrendeld

Net als bij alle andere exportfunctionaliteiten worden de bovenste twee rijen in het importbestand dat in de Offline Converter is gemaakt nu standaard vergrendeld. Omdat ze niet meer kunnen worden bewerkt voorkomt dit latere fouten bij het importeren.

Offline Converter: documenten zichtbaar voor medewerker

We hebben een optie toegevoegd in de Documentconverter om aan te geven of de bestanden die je importeert zichtbaar moeten zijn voor de medewekers of niet.

Pinkweb

Bij het versturen van een loonaangifte naar Pinkweb kan het gebeuren dat Pinkweb op dat moment niet bereikbaar is (bijvoorbeeld vanwege onderhoud). Met dit scenario hield de integratie geen rekening.
Vanaf nu proberen we, als dit optreedt, een uur later opnieuw te verzenden. Na 24 vergeefse pogingen veranderen we de status van de loonaangifte in Nmbrs naar een fout met de melding: "We konden geen verbinding maken met Pinkweb binnen 24 uur."

Update 18-03-2021

Performance gerelateerde zaken

We hebben twee wijzigingen doorgevoerd in onze infrastructuur met betrekking tot de performance, hiermee verwachten we een stabielere performance te realiseren.

Update 25-03-2021

Wachtwoordbeleid gewijzigd

Ons wachtwoordbeleid verandert met deze update. We raden aan om het wachtwoord meteen daarna opnieuw in te stellen om, vanwege veiligheidsredenen, zo snel mogelijk aan het nieuwe beleid te voldoen. Gedurende drie maanden kun je nog gebruik maken van het oude wachtwoord, maar daarna zullen we een wachtwoordwijziging forceren. Het nieuwe wachtwoordbeleid heeft de volgende vereisten:

 • Minimale lengte van 15 tekens
 • Moet tenminste één hoofdletter bevatten
 • Moet tenminste één kleine letter bevatten
 • Moet tenminste één cijfers bevatten
 • Moet tenminste één speciaal karakter bevatten
 • Mag geen algemeen wachtwoord zijn
 • Mag niet het woord 'Nmbrs' of 'Visma' bevatten

Zie voor meer informatie het volgende nieuwsbericht:  
Wijziging in wachtwoordbeleid vanaf 11 maart 2021

Tijdsinterval tussen het (opnieuw) verzenden van bevestigings- of 'onbekend IP'-e-mail

Om e-mailbombardementen te voorkomen in geval van een poging tot hacking, hebben we besloten om het aantal e-mails dat naar de gebruiker wordt verzonden, te beperken. Dit betekent dat er een tijdsinterval van 5 minuten zal zijn voordat de gebruiker een nieuwe e-mail ontvangt in geval van een wachtwoordreset of een onbekend IP-adres.

Aanmeldingsafbeelding gewijzigd

De illustratie op de aanmeldingspagina is nu dezelfde als die op de inlogpagina.

Aanmelden voldoet aan nieuw wachtwoordbeleid

Zoals hierboven aangekondigd, is het wachtwoordbeleid gewijzigd. Het aanmelden van nieuwe accounts zal ook voldoen aan dit nieuwe beleid.

Import o.b.v. instellingen default medewerker

We hebben een nieuw veld toegevoegd op tabblad Medewerkers van het importsheet. Dit veld 'Default medewerker' accepteert de naam van een default medewerker en gebruikt die om alle instellingen die aanwezig zijn in die standaardmedewerker te importeren naar de nieuw aangemaakte medewerker, in plaats van waarden uit het importsheet te gebruiken.
Als dit nieuwe veld leeg wordt gelaten dan worden, net als voorheen, de waarden uit het importsheet gebruikt.

CodeLoonkostenvoordeel in XML-converter

In de XML-converter zetten we nu de waarde voor CodeLoonkostenvoordeel om naar het importsheet dat wordt aangemaakt.

Teller medewerkers in Shop

Het aantal werknemers in de Shop verschilde behoorlijk van de werkelijke waarde die elke maand wordt gerund. Dit is verbeterd, dus nu ligt de waarde dichter bij de werkelijke waarde.

Verlofoverzicht met wettelijk verlof voor bedrijfslogins

Het nieuwe verlofoverzicht is nu ook beschikbaar voor bedrijfslogins (scenario 2 en 3).

Pensioenexporttype en fonds zichtbaar in brancheregel

Wanneer er een pensioenexporttype en fonds actief zijn voor een brancheregeling, dan laten we dit nu op bedrijfs- en werknemersniveau zien voor de betreffende brancheregeling.

Aanpassing volgnummer IKV

Vanaf nu kun je het volgnummer IKV alleen wijzigen bij aanvang van een dienstverband.

Ingeven reisafstand met '.' of ','

Als je de reisafstand toevoegt kun je vanaf nu een komma óf een punt als decimaalteken gebruiken: de punt wordt automatisch omgezet naar een komma.

Product Updates: April

Update 08-04-2021

Urenmodelkiezer toont ook nummer

De urenmodelkiezer toont behalve de naam nu ook het nummer van het urenmodel.

Runcontrolefout week-/4W-bedrijf i.c.m. maandelijkse loonaangifte

We hebben een runcontrolemelding (status: fout) toegevoegd bij een week- of 4-wekenbedrijf dat gekoppeld is aan een maandelijkse loonaangifte. Het is wel mogelijk om te runnen. De melding is:

(EN) Company period type week or 4 weeks in combination with wage tax declaration period type month is not supported.
(NL) Bedrijf periode type week of 4 weken in combinatie met loonaangifte periode type maand wordt niet ondersteund.

KPU: aanvullende informatie

We geven vanaf nu meer informatie over hoe de KPU wordt berekend. Ook laten we in de pop-up het effect van de verschillende instellingen zien.

Documenten & actiepunten pop-ups

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk