Arbeidsvoorwaardentoeslag instellen wanneer dit niet reservering 2 is

Wanneer arbeidsvoorwaardentoeslag, zoals een eindejaarsuitkering, niet op reservering 2 wordt ingesteld, dan kan hiervoor reservering 3 of 4 worden gebruikt. Het is niet mogelijk om arbeidsvoorwaardentoeslag op reservering 1 in te richten. In dit artikel wordt eerst uitgelegd waarom reservering 1 niet als arbeidsvoorwaardentoeslag kan worden ingericht. Daarna wordt uitgelegd hoe arbeidsvoorwaardentoeslag kan worden ingericht als het niet reservering 2 is. 

Reservering 1 kan niet als arbeidsvoorwaardentoeslag gebruikt worden

Achter het gebruik van reservering 2 zitten standaard kenmerken gekoppeld. Deze kenmerken gaan mee in de loonaangifte en zijn van belang in geval van aangiftes van extra salaris. 

Dit heeft te maken met het UWV. In de specificaties van de Belastingdienst staat dat voor bepaalde loonelementen bepaalde kenmerken meegegeven dienen te worden. Dit is nodig inzake het vaststellen van het maatmanloon in het kader van de uitkeringen werknemersverzekeringen.

Aangezien reservering 1 niet aan bovengenoemde rubrieken in de loonaangifte gekoppeld is kan deze niet voor het instellen van arbeidsvoorwaardentoeslag gebruikt worden.

Arbeidsvoorwaardentoeslag als dit niet reservering 2 is

Als je gebruikt maakt van reservering 3 of 4 als reservering voor arbeidsvoorwaardentoeslag dan zal dit (waarschijnlijk) ook mee moeten met de loonaangifte. Op deze manier is dan ook bekend bij de belastingdienst (en UWV) dat er arbeidsvoorwaardentoeslag wordt uitbetaald.

Om dit bij (bijvoorbeeld) reservering 3 voor elkaar te krijgen zul je aan de looncomponenten, die betrekking hebben op de reservering en uitbetaling van de reservering, nog zelf grondslagen moeten toevoegen:

  1. Voeg aan LC 7730 en/of LC 7740 de grondslag 20300 | Extra salaris toe.
  2. Voeg aan LC 7731 en/of LC 7741 de grondslag 20301 | Loonaangifte Opg. Rcht. Extra Salaris toe.

Dit kan door de looncomponenten aan het loonmodel toe te voegen en vervolgens de grondslagen toe te voegen, zie hiervoor: 

Lees dit artikel om de juiste inrichting te bewerkstelligen:

Opmerkingen