Extra salaris instellen wanneer dit niet reservering 2 is

Wanneer extra salaris, zoals een eindejaarsuitkering, niet op reservering 2 wordt ingesteld, dan kan hiervoor reservering 3 of 4 worden gebruikt. Het is niet mogelijk om het extra salaris op reservering 1 in te richten. In dit artikel wordt eerst uitgelegd waarom reservering 1 niet als Extra salarisreservering kan worden ingericht. Daarna wordt uitgelegd hoe een Extra salarisreservering kan worden ingericht als het niet reservering 2 is. 

Reservering 1 kan niet als Extra salarisreservering gebruikt worden

Achter het gebruik van reservering 2 zitten standaard rubrieken gekoppeld: <OpgRchtExtrSal> & <ExtrSal>. Deze rubrieken gaan mee in de loonaangifte en zijn van belang in geval van aangiftes van extra salaris. 

Dit heeft te maken met het UWV. In de specificaties van de Belastingdienst staat dat voor bepaalde loonelementen bepaalde rubrieken meegegeven dienen te worden. Dit is nodig inzake het vaststellen van het maatmanloon in het kader van de uitkeringen werknemersverzekeringen.

Aangezien reservering 1 niet aan bovengenoemde rubrieken in de loonaangifte gekoppeld is kan deze niet voor het instellen van Extra salaris.

Extra salarisreservering als dit niet reservering 2 is

Als je gebruikt maakt van reservering 3 of 4 als reservering voor het Extra salaris dan zal dit (waarschijnlijk) ook mee moeten met de loonaangifte. Op deze manier is dan ook bekend bij de belastingdienst (en UWV) dat er Extra salaris wordt uitbetaald.

Om dit bij (bijvoorbeeld) reservering 3 voor elkaar te krijgen zul je aan de looncomponenten, die betrekking hebben op de reservering en uitbetaling van de reservering, nog zelf grondslagen moeten toevoegen:

  1. Voeg aan LC 7730 en/of LC 7740 de grondslag 20300 | Extra salaris toe.
  2. Voeg aan LC 7731 en/of LC 7741 de grondslag 20301 | Loonaangifte Opg. Rcht. Extra Salaris toe.

Dit kan door de looncomponenten aan het loonmodel toe te voegen en vervolgens de grondslagen toe te voegen, zie hiervoor: 

Lees dit artikel om de juiste inrichting te bewerkstelligen:

Opmerkingen