Update NL 25-02-2021

Zojuist is de update van 25-02-2021 afgerond. 

Aankondigingen

Aankomende wijzigingen gebruikersinterface

In de komende weken zullen we nog wat wijzigingen aanbrengen in de gebruikersinterface van Nmbrs, voornamelijk met betrekking tot de kleuren die we gebruiken. Dit past in onze strategie om de leesbaarheid van Nmbrs voor al onze gebruikers te verbeteren door de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent te volgen.

Aankomende wijziging wachtwoordbeleid

Ons wachtwoordbeleid verandert met de update van 11 maart en we raden aan om het wachtwoord daarna opnieuw in te stellen om zo snel mogelijk aan het nieuwe beleid te voldoen. Er is een periode van drie maanden waarin je het oude wachtwoord kunt gebruiken, maar daarna zullen we een wachtwoordwijziging forceren. Het nieuwe wachtwoordbeleid heeft deze vereisten:

  • minimaal 15 karakters;
  • het is niet mogelijk om algemene wachtwoorden te gebruiken;
  • het is niet mogelijk om Visma- of Nmbrs-woorden in het wachtwoord te gebruiken.

Zie voor meer informatie het volgende nieuwsbericht:  
Wijziging in wachtwoordbeleid vanaf 11 maart 2021

Nieuwe functionaliteiten

Verlofoverzicht met wettelijk verlof

We hebben een nieuw verlofoverzicht toegevoegd met het wettelijk verlof van vorig jaar. Dit overzicht is beschikbaar op bedrijfsniveau, debiteurniveau (Accountant) en Masterniveau (Business).
Dit overzicht wordt alleen weergegeven als het bedrijf een run heeft aangemaakt na 15 februari.

Feature Request[NL] Leave overview with the statutory and non statutory hours

Gebruikersrechten voor de proforma

Bij het gebruik van de Proforma kon je alleen instellingen wijzigen die je ook bij een echte werknemer mocht wijzigen. We hebben dat veranderd, zodat je nu volledige rechten hebt voor de Proforma, zelfs als je geen (salaris-)instellingen kunt wijzigen bij een echte werknemer.

Feature RequestProforma useless for many customers (user rights)

Verbeteringen

HR-document: nieuw token voor huidige datum

We hebben een token gelanceerd voor de huidige datum. Dit token genereert automatisch de huidige datum van aanmaak van het document, en is terug te vinden in de sectie 'Overig'.

Gebruikersinterface: nieuwe afbeelding op de inlogpagina

We hebben de afbeelding op de inlogpagina gewijzigd om de actie die de gebruiker aan het doen is beter weer te geven.

Gewijzigde wachtwoordregels

We stonden alleen het gebruik van 5 specifieke speciale tekens toe en vermeldden deze in het validatiebericht. Om veiligheidsredenen hebben we het gebruik van speciale tekens uitgebreid en een generiek validatiebericht gemaakt.

Voorvoegsel toegevoegd aan rapport Naam en adres

Het rapport Naam en adres op debiteurniveau bevat vanaf nu het veld Voorvoegsel.

Intrekking voor werknemer zonder BSN

We hebben het mogelijk gemaakt om een werknemer in te trekken, zelfs als hij geen BSN heeft.

Pensioenexport APG: intrekking

Wanneer je een intrekking voor APG toevoegt, dan vullen we vanaf nu het medewerkersnummer aan met 'nullen', zodat een medewerkersnummer altijd uit (de vanuit APG vereiste) 15 cijfers bestaat.

Nieuwe looncode-eenheid: 'aantal'

We hebben een nieuwe looncode-eenheid toegevoegd, naast 'kilometers', 'dagen', 'uren' en 'bedrag': 'aantal'. Deze eenheid is zichtbaar bij het toevoegen van een looncode.

Nieuwe waarschuwing in runcontrole

We hebben een nieuwe waarschuwing toegevoegd aan de runcontrole, indien Code soort inkomstenverhouding = 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t / m 61 en ZW = 1:

  • NL: De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 17, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 of 55 t/m 61 terwijl de Indicatie verzekerd ZW op ‘Ja’ staat. Dit is niet toegestaan.
  • EN: Code income type is 7, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 52 or 55 - 61 and the indication ZW is yes. This is not allowed.

Importbestand vergrendelen

De 2 bovenste rijen van het importblad mogen niet worden gewijzigd, omdat de import dan mislukt. Dit gebeurde echter soms per ongeluk toch tijdens het bewerken van de bestanden. Om dit te voorkomen hebben we die 2 titelrijen nu vergrendeld, zodat ze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd.

Opgeloste bugs

HR Workflow: e-mail wordt niet verzonden

De e-mail met betrekking tot een actieve taak werd niet naar de gebruikers verzonden. Dit is sinds dinsdag opgelost.

Gebruikersinterface: nieuwe kleuren periodekiezer onduidelijk

Nadat we de kleuren van de periodekiezer hadden gewijzigd, kwamen we erachter dat de nieuwe kleuren niet duidelijk genoeg waren om te laten zien dat de gebruiker zich in een vorige of toekomstige periode bevond. We hebben de kleuren veranderd naar helder rood en oranje en hebben de Acties-knop hetzelfde uiterlijk gegeven.

Werkbalk voor urenmodel ontbreekt

De werkbalk van het urenmodel was per ongeluk verwijderd, dus hebben we deze teruggeplaatst.

Gebruikersinterface: ontbrekende knoppen

Na een recente wijziging die van invloed was op alle Nmbrs-knoppen waren er enkele verdwenen:

  • de knop om de pagina naar pdf te downloaden op Verlof- en Persoonlijke info-pagina's;
  • de knop om een nieuwe Snapshot te maken na het verwijderen ervan;
  • de telknop van de Runteller na het selecteren van een optie;
  • de download-knop na het selecteren van de correctie-optie bij Facturering.

Al deze knoppen zijn teruggeplaatst waar ze horen.

Import / export: importstructuur niet zichtbaar

Omdat de importstructuur niet meer getoond werd, was niet duidelijk welke gegevens in het importbestand stonden. Dat probleem is opgelost en de importstructuur is weer zichtbaar.

Salaristabellen importeren niet mogelijk

Het was onmogelijk om salaristabellen bij te werken of te importeren, maar nu kan dat weer.

Probleem bij bewerken medewerkerscontract

Bij het bewerken van een medewerkerscontract werd de pagina in sommige gevallen opnieuw geladen, dit is opgelost.

Overzicht loonaangiftes

De pagina met het overzicht van de loonaangiftes toonde ten onrechte bepaalde informatie; die is nu weer onzichtbaar gemaakt.

Pensioenexport APG: reden einde dienstverband

De lengte van de cijfercode voor de reden einde dienstverband in de APG-export was verkeerd; deze dient altijd uit twee cijfers te bestaan en dat gebeurde niet meer. Dit is gecorrigeerd, dus nu sturen we bijv. weer '01' in plaats van '1'.

Pensioenexport APG: einddatum dienstverband (week- en 4-wekenbedrijven)

Indien een werknemer in de laatste periode van een jaar een uitdienstdatum heeft die na de laatste dag van het jaar ligt, maar voor de eerste dag van periode 1 in het nieuwe jaar, dan sturen we nu als einddatum 31-12 mee in de pensioenexport naar APG.

Pensioenexport A&O Services i.c.m. sector SAG

In geval van sector SAG voegden we bij pensioenexporttype A&O Services niet de juiste sector toe aan de pensioenaangifte. Dat hebben we opgelost.

Oude personeelsnummer in loonstaat

Na wijziging van het personeelsnummer van een medewerker toonden we nog steeds het oude personeelsnummer in de loonstaat. Nu laten we altijd het meest recente personeelsnummer zien.

Reporting Framework V2: verkeerde uitlijning knop 'Opslaan als'

Op de filterlocatie van het Reporting Framework V2 was de knop 'Opslaan als' niet uitgelijnd met de vervolgkeuzelijst met filters. Dit is opgelost.

Lege pdf bij downloaden HR-dashboard

Bij het downloaden naar pdf van een van de HR-dashboards bleef de pdf leeg. Niet meer!

XML-converter werkt niet

De XML-converter genereerde niet het verwachte importbestand met gegevens. Dit is opgelost.

Medewerker met verkeerde bedrijfs-ID

Bij het invoeren van een medewerker met een verkeerde bedrijfs-ID werd de generieke foutmelding 'null reference' weergegeven. Nu wordt de juiste melding getoond.

Demo werkt niet met kapotte Task-service

Als de Task-service faalde werkten de demo's ook niet correct. Dit is aangepast: ze zijn niet langer onderling afhankelijk, wat betekent dat de demo's altijd zullen werken.

Opmerkingen