Beschikbare mutatieformulieren

In dit artikel zullen we beschrijven welke mutatieformulieren er beschikbaar zijn voor medewerkers en klanten. Klik hier (Accountant) en hier (Business) voor uitleg over het inrichten van mutatieformulieren, en hier voor het verwerken van mutatieformulieren. 

De volgende mutatieformulieren worden besproken:

  1. Medewerkerformulieren
  2. Bedrijfsformulieren
  3. Extra HR workflow formulieren

 

Medewerkerformulieren

Met de medewerkerformulieren kunnen medewerkers zelf gegevens aanleveren. Wanneer een medewerker het formulier heeft ingediend wordt de beoordelingsketen gestart, wanneer de beoordelingsketen helemaal is doorlopen worden de gegevens van de medewerker toegevoegd/gewijzigd. De velden in de mutatieformulieren staan vast, er kunnen dus geen velden worden toegevoegd of worden verwijderd. De volgende formulieren kunnen voor de medewerker worden geactiveerd:

 Wijzig bankrekening* De medewerker kan een nieuw bankrekeningnummer toevoegen of het huidige bankrekeningnummer wijzigen. 
 Wijzig afdeling De medewerker kan bij dit formulier kiezen uit alle afdelingen die op debiteurniveau zijn toegevoegd en zo zelf een wijziging doorgeven.
 Wijzig adres* De medewerker kan een nieuw adres toevoegen of het huidige adres wijzigen. 
 Wijzig functie De medewerker kan bij dit formulier kiezen uit alle functies die op debiteurniveau zijn toegevoegd en zo zelf een wijziging doorgeven.
 Wijzig manager De medewerker kan bij dit formulier kiezen uit alle managers die op debiteurniveau zijn toegevoegd en zo zelf een wijziging doorgeven.
 Wijzig persoonlijke   informatie De medewerker kan wijzigingen in personalia zelf doorgeven. Zoals bijvoorbeeld wijzigingen in naam, ID, telefoonnummers, burgelijke staat en mailadressen.
 Wijzig salaris De medewerker kan een wijziging in het salaris doorgeven. 
 Wijzig rooster De medewerker kan een wijziging in het rooster doorgeven. 
 Wijzig   loonheffingskorting De medewerker kan loonheffingskorting aan- of uitzetten. De medewerker kan bij dit formulier direct de verklaring downloaden en vervolgens toevoegen als bijlage. 
 Sollicitatieformulier Met dit formulier kunnen de basisgegevens worden aangeleverd. Zoals naam, telefoonnummers, mailadres, adres, geboortedatum, CV en motivatiebrief. 
 Declaratieformulier* Met dit formulier kan de medewerker een declaratie doen. De medewerker kan kiezen uit de verschillende looncodes die zijn gekoppeld aan het loonmodel voor declaratieformulieren. 
 Eerste werkdag   formulier Met dit formulier kunnen persoonlijke gegevens worden aangeleverd. Zoals naam, telefoonnummers, mailadressen, adres, BSN, geslacht, geboortedatum, IBAN, kopie identiteitsbewijs en kan worden aangegeven of loonheffingskorting aan of uit moet staan. 

* Ook beschikbaar in de Nmbrs app.

 

Bedrijfsformulieren

Met de bedrijfsformulieren kunnen klant zelf gegevens invullen. Na goedkeuring van de accountant wordt de wijziging doorgevoerd in de omgeving. 

 Nieuwe medewerker Met dit mutatieformulier kan de klant een nieuwe medewerker toevoegen. De klant kan zaken zoals personalia, adres, contactgegevens, dienstverband, rooster en salaris invullen. 
 Wijzig adres en  contact Met dit formulier kan de klant het adres en de contactgegevens van een bestaande medewerker aanpassen. 
 Personalia Met dit formulier kan de klant de personalia van een bestaande medewerker aanpassen. 
 Wijzig functie Met dit formulier kan de klant de afdeling, functie, manager en kostenplaats van een bestaande medewerker aanpassen. 
 Wijzig salaris Met dit formulier kan de klant het salaris van een bestaande medewerker aanpassen. Naast het invullen van een bedrag kan de klant ook een salaristabel kiezen.
 Wijzig loonheffing Met dit formulier kan de klant bij een bestaande medewerker loonheffingskorting aan of uit zetten en kan ook het jaarloon bijzonder tarief worden aangepast. 
 Wijzig rooster Met dit formulier kan de klant het rooster van een bestaande medewerker aanpassen

 Snelinvoer

Wanneer er snelinvoer instellingen zijn aangemaakt kan de klant kiezen uit (verschillende) snelinvoer mutatieformulieren. Hiermee kan de klant voor meerdere medewerkers tegelijk looncodes en urencodes toevoegen. Het volgende artikel geeft meer uitleg over de snelinvoer: Snelinvoer.
 Medewerker uitdienst Met dit formulier kan de klant een medewerker uitdienst melden. Dit gaat volgens de uitdienst wizard, dus er kan een uitdienstdatum en reden einde dienstverband worden meegegeven. Daarnaast kan de klant ervoor kiezen om het verlof uit te betalen. 

 

HR workflow formulieren

Aan bepaalde HR workflow acties kunnen formulieren gekoppeld zijn. Deze formulieren kunnen door verschillende logins worden ingediend en goedgekeurd, dit gaat op basis van de HR workflow instellingen op debiteurniveau. Over het algemeen zijn dit dezelfde formulieren als hierboven vermeld, hier bespreken we de formulieren die enkel met de HR workflow kunnen worden ingediend.

 Contract aanvraag   formulier Met dit formulier kan een contract worden toegevoegd aan een medewerker die dat nog niet heeft. Met dit formulier kan ook het salaris, de functie, het rooster worden aangeleverd.
 Verlengen contract Met dit formulier kan een nieuw contract worden toegevoegd. Ook kan er een functiewijziging en/of salariswijziging worden doorgegeven. 

 

Opmerkingen