Update NL 25-03-2021

Zojuist is de update van 25-03-2021 afgerond. 

Wachtwoordbeleid

Wachtwoordbeleid gewijzigd

Ons wachtwoordbeleid verandert met deze update. We raden aan om het wachtwoord meteen daarna opnieuw in te stellen om, vanwege veiligheidsredenen, zo snel mogelijk aan het nieuwe beleid te voldoen. Gedurende drie maanden kun je nog gebruik maken van het oude wachtwoord, maar daarna zullen we een wachtwoordwijziging forceren. Het nieuwe wachtwoordbeleid heeft de volgende vereisten:

 • Minimale lengte van 15 tekens
 • Moet tenminste één hoofdletter bevatten
 • Moet tenminste één kleine letter bevatten
 • Moet tenminste één cijfers bevatten
 • Moet tenminste één speciaal karakter bevatten
 • Mag geen algemeen wachtwoord zijn
 • Mag niet het woord 'Nmbrs' of 'Visma' bevatten

Zie voor meer informatie het volgende nieuwsbericht:  
Wijziging in wachtwoordbeleid vanaf 11 maart 2021

Verbeteringen

Tijdsinterval tussen het (opnieuw) verzenden van bevestigings- of 'onbekend IP'-e-mail

Om e-mailbombardementen te voorkomen in geval van een poging tot hacking, hebben we besloten om het aantal e-mails dat naar de gebruiker wordt verzonden, te beperken. Dit betekent dat er een tijdsinterval van 5 minuten zal zijn voordat de gebruiker een nieuwe e-mail ontvangt in geval van een wachtwoordreset of een onbekend IP-adres.

Aanmeldingsafbeelding gewijzigd

De illustratie op de aanmeldingspagina is nu dezelfde als die op de inlogpagina.

Aanmelden voldoet aan nieuw wachtwoordbeleid

Zoals hierboven aangekondigd, is het wachtwoordbeleid gewijzigd. Het aanmelden van nieuwe accounts zal ook voldoen aan dit nieuwe beleid.

Import o.b.v. instellingen default medewerker

We hebben een nieuw veld toegevoegd op tabblad Medewerkers van het importsheet. Dit veld 'Default medewerker' accepteert de naam van een default medewerker en gebruikt die om alle instellingen die aanwezig zijn in die standaardmedewerker te importeren naar de nieuw aangemaakte medewerker, in plaats van waarden uit het importsheet te gebruiken.
Als dit nieuwe veld leeg wordt gelaten dan worden, net als voorheen, de waarden uit het importsheet gebruikt.

CodeLoonkostenvoordeel in XML-converter

In de XML-converter zetten we nu de waarde voor CodeLoonkostenvoordeel om naar het importsheet dat wordt aangemaakt.

Teller medewerkers in Shop

Het aantal werknemers in de Shop verschilde behoorlijk van de werkelijke waarde die elke maand wordt gerund. Dit is verbeterd, dus nu ligt de waarde dichter bij de werkelijke waarde.

Verlofoverzicht met wettelijk verlof voor bedrijfslogins

Het nieuwe verlofoverzicht is nu ook beschikbaar voor bedrijfslogins (scenario 2 en 3).

Pensioenexporttype en fonds zichtbaar in brancheregel

Wanneer er een pensioenexporttype en fonds actief zijn voor een brancheregeling, dan laten we dit nu op bedrijfs- en werknemersniveau zien voor de betreffende brancheregeling.

Aanpassing volgnummer IKV

Vanaf nu kun je het volgnummer IKV alleen wijzigen bij aanvang van een dienstverband.

Ingeven reisafstand met '.' of ','

Als je de reisafstand toevoegt kun je vanaf nu een komma óf een punt als decimaalteken gebruiken: de punt wordt automatisch omgezet naar een komma.

Opgeloste bugs

Fout bij import SVW-instellingen

Het importeren van SVW-instellingen veroorzaakte een fout. Deze is opgelost, dus nu is dat weer mogelijk.

Aanmeldingspagina laadt langzaam

De laadtijd van de aanmeldingspagina was tamelijk lang, wat een slechte gebruikerservaring tot gevolg had. Dit is opgelost.

Verzuimregistratierapport naar pdf toont niet alle afdelingen

Bij het downloaden naar pdf liet het verzuimregistratierapport niet alle afdelingen zien. We hebben dit voor de volgende overzichten opgelost:

 • Debtiteurniveau: rapport Verzuimregistratie
 • Debtiteurniveau: overzicht Verzuimmelding
 • Bedrijfsniveau: rapport Verzuimregistratie
 • Bedrijfsniveau: overzicht Verzuimmelding

Minimumloon: berekend uurloon i.c.m. FT-rooster optie 3

Als een werknemer het minimumloon krijgt en het bedrijfsrooster staat op calculatiemethode 3 (handmatig), dan werd in sommige gevallen het uurloon voor die werknemer verkeerd afgerond. Nu is de afronding correct.

Verschil Loonstaat en Loonstaat alle werknemers

Salarisdocument Loonstaat alle werknemers was en is correct, maar de Loonstaat per werknemer toonde het Tijdspaarfonds en de Transitievergoeding niet juist. Dat is nu wel het geval..

Looncodes tellen ten onrechte mee in grondslag PAWW

Hoewel looncodes 3504, 3505, 3506 en 3507 meetellen in kolom 7 van de loonstaat hadden ze toch invloed op de berekening van de grondslag ‘Loon in geld’ (in gebruik bij de Paww-regelingen). Dit is gecorrigeerd.

Bedrag per kantoordag berekend bij inactieve reiskostenvergoeding

Als je kantoordagen toevoegde terwijl de instelling voor reiskostenvergoeding op inactief stond, dan berekenden we alsnog de waarde. Nu berekenen we niets als er niets is ingesteld.

Pensioenexport: correcties 2017 voor branche 0133

Het is nu mogelijk om voor het jaar 2017 de pensioenexport naar PGGM te corrigeren in UPA-formaat voor branche 0133 | Tandartsassistenten ANT.

Vreemde weergave bij meermaals gebruik van UC 8001

Wanneer je de urencode voor de kantoordagen (8001) meerdere keren gebruikte, dan werd dat op een rare manier weergegeven op de loonstrook. De berekening (waarde) klopte echter wel. Nu is ook de weergave (hoeveelheid) correct.

Pensioenexport APG: Sociaal fonds Architecten

De premie voor het Sociaal Fonds voor de Architecten (systeembranche 0007) werd niet berekend als de werknemer geen gewerkte uren had. Nu wordt de premie wel correct berekend en toegevoegd aan de pensioenaangifte naar APG.

Pensioenexport APG: te betalen bedrag voor weekbedrijven

Het te betalen bedrag in de pensioenaangifte naar APG is nu correct voor weekbedrijven.

Pensioenexport APG: uurloon in pensioenexport voor weekbedrijven

Als een werknemer niet alle 4 weken binnen een aangifteperiode van 4 weken werkte, of als het dienstverband van de werknemer niet startte na de eerste week van een periode van 4 weken, dan had de werknemer voor de periodes dat hij/zij niet werkte of geen dienstverband had weliswaar geen uurloon, maar werd in de pensioenaangifte het totale uurloon toch door 4 gedeeld. Nu delen we het uurloon door het juiste aantal, daadwerkelijk gewerkte, weken.

Pensioenexport APG: pensioenleeftijd i.c.m. 4W-bedrijven

Als in een 4-wekenbedrijf een werknemer gedurende een 4-wekenperiode de eindleeftijd van een brancheregel bereikte, dan werd weliswaar de brancheregeling op de loonstrook berekend, maar werd de regeling niet meegenomen in de pensioenaangifte naar APG. Dat is nu wel het geval.

Pensioenexport AZL: verkeerde startdatum werknemer

In de pensioenaangifte naar AZL namen we de startdatum van de eerste periode mee in plaats van de startdatum van de medewerker. Dat is nu opgelost.

Veld 'Fonds' verdwijnt na selectie pensioenexportformaat

Als in de branche-instellingen een pensioenexportformaat werd geselecteerd verdween het veld 'Fonds'; nu niet meer.

Verlof i.c.m. looncodes

Als je het verlofsaldo opsloeg voor een werknemer die looncodes gebruikt i.c.m. verlof dan werd het saldo van vorig jaar verdubbeld. Dit is opgelost.

Uitgelogd na 30 minuten

Een verbetering die we in de vorige update hadden doorgevoerd had als bijwerking dat gebruikers na 30 minuten inactiviteit werden uitgelogd. We hebben dit gewijzigd, zodat gebruikers nu pas na 60 minuten inactiviteit worden uitgelogd.

Opmerkingen