Branchecorrecties per 1-2021 (07- & 08-04-2021)

Wij hebben deze week de volgende brancheaanpassingen gedaan:

Nmbrs-systeembranche Correctie / aanpassing
0169 Gehandicaptenzorg

- LC1006 aan grondslag regelingen toegevoegd

0069 Meubel

- Optie 'Meubelberekening' (o.b.v. SV-dagen) geactiveerd in de OP- en Aspirantenregeling *

0211 Paddenstoelen

- LC3046 uitgesloten van grondslag BPL-regelingen

Voor deze wijzigingen zijn ook runcontroleberichten gecreëerd.

Deze aanpassingen zijn per 1-2021 doorgevoerd, wat betekent dat je mogelijk een TWK-run per die periode dient te draaien.

* Deze wijziging is gekoppeld aan een wijziging in de code, die met de Nmbrs-update van 08-04-2021 live gaat. Het verdient aanbeveling de correctierun pas te draaien nadat deze update afgerond is.

Opmerkingen