Update NL 08-04-2021

Zojuist is de update van 08-04-2021 afgerond.

Verbeteringen

Urenmodelkiezer toont ook nummer

De urenmodelkiezer toont behalve de naam nu ook het nummer van het urenmodel.

Runcontrolefout week-/4W-bedrijf i.c.m. maandelijkse loonaangifte

We hebben een runcontrolemelding (status: fout) toegevoegd bij een week- of 4-wekenbedrijf dat gekoppeld is aan een maandelijkse loonaangifte. Het is wel mogelijk om te runnen. De melding is:

(EN) Company period type week or 4 weeks in combination with wage tax declaration period type month is not supported.
(NL) Bedrijf periode type week of 4 weken in combinatie met loonaangifte periode type maand wordt niet ondersteund.

KPU: aanvullende informatie

We geven vanaf nu meer informatie over hoe de KPU wordt berekend. Ook laten we in de pop-up het effect van de verschillende instellingen zien.

Documenten & actiepunten pop-ups

Opgeloste bugs

Runcontrolemelding niet altijd getoond

De runcontrolemelding voor een medewerker die binnen 2 maanden uitdienst gaat werd niet altijd getoond; dit hebben we opgelost.

Looncode 1406 niet in loonaangifte

Looncode 1406 (Aanvulling werkgever geboorteverlof) werd niet meegenomen in kolom <VerstrAanv> in de loonaangifte, maar vanaf nu wel.

Volgorde service levels in Shop

De volgorde van de service levels was niet correct na de prijswijziging. Dit is gecorrigeerd, dus de lagere prijzen zouden nu weer als eerste getoond moeten worden.

Export bevat niet alle werknemers

Een export op een ander niveau dan het bedrijfsniveau resulteerde in een gedeeltelijke export met slechts enkele werknemers. Dit is verholpen en alle van toepassing zijnde medewerkers worden weer geëxporteerd.

Import: fouten bij gebruik Default medewerker

Bij het importeren met Default medewerkers traden enige fouten op, die zijn opgelost.

  • De status van de urenreserveringen (actief of inactief) werd niet correct opgeslagen. Dat gebeurt nu wel.
  • Het veld JaarLoonBT wordt nu correct geïmporteerd.
  • De waarde van veld CodeZvw wordt nu ook correct geïmporteerd.

Instellen wachtwoord lukt niet bij bepaalde speciale tekencombinaties

Dit is opgelost.

Gebruikersaccount kan e-mailadres wijzigen

Vanaf nu kan de gebruiker het e-mailadres niet meer wijzigen na het verzenden van de activeringsmail. Zodra het API-token is toegevoegd, kan het e-mailadres ook niet meer worden gewijzigd.

Problemen bij opzetten van integratie Visma eAccounting & Visma.net

Het token dat we ontvingen was groter dan de omvang die we aan dat veld in de database hadden toegewezen, daarom hebben we de specificatie in overeenstemming gebracht met de werkelijke grootte.

Opmerkingen