Te archiveren systeemsalaristabellen per 2021-7M (ondersteuning stopt)

Per 2021-7M (Week: 26 / 4W: P7) worden enige Nmbrs-systeemsalaristabellen gearchiveerd.

Zie voor meer informatie over het archiveren van salaristabellen het volgende artikel:

- Archiveren Salaristabellen

Concreet betekent dit dat deze tabellen niet meer geselecteerd kunnen worden na datum van archiveren bij nieuwe medewerkers of bedrijven, maar dat bestaande koppelingen blijven bestaan.

Overzicht te archiveren salaristabellen per 2021-7M

Nr. Naam Reden Alternatief (nr)
427 Tandtechniek CAO-tekst bevat geen tabel; informatie alleen toegankelijk voor leden branchevereniging n.v.t.
724 Groen, Grond en Infrastructuur (BBL) CAO-tekst en site branche bevatten geen BBL-bedragen, maar slechts percentages op basis waarvan bedragen berekend dienen te worden n.v.t.
316 Levensmiddelenbedrijf Tabellen o.b.v. meer recente CAO beschikbaar 99316
315 Levensmiddelenbedrijf uurtabel 314

Bij dit artikel zijn de exportbestanden van de laatste versies van bovenstaande tabellen gevoegd. Deze kun je gebruiken om de betreffende tabel snel op Masterniveau aan te maken. Zie dit artikel voor meer informatie daarover.

Via een import (update) kunnen veel medewerkers tegelijk aan een andere salaristabel gekoppeld worden. Zie voor meer informatie hierover het volgende artikel:

- Werknemers importeren, updaten of exporteren

Exportbestanden:

Opmerkingen