Update NL 29-04-2021

Zojuist is de update van 29-04-2021 afgerond. 

Nieuwe functionaliteit

iDeal-betaling

Met deze update lanceren we een nieuwe manier om de loonaangifte te betalen. Vanaf nu is dit net zo eenvoudig als online winkelen, namelijk door gebruik te maken van het iDeal-betaalplatform. Het enige wat je hoeft te doen is naar dashlet Loonaangifte gaan en op het betalingspictogram klikken.

Meer informatie over deze functionaliteit vind je hier.

Mobiele app: wijzigen wachtwoord

Het is nu mogelijk om het wachtwoord te wijzigen via de mobiele app.

Nieuw pensioenexportformaat: AGP PWRI

Voor pensioenfonds PWRI (Pensioenfonds Werk en (her) Integratie) hebben we een nieuw pensioenexportformaat toegevoegd: APG PWRI.

Runmelding (waarschuwing) voor Jaarloon BT

Wanneer een medewerker in de loop van het jaar bijvoorbeeld van rooster verandert en meer uren gaat werken, kan het zijn dat ook het Jaarloon Bijzonder Tarief (BT) moet veranderen. Op dit moment controleren we de waarde van grondslag 20016 (fiscaal loon) voor het voorgaande jaar. Deze waarde kan lager zijn dan de waarde die in het lopende jaar nodig is.
We tonen vanaf nu een runmelding om te waarschuwen wanneer dit het geval is. Deze wordt getoond indien we vermoeden dat de werknemer het volgende jaar belasting moet terugbetalen. 
Het bericht luidt:

  • NL: Op medewerkerniveau in het dashlet Loonheffing is een te laag Jaarloon Bijzonder Tarief (BT) ingevuld. 
  • EN: The annual wage special tarif (BT) in the dashlet wage tax is too low for this employee.

Let op: Als je het bijzondere tarief voor de werknemer wilt wijzigen, vraag dit dan altijd na bij de werknemer. Voor meer informatie: zie Handboek Loonheffingen 2021 (pagina 145, laatste alinea).

Verbeteringen

Nieuwe gebruikersinterface

Zoals we al aankondigden in een van de vorige update notes, heeft onze Visma Nmbrs interface met deze update een make-over gekregen: enkele kleuraanpassingen in het linker menu en header, enkele logo-veranderingen (alleen als het thema niet aangepast is) en het linker menu is nu inklapbaar.

Meer informatie over de wijzigingen vind je hier.

Wil je ook je marketingmateriaal van Visma Nmbrs bijwerken? Vind dan hier onze nieuwste logo's en favicon. Vind je onze gloednieuwe versie van de Nmbrs Blue net zo leuk als wij? Deze heet Nmbrs Cool en de hex-code is # 1C98EB.

Documenten & Actiepunten: snelheidsverbetering

We hebben de manier verbeterd waarop Visma Nmbrs verzoeken behandelt om documenten en actiepunten toe te voegen of te bewerken. Met deze laatste verbetering is de tijd die nodig is om de pop-up te openen en de wijziging in te sturen verminderd.

Mobiele app: feedbackmogelijkheid in Tijdregistratie

We hebben een feedbackmogelijkheid toegevoegd aan de Tijdregistratie, zodat medewerkers die er gebruik van maken soms gevraagd kan worden om er feedback op te geven.

Mobiele app: beoordelingsverzoek in Verlofmodule

We hebben de app-beoordelingsprompts toegevoegd aan de Verlofmodule, dus medewerkers die deze gebruiken wordt soms gevraagd om de app te beoordelen.

Twee bedrijven gekoppeld aan dezelfde pensioenexportinstelling

Als twee bedrijven zijn gekoppeld aan dezelfde pensioenexportinstelling en je de pensioenexport aanmaakt bij bedrijf 1, dan treedt de volgende fout op wanneer je probeert om deze pensioenexport te openen bij bedrijf 2: 'Onvoldoende rechten om deze pop-up te openen.'
Vanaf nu is het mogelijk om de pensioenexport vanuit beide bedrijven te openen.

Pensioenexport BeFrank: contracten

Bij BeFrank kan het voorkomen dat het contract voor de medewerker anders is dan het bedrijfscontract.
Indien het contract voor de medewerker anders is, dan kun je dit nu op medewerkersniveau instellen bij dashlet Exportinstellingen.

Reserveringen: pop-up werknemers

Als er geen werknemersinstellingen bestaan voor het geselecteerde reserveringsnummer, dan wordt als betaalmethode de op bedrijfsniveau geselecteerde gehanteerd.
We laten nu de bedrijfsinstelling zien: betaalmethode = '9 | bedrijfsinstelling'

Branches: extra optie voor parttime-optie 'PT = 1'

We hebben een nieuwe optie toegevoegd aan de jaarbrancheregelingen indien als parttime berekeningsoptie 'PT = 1' is geselecteerd: 'Niet berekenen wanneer uren = 0'. Als deze nieuwe optie is aangevinkt en de werknemer in een periode geen branche-uren heeft, dan is het deeltijdpercentage voor de brancheberekening 0.

Opgeloste bugs

Medewerker wordt niet aangemaakt (pagina blijft laden)

Omdat de titels voor alle medewerkers van een bepaald bedrijf niet konden worden geladen, was het niet mogelijk om een nieuwe medewerker aan te maken. Dit is opgelost.

Pensioenaangifte PGGM en A&O niet verzonden

We konden de pensioenaangiftes voor PGGM en A&O-diensten niet versturen, omdat onze nieuwe IP-adressen nog aan hun kant moesten worden toegevoegd. Dat is gebeurd, dus pensioenexports met status "Bezig te verzenden" worden nu alsnog verzonden. Je hoeft niets te doen.

Hiermee wordt het volgende Bekende probleem opgelost: [Pensioenexport] Status van pensioenexport UPA PGGM blijft staan op 'bezig te verzenden'

Header interactieve loonstrook

De kolommen van de header van de interactieve loonstrook waren niet meer uitgelijnd, nu wel weer.

Loonstaat

Op de loonstaat ontbraken de looncodes van de tijdspaarfonds (9862, 9864 en 9865) en looncode 3201. Nu worden ze wel getoond.

Feestdagenmodel op Masterniveau geeft Oops-pagina

Klikken op tabblad 'Modellen' in dashlet Feestdagen resulteerde in een Oops-pagina, maar nu niet meer.

Mutatieformulier: aanpassing looncomponent leidt tot fout

Bij het toevoegen van een looncode via een mutatieformulier was het achteraf niet mogelijk om de looncode te wijzigen. Je kreeg deze foutmelding (op Live): 'Nullable object must have a value'. Dit is nu opgelost.

Reden einde dienstverband voor stagiaires

Voor stagiaires (Aard Arbeidsverhouding = 7 | stagiair) is het niet meer mogelijk om de reden einde dienstverband toe te voegen. Ook voor huidige gevallen sturen we deze informatie niet meer mee met de loonaangifte.

Reserveringsmodel: tooltips

Na het selecteren van een ander reserveringsmodel zagen de tooltips er niet meer mooi uit; nu weer wel.

Runberichten alleen voor systeembranches

Als we, vanwege een wijziging, een systeembericht (runbericht) aanmaakten voor een bepaalde branche, dan werd dit bericht ook getoond voor eigen branches met hetzelfde nummer. Nu wordt het bericht alleen getoond als daadwerkelijk de systeembranche wordt gebruikt.

Verlofsaldo bij gebruik verlof met looncodes

De verloflooncodes deden niet wat je verwachtte: ze werden niet bij het verlofsaldo opgeteld. Dat gebeurt nu wel.

Het betreft de volgende looncodes:

  • 9984 (verlofgroep 1)
  • 9985 (verlofgroep 2)
  • 9986 (verlofgroep 3)
  • 9987 (verlofgroep 4)

Opmerkingen