APG PWRI: Pensioenexport

Dit artikel beschrijft hoe je de pensioenexportinstelling APG PWRI voor branche Werk en (re)integratie toepast. Dit betreft instellingen op bedrijfsniveau. Ook vind je aanvullende informatie die van belang is met betrekking tot de export naar APG PWRI. 

Pensioenexport koppelen aan een bedrijf

Om het pensioenformaat APG PWRI in te stellen bij een bedrijf ga je naar het dashlet 'Pensioen exportinstellingen' op bedrijfsniveau. Daar kun je een exportformaat toevoegen door op de optie '+ Pensioen Exportinstellingen' te drukken:

Knipsel_export_type.PNG

Vervolgens kun je daar het formaat 'APG PWRI' selecteren; je krijgt dan het volgende overzicht te zien:

Knipsel_PWRI_export_instellingen.PNG

De volgende gegevens dienen ingevuld te worden.

  1. Bedrijf contactpersoon.
  2. Nummer leverancier
  3. Bedrijf relatienummer APG (zonder streepjes, alleen cijfers)
  4. Tijdvak: periodetype van de aangifte.

Branches

Dit pensioenexportformaat geldt voor de volgende branche:

  • 0246 | Werk en (re)integratie

Correcties

Als het nodig is om een periode opnieuw aan te leveren, dan kun je dit via een TWK-correctie vanaf de gewenste periode realiseren. De correctie zal dan automatisch meegenomen worden in de eerstvolgende pensioenexport.

Intrekking IKV

Wanneer een nummer IKV ingetrokken moet worden kunnen stap 6 & 7 in het volgende artikel gevolgd worden:

Eindafrekening als een medewerker uitdienst is

Als een medewerker bij APG uitdienst is gemeld is het niet meer mogelijk om in een latere periode pensioengegevens aan te leveren. Als over een eindafrekening pensioen afgedragen dient te worden, dan kan dit alleen door deze te verwerken in de laatste periode dat de medewerker in dienst was.

Medewerker uitsluiten

Om een medewerker uit te sluiten van de pensioenaangifte kun je de brancheregelingen op medewerkersniveau deactiveren. De medewerker zal dan niet meegaan in het exportbestand. Om een medewerker slechts uit te sluiten van een bepaalde regeling dient alleen deze regeling op medewerkersniveau gedeactiveerd te worden.

Bedrijf zonder medewerkers

Voor een bedrijf zonder medewerkers hoeft geen pensioenaangifte naar APG verstuurd te worden. Voor een periode dat er geen medewerkers in dienst zijn kan wel een exportbestand worden aangemaakt. Dit bestand zal automatisch als 'Verzonden' worden gemarkeerd.

Foutmeldingen

Zie dit artikel voor een overzicht van veel voorkomende foutmeldingen.

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk