PGB gaat over op UPA (2019)

Vanaf januari 2019 zijn alle fondsen die beheerd worden door PGB overgegaan op UPA. Dat betekent dat voor de Grafische branche (branche 0001), Kartonnage- & Flexibele Verpakkingenbedrijf (branche 0236) en Verf- en drukinkt (branche 0237) vanaf 2019 de aanlevering van de gegevens via het UPA bestand zal verlopen.

De branches die op systeemniveau worden onderhouden zijn al gekoppeld aan het UPA exportbestand en kunnen, nadat de pensioen exportinstellingen zijn aangemaakt, worden ingestuurd. Hoe een UPA PGB pensioen exportinstelling voor een bedrijf ingericht kan worden staat beschreven in het volgende artikel: UPA PGB: Pensioenexport

Voor de vrijwillige regelingen die door Nmbrs® niet op systeemniveau onderhouden worden moet aan de branches zelf aangepast worden zodat ze meegenomen kunnen worden in het UPA bestand. Hoe je een branche aan een export bestand kan koppelen wordt hier uitgelegd.

LET OP: De berekening van de grondslag voor de grafische branche is aangepast. Voor een uitgebreide beschrijving zie het overzicht artikel UPA PGB: Pensioenexport

 

 

Opmerkingen