Update NL 31-01-2019

Zojuist is de update van 31-01-2019 afgerond.

Verbeteringen / Nieuwe Features

Import/Export: beveiligd template & validatie

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, hebben wij in de afgelopen update een nieuw template met een beveiligde opmaak uitgerold. Echter bleek voor een aantal klanten de mogelijkheid om de opmaak aan te kunnen passen essentieel. Omdat er op dat geen deelbaar wachtwoord beschikbaar was, is er besloten om de aanpassing terug te draaien. Met de update van gisteravond hebben we het template opnieuw beveiligd. Het template kan nu zonder wachtwoord ontgrendeld worden, maar dit is wel op eigen risico. 

Daarnaast is er een validatie toegevoegd voor kolommen waar specifieke waarden moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld 'geslacht').

Speciale tabel 950 toegevoegd

We hebben de speciale tabel 950 toegevoegd. Deze heeft betrekking op het 52%-tarief in samenhang met het afkopen van inkomensvoorzieningen.

Bugs

Probleem met SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany opgelost

De EmployeeService call SVW_GetAll_AllEmployeesByCompany gaf, als deze werd gedaan, de error 9999. Met deze update hebben we dit probleem opgelost en de call om de SVW gegevens van de medewerkers op te halen kan weer zonder problemen gebruikt worden.

Export: onjuiste waarde 'VakantiegeldBetaalwijze'

Een export kon onjuiste waarden bevatten voor 'VakantiegeldBetaalwijze'. Dit is met de update van gisteravond verholpen. 

Export: unknown error

Sommige gebruikers kregen een 'unknown error' bij het creëren van een export. Dit is met de update van gisteravond verholpen. 

Workflow Wizard: Journaalposten foutmelding

Bij het gebruik van de workflowactie "Genereren en versturen journaalposten" in de workflow wizard op het hoogste niveau kon er een foutmelding 'Object reference" ontstaan en werd er geen overzicht getoond. Met deze update hebben we dit probleem opgelost.

Workflow Takenlijst

De workflow takenlijst op het hoogste niveau kon, bij het uitvoeren van workflowacties, meerdere acties en signalen uitvoeren. Na deze update zou dit niet meer moeten gebeuren.

Ontbrekende "periode"-opties for APG ABP en N-N in wizard voor de workflow pensionexport

Het dropdown-menu voor APG ABP en N-N m.b.t. de periode en het periodetype waren niet beschikbaar. Met deze update is dat wel het geval.

Knop "Autogegevens ophalen" werkt niet

Als een auto handmatig was opgeslagen zonder het vullen van de autogegevens via de API, dan was het later niet meer mogelijk om deze gegevens alsnog via de API op te halen. Dit is opgelost met deze update.

Beschrijving van OVW in pensioeninstellingen (medewerkersniveau) incorrect

De beschrijving van de OVW was "ouderschapsverlof", hetgeen niet correct was. We hebben dit nu gewijzigd in "onbetaald verlof werknemer".

Bekende Problemen

[Reservering] Overwerk wordt meegenomen in berekening minimum vakantiegeld

Per 2019 wordt het overwerk default meegenomen in de berekening van de minimum reservering. Echter zijn er bepaalde CAO's waar in is afgesproken dat de overwerk uren niet meetellen voor het vakantiegeld. Om ook deze CAO's goed te blijven ondersteunen is er de volgende oplossing. Als er gebruik wordt gemaakt van een overwerk code waar grondslag 10531 (uitsluiten van grondslag reservering 1) voor is toegevoegd dan worden de ingegeven uren die horen bij de looncode uitgesloten van de berekening van het minimum.

Opmerkingen