Salaristabellen 315 en 316 aangepast

Op 14-02-2019 zijn de loonschalen per 2019-3M (4W: P3, W: 9) als AVV-versie aan tabellen 315 (Levensmiddelenbedrijf Uurtabel) en 316 (Levensmiddelenbedrijf) toegevoegd (bron, p.18 e.v.).

Opmerkingen