Update NL 14-02-2019

Zojuist is de update van 14-02-2019 afgerond. 

Verbeteringen / Nieuwe Features

Downloaden proforma op medewerkerniveau is mogelijk gemaakt

Het was niet mogelijk om de proforma op medewerker niveau te downloaden naar PDF. Met deze update is dit mogelijk gemaakt.

1.048.576 regels in 1 sheet

Zodra een overzicht met meer dan 50.000 regels naar Excel wordt gedownload, wordt er een tweede sheet geopend. Met deze update vervalt de beperking van 50.000 regels. Het maximale aantal regels is nu meer dan 1 miljoen. (Bij gebruik van Excel 2003 of eerder bestaat er een beperking van 65.536 regels vanuit de software zelf).

CAO-code 36 toegevoegd

Voor de CAO Mortel en Morteltransport dient een andere CAO-code te worden gebruikt bij bedrijven met een 36-urige werkweek: 36 in plaats van 05. Deze CAO-code is toegevoegd aan het dropdown-menu en kan in combinatie met dezelfde beroepencodes als code 05 worden gebruikt.

Update: waarschuwing wanneer updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat

Om te voorkomen dat gegevens ongewenst meegaan in een update, zal er vanaf nu een waarschuwing verschijnen wanneer het updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat. Daarbij wordt geadviseerd om de import-tree te controleren.

Bugs

Hyperlink werkt niet in nogmaals verzonden signaal

Zodra een signaal voor bijvoorbeeld account-activatie nogmaals verzonden wordt, vanuit het overzicht verzonden signalen, werkt de link niet goed. Met deze update werkt de hyperlink, ongeacht of het signaal voor de tweede keer wordt verzonden.

Import/Update: foutmelding voor SVW en rooster bedrijf

Het importeren of updaten van SVW en roostergegevens voor een bedrijf kon resulteren in een error. Met de update van gisteravond is dit verholpen.

Bekende problemen

Error bij openen historie 'Manager' en 'Afdeling' dashlet op medewerkerniveau

Bij het openen van de historie van het dashlet 'Manager' en 'Afdeling' op medewerker niveau, werd een error getoond. Dit bekende probleem is met de update verholpen.

Pensioenexport naar TKP

Als gevolg van een wijziging bij TKP konden vanuit Nmbrs geen pensioenexports meer naar TKP worden verstuurd. Dit is vanaf nu weer mogelijk.

Opmerkingen