Extra Update NL [21-02-2019]

Zo juist hebben we een extra update afgerond. Onze reguliere wekelijkse update kon helaas niet doorgaan, maar we hebben wel enkele verbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost.

Verbeteringen

Verstrekking item toevoegen als klantlogin

Vanaf nu is het mogelijk om als klantlogin nieuwe item toe te voegen bij het verstrekkingen dashlet. Eerder was dit alleen mogelijk met een accountantlogin.

Item_toevoegne.png

 

Declaratieformulier: Manager als laatste goedkeuring beoordelingsketen

Met deze update hebben we het mogelijk gemaakt om de manager als laatste goedkeuring in te stellen bij het declaratieformulier.

Als er geen openstaande formulieren zijn dan kan de mutatieformulieren instellingen aangepast worden, maak hiervoor een aparte beoordelingsketen aan en voeg declaratieformulier toe. Deactiveer de delen voor de goedkeuring van de klantlogin en accountantlogin, laat de goedkeuring van de manager staan.

Als een medewerker vervolgens een declaratieformulier indient en er is een manager gekoppeld aan deze medewerker dan kan deze manager het declaratieformulier goedkeuren en toepassen. We hopen op korte termijn ook deze mogelijkheden te bieden voor de overige medewerkermutatieformulieren.

Manager_goedkeuring.png

 

Bugs

Workflow wizard: Journaalposten genereren en versturen

Er zaten meerdere bugs in de workflow wizard, eerst werd er een 'Object reference' foutmelding getoond en daarna was het niet mogelijk om bedrijven te selecteren bij de optie van het 'Genereren en versturen van journaalposten'. Met deze extra update hebben we dit probleem opgelost en is het weer mogelijk om de workflow wizard te gebruiken.

Bekende problemen

[Journaalposten] Foutmelding bij verzending naar AFAS

De foutmelding (You must write ContentLength bytes to the request stream before calling [Begin]GetResponse) die kon ontstaan bij het versturen van journaalposten naar AFAS is met deze update ook opgelost. 

 

 

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk