Update NL 28-02-2019

Zojuist is de update van 28-02-2019 afgerond.

Aankondigingen

Nieuwe medewerker types

In de update van volgende week zullen wij in het kader GDPR twee nieuwe medewerker types doorvoeren: 

  • Afgewezen sollicitant
  • Ex-medewerker Extern

Middels deze aanpassing kunnen de medewerker types verder gespecificeerd worden.

Inactief/Actief zal verdwijnen

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat er een wijziging zal plaatsvinden in de toepassing van de status 'Inactief en Actief' bij medewerkers.

Middels de update van 14 maart zullen wij deze status verwijderen. Omdat deze status niet meer van toepassing zal zijn, zullen wij de volgende wijziging doorvoeren bij de medewerker types:

  • Een Sollicitant welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar 'Afgewezen Sollicitant 
  • Een Externe medewerker welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Externe' 
  • Een Medewerker in Loondienst welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker'
  • Een Externe medewerker welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Extern'

Verbeteringen / Improvements

Optimalisaties looncomponenten overzichten

Met deze update zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de overzichten ‘looncomponenten per..’. Het was onder andere niet mogelijk om een opgeslagen filter te verwijderen, dit is nu wel weer mogelijk.

De overige aanpassingen zorgen voor meer stabiliteit in het genereren en downloaden van de overzichten

Bekende Problemen

Wijzigingen in templates niet direct zichtbaar

Wanneer er een wijziging werd doorgevoerd in een template, zoals het downgraden van bepaalde rechten naar 'geen', was deze wijziging niet direct zichtbaar in het template. Dit probleem is met de update van vanavond verholpen.

Loonheffingsinstellingen op medewerkersniveau overschreven na opslaan SVW-tabel op bedrijfsniveau

Als op bedrijfsniveau de SVW-tabel werd gewijzigd dan werden bij de medewerkers bij wie de instellingen voor ZVW, WW en WAO/WIA uitgevinkt zijn deze ten onrechte automatisch aangevinkt. 

 

Detailhandel parttime percentage lager dan 100% wordt gemaximeerd op 100%

Bij detailhandel branches werd voor alle medewerkers, ongeacht parttime percentage, het SV periode maximum gemaximeerd op 100%. 

Bugs

Startup Wizard geeft foutmelding

Het uitvoeren van stap 2 van de Startup Wizard - het verwijderen van testdata en het wijzigen van de bedrijfsperiode - kon leiden tot een foutmelding. Met de update van gisteravond is dit verholpen.

Import template: bewerking rijen niet mogelijk

De beveiligde opmaak van het import template gold per abuis ook voor het verwijderen, toevoegen en sorteren van rijen Met de update van gisteravond is dit verholpen.

PDF verlofsaldo's zonder waardes

Het downloaden van het document verlofsaldo's uit het jaarwerk levert een document zonder waardes op. Met deze update worden de waardes weer getoond.

Downloaden overzicht manager login

Voor een gebruiker met een manager login is het niet mogelijk om een klein aantal overzichten te downloaden. Dit is vanaf nu wel weer mogelijk!

Auto’s van de zaak in dashboard salaris

In het dashboard salaris worden de auto’s van de zaak niet goed getoond. De melding [grid_LeaseautoOverzicht] komt naar voren. Met deze update worden de gegevens weer juist getoond!

 

Fout bij aanlevering P1 voor 4-wekenbedrijven naar UPA AGH

Bij de pensioenexport voor P1 naar UPA AGH konden in geval van 4-wekenbedrijven fouten optreden (foutcode p0114), die samenhingen met de Datum aanvang regelinggegevens (veld in de export-xml).

De datum die in dit veld werd meegegeven was 2018-12-31, terwijl AGH aanlevering van 2019-01-01 verwacht. Na deze update wordt dit veld voor P1 gevuld met 2019-01-01.

 

Opmerkingen