Overlijden van een medewerker

Als een medewerker overlijdt kun je de medewerker op de reguliere manier uit dienst melden.

Let er wel op dat altijd de overlijdensdatum als laatste werkdag (uitdienstdatum) dient te worden gebruikt. Dit geldt zowel voor Belastingdienst als pensioenfonds. Alle opgebouwde rechten (vakantiegeld, tegoed/tekort vakantiedagen, etc.) kunnen worden verwerkt zoals bij een reguliere uitdiensttreding. Maak een nieuwe medewerker aan voor het volgende: bij de uitbetaling van postuum loon / overlijdensuitkering kunnen alle werknemersverzekeringen worden uitgezet met ingang van de periode van overlijden. De inkomstenverhoudingnummer dient met 1 opgehoogd te worden. De Zvw dient op A te staan; de "Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw" dient op 0 | Geen te worden gezet. De foutmeldingen in de run-controle die Nmbrs als gevolg hiervan zal genereren kunnen in deze situatie genegeerd worden.

Daarnaast geldt bij overlijden van een medewerker ook een vrijstelling van loonheffing (maximaal 3 maandsalarissen inclusief vakantietoeslag). Dit bedrag van de overlijdensuitkering kan via looncode 5030, of een andere netto looncomponent, worden uitgekeerd. Zie voor meer informatie over dit onderwerp het Handboek Loonheffingen of bijvoorbeeld dit artikel.

 

Opmerkingen