Salaristabel 2266 | Visdetailhandel aangepast

Op 18-03-2019 zijn de bedragen per 2019-1 als Voorlopig aan salaristabel 2266 | Visdetailhandel toegevoegd (bron, p.14-15).

Opmerkingen