Nieuwe salaristabel voor Grafimedia: 1288 (min/max)

Op 25-03-2019 hebben we een nieuwe salaristabel toegevoegd:

1288 | Grafimedia (min/max) vanaf 2019

Deze tabel vervangt 1287 | Grafimedia, die per 01-05-2019 zal worden gearchiveerd.

De nieuwe tabel is een zogenaamde min/maxtabel, wat inhoudt dat deze niet bestaat uit tredes, maar uit schalen met een maximum bedrag en een percentage daarvan dat het minimum bedrag definieert. In sommige gevallen is het tweede decimaal van dit percentage met 1 opgehoogd, om te voorkomen dat het minimum bedrag onder het minimumbedrag uit de CAO zou uitkomen. Deze tabel is gebaseerd op de bedragen per 2019-2M (W: 5 / 4W: P2) in de nieuwe CAO voor de Grafimedia (p.14). Voor het herleiden van de maand- en 4-wekenbedragen is de toelichting op p.16 van de CAO-tekst gehanteerd.

Aanloopschalen zijn geen onderdeel van de Nmbrs-tabel; deze kunnen handmatig worden ingegeven.

 

Opmerkingen