2019 product updates

Update 03-01-2019

Nummer van verstrekkingen in rapport 'Medewerker verstrekkingen'

Vanaf heden zal het nummer van verstrekkingen ook in het rapport 'Medewerker verstrekkingen' worden opgenomen.

Import/Export: Verwijdering oude kolommen tab bedrijven en medewerkers

We hebben het import template opgeschoond en de volgende - niet meer relevante - kolommen verwijderd:

Tab bedrijven:
PayInAdvance
BankReknr
Gironummer
EigenRisicoWAO
PercWGAFlexWg
PercWGAFlexWn
AutorunDag

Tab medewerkers:
RekeningStandaard
Rekening2
Voordeelregel
CodeAfdr
PayInAdvance
RekeningLevensloop
StartperiodeLevensloop
LevensloopBedrag

 

Update 10-01-2019

Import/Export: waardebeperking kolom 'geslacht'

In de kolom 'geslacht' kon elk willekeurig getal ingevuld worden. Met de update van gisteravond is dit beperkt tot 1 (Man) en 2 (Vrouw).

 

Update 17-01-2019

Aanmaken van nieuw HR signaal

Het aanmaken van een nieuw HR signaal op accountants niveau kan enige tijd in beslag nemen. vooral het kiezen van een ander type signaal kost meer tijd dan wenselijk. Met deze update kost het kiezen van een ander signaal type minder dan een seconde!

Import/Export: beveiligde opmaak template

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen vanaf nu beveiligd. Dit betekent dat er niets meer kan worden gewijzigd aan de kolommen. Het verwijderen van regels en het wissen van gegevens is nog steeds mogelijk.

 

Update 24-01-2019

Aanpassing melding 'no result'

Wanneer een overzicht geen resultaten toont, op basis van het geselecteerde filter, wordt er een pop-up in de webbrowser getoond. Met deze update wordt de melding op een gebruiksvriendelijke manier in de applicatie zelf getoond.

Jaarwerk beschikbaar via API

Met deze update hebben wij het mogelijk gemaakt de jaardocumenten, zoals deze te vinden zijn na de laatste run in het dashlet salarisdocumenten, op te halen via de API. We hebben hiervoor vijftien nieuwe calls opgeleverd, allemaal CompanyService.

De volgende calls zijn door ons beschikbaar gemaakt:

 • SalaryDocuments_AnnualDocument_AnualStatement 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewByPeriod -
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_SentWageTaxDeclarations 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PaymentListCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterSummaryCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesEmployeeCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesDepartmentCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCostCenterCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCompanyCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_CompanyWageComponentsCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegister 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterAllEmployees 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_ReservationSaldos 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_LeaveSaldos

Meer informatie kun je vinden op api.nmbrs.nl.

Let op: Het RunID dat voor alle calls gevraagd wordt, is hetzelfde RunID als dat van de laatste run van het jaar. Wanneer je bijvoorbeeld twaalf runs hebt over 2018, en via de call Run_GetList de lijst met runs ophaalt, is het RunID dat gebruikt moet worden voor de documenten van het jaarwerk dus gelijk aan dat van run 12.

 

Update 31-01-2019

Import/Export: beveiligd template & validatie

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, hebben wij in de afgelopen update een nieuw template met een beveiligde opmaak uitgerold. Echter bleek voor een aantal klanten de mogelijkheid om de opmaak aan te kunnen passen essentieel. Omdat er op dat geen deelbaar wachtwoord beschikbaar was, is er besloten om de aanpassing terug te draaien. Met de update van gisteravond hebben we het template opnieuw beveiligd. Het template kan nu zonder wachtwoord ontgrendeld worden, maar dit is wel op eigen risico.

Daarnaast is er een validatie toegevoegd voor kolommen waar specifieke waarden moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld 'geslacht').

Speciale tabel 950 toegevoegd

We hebben de speciale tabel 950 toegevoegd. Deze heeft betrekking op het 52%-tarief in samenhang met het afkopen van inkomensvoorzieningen.

 

Update 14-02-2019

Downloaden proforma op medewerkerniveau is mogelijk gemaakt

Het was niet mogelijk om de proforma op medewerker niveau te downloaden naar PDF. Met deze update is dit mogelijk gemaakt.

1.048.576 regels in 1 sheet

Zodra een overzicht met meer dan 50.000 regels naar Excel wordt gedownload, wordt er een tweede sheet geopend. Met deze update vervalt de beperking van 50.000 regels. Het maximale aantal regels is nu meer dan 1 miljoen. (Bij gebruik van Excel 2003 of eerder bestaat er een beperking van 65.536 regels vanuit de software zelf).

CAO-code 36 toegevoegd

Voor de CAO Mortel en Morteltransport dient een andere CAO-code te worden gebruikt bij bedrijven met een 36-urige werkweek: 36 in plaats van 05. Deze CAO-code is toegevoegd aan het dropdown-menu en kan in combinatie met dezelfde beroepencodes als code 05 worden gebruikt.

Update: waarschuwing wanneer updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat

Om te voorkomen dat gegevens ongewenst meegaan in een update, zal er vanaf nu een waarschuwing verschijnen wanneer het updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat. Daarbij wordt geadviseerd om de import-tree te controleren.

 

Update 28-02-2019

Optimalisaties looncomponenten overzichten

Met deze update zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de overzichten ‘looncomponenten per..’. Het was onder andere niet mogelijk om een opgeslagen filter te verwijderen, dit is nu wel weer mogelijk.

De overige aanpassingen zorgen voor meer stabiliteit in het genereren en downloaden van de overzichten

 

Update 14-03-2019

Nieuwe looncode voor stagiair die reguliere medewerker wordt

Rectificatie: deze looncode is nog niet live. 

Inactief/Actief zal verdwijnen

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat er een wijziging zal plaatsvinden in de toepassing van de status 'Inactief en Actief' bij medewerkers.

Middels de update van 14 maart zullen wij deze status verwijderen. Omdat deze status niet meer van toepassing zal zijn, zullen wij de volgende wijziging doorvoeren bij de medewerker types:

 • Een Sollicitant welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar 'Afgewezen Sollicitant
 • Een Externe medewerker welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Externe'
 • Een Medewerker in Loondienst welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker'
 • Een Externe medewerker welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Extern'

 

Update 28-03-2019

Uitbreiding aangepaste rapporten

Binnen de aangepaste rapporten is er nu de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende templates. De templates bevatten informatie categorieën over salarisinformatie of HR-gerelateerde gegevens. Op gefilterde categorieën heeft het instellen van een ander tijdfilter (peildatum, periode of jaar) wél toepassing, op de ongefilterde categorieën juist niet. 

 

Update 17-04-2019

Nieuwe API calls

Met deze update hebben wij verschillende API calls opgeleverd. Deze calls zijn vanaf nu beschikbaar:-Managers_GetList (DebtorService): met deze API call kan de lijst met managers, zoals die aanwezig is op debiteurniveau, worden opgehaald via de API.

 • HourModel2_GetHourCodes (CompanyService): via deze call kun je van het urenmodel 2, dat is ingesteld bij een bedrijf, de urencodes ophalen.
 • LeaseCar2_GetAll_EmployeesByCompany (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk alle tweede auto’s van de zaak op te halen. Wanneer medewerkers een tweede auto van de zaak hebben, zal dit tweede contract via deze call worden opgehaald.

Nieuwe service HRInboxService & bijbehorende call

Met deze update hebben we, naast “gewone” nieuwe calls, ook een geheel nieuwe service geïntroduceerd: de HRInboxService. Er is op dit moment één call beschikbaar in deze service en dat is de call waarmee ook niet payroll medewerkers uit het tabblad medewerkers kunnen worden opgehaald. Deze call is de Employee_GetList onder HRInboxService. Zie voor meer informatie de API update notes.

Verplichte velden PersonalInfo_Update calls

Omdat in het dashlet Persoonlijke Informatie op medewerkerniveau de Velden verjaardag, achternaam en medewerkernummer verplicht zijn, hebben wij een aanpassing doorgevoerd in de calls die betrekking hebben op het dashlet. Ook hier is het voortaan verplicht een achternaam, birthdate en medewerkernummer mee te geven, voor de call goed zal gaan.Zie voor meer informatie de API update notes.

Medewerkernummer is toegevoegd aan call Reports_GetJournalsReportByCompany (CompanyService)

In de interface was het al zo dat in het rapportjournaalposten (nieuw) het veld medewerkernummer terug kwam. Wanneer het rapport via de API werd opgehaald, ontbrak dit veld echter nog. Wij hebben met dezeupdate een aanpassing gedaan waarbij ook het medewerkernummer wordt opgehaald in het rapport journaalposten (nieuw) via deze call.Zie voor meer informatie de API update notes.

Import/Export: export medewerkers in dienst

Om het gebruik van onze import/export feature voor het aanpassen van medewerkergegevens - zoals salarissen of het toevoegen van loon- en urencomponenten- te vergemakkelijken, hebben we de optie toegevoegd om alléén medewerkers die in dienst zijn te exporteren.

Update 24-04-2019

Nieuwe API calls

Met deze update hebben wij verschillende API calls opgeleverd. Deze calls zijn vanaf nu beschikbaar:

 • SalaryTable_Insert (EmployeeService): met deze API call kun je een salaristabel instellen bij een medewerker in een opgegeven periode. Hiervoor heb je drie ID’s nodig: SalaryTableId, SalaryTableScaleId en het SalaryTableStepId. Om deze ID’s te verkrijgen, hebben we nog drie v2’s van bestaande calls ontwikkeld. De SalaryTable2_Get, de SalaryTable2_GetScales en de SalaryTable2_GetSteps. Dit zijn alledrie calls die te vinden zijn onder de CompanyService.
 • SalaryTable_InsertCurrent (EmployeeService): via deze call kun je ook een salaristabel instellen bij een medewerker, maar dan in de huidige periode.
 • PerformanceReview_Get (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk de informatie uit het dashlet “beoordeling en functionering” van een medewerker op te halen.
 • PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompany (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk de informatie uit het dashlet “beoordeling en functionering” van alle medewerkers van een bedrijf op te halen.

Update 03-06-2019

Nieuwe look & feel voor de Sandbox-omgevingen

De sandbox heeft een vaste kleur (zwart) en de knop linksboven is helderder van kleur (rood). De achtergrond van de pagina is grijs in plaats van blauw.
Deze wijzigingen zijn aangebracht om het verschil tussen de live-omgeving en de sandbox-omgeving duidelijker te maken.

Update 04-07-2019

Sollicitanten en externe medewerkers uitgesloten van HR Documenten

In verschillende rapporten en overzichten werden de nieuwe medewerkertypes getoond terwijl deze hier niet in getoond hoorden te worden. De 30 HR Documenten zullen vanaf nu alleen nog (ex-)medewerkers in loondienst tonen aangezien deze in de run meegaan. Sollicitanten en externe medewerkers gaan niet mee in de run en zullen daarom niet meer in deze rapporten getoond worden.

Run met foutmelding verwijderen

Wanneer een run met foutmelding ontstond, was het niet altijd mogelijk om deze te verwijderen. Vanaf nu is het altijd mogelijk om een dergelijke run te verwijderen, zelfs in een voorgaand jaar.

Nummer afdeling getoond als * in rapport journaalposten

Wanneer het nummer van een afdeling uit meer dan vijf cijfers bestaat, wordt dit in het Rapport Journaalposten als sterretje (*) getoond. Vanaf nu wordt het nummer volledig getoond!

Verwijderen van een run met foutmelding

Het was niet mogelijk om een run met foutmelding te verwijderen, wanneer er reeds een volgende run gedraaid was. Vanaf nu is het wel mogelijk om de foutieve run te verwijderen, zelfs als deze in een voorgaand jaar gedraaid is!

Update 11-07-2019

Mutatieformulier bankrekeningen in app

Deze week hebben we een mutatieformulier gelanceerd dat je in staat stelt om je bestaande bankrekeningen direct in onze mobiele app te wijzigen.

Update 29-08-2019

Koppeling met Snelstart

Vanaf nu is vanuit Nmbrs een koppeling met boekhoudpakket SnelStart beschikbaar. Zie dit artikel voor alle informatie hierover!

SBZ pensioenexport

Het is vanaf nu mogelijk om pensioenaangiftes vanuit Nmbrs direct naar SBZ te verzenden. Deze nieuwe pensioenexport is gebaseerd op de het UPA-formaat. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Update 05-09-2019

Nieuw dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden'

Een aantal verbeteringen aan de HR Workflows zijn vanavond gelanceerd. Om HR Workflows nog makkelijker te kunnen gebruiken, is het vanaf nu mogelijk om voor elke taak een rol te kiezen aan wie de taak standaard kan worden toegewezen. Hiervoor is het zaak om per organisatie een Payroll Manager en een HR Manager toe te wijzen. Deze rollen kan als eindverantwoordelijke voor elke HR Workflow dienen. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk een specifieke gebruiker aan te wijzen.

Meer informatie hoe deze functionaliteit te gebruiken hier.

HR Workflows per medewerkertype

Per HR Workflows is het mogelijk om aan te geven voor welk medewerker type deze HR Workflow gestart kan worden. Zo kun je ervoor zorgen dat de juiste HR processen worden doorlopen bij alle type medewerkers, van sollicitant tot externe medewerkers.

Opnieuw toewijzen actieve taak

Eerder werd er alleen op het moment van het starten van de HR Workflow gekeken welke taken automatisch toegewezen konden worden. Dit wordt nu wederom gedaan op het moment dat eentaak actief wordt en nog niet is toegewezen. 

Update 12-09-2019

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update zijn meerdere API calls uit de Report service toegevoegd als Background call. De volgende calls kunnen vanaf nu met deze nieuwe methode worden uitgevoerd:

 • Reports_Accountant_EmployeeWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Accountant_Company_WageComponentsPerPeriod
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerRun
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerRunPeriod
 • Reports_Business_Company_EmployeeWageComponentsPerRun
 • Reports_Business_Company_EmployeeWageComponentsPerRunPeriod

Update 19-09-2019

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update zijn meerdere API calls uit de Report service toegevoegd als Background call. De volgende calls kunnen vanaf nu met deze nieuwe methode worden uitgevoerd:

 • Reports_Business_EmployeeWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Accountant_Company_CompanyJournalReport
 • Reports_Business_Company_CompanyJournalReport

Update 26-09-2019

Kennisbankartikelen over inrichten HR Workflow

Nu de HR Workflow beschikbaar is wil je natuurlijk graag weten hoe je deze kunt inrichten. Wij hebben hiervoor 2 Kennisbankartikelen gepubliceerd, waarmee je dit in 6 stappen kunt realiseren:

[Mobiele app] Kleurschema

Tekstvelden, agenda's, knoppen, enz. hadden tot nu toe een groene kleur. We hebben dit aangepast naar de Nmbrs-huiskleur blauw.

[Mobiele app] Update-knop

Het bleek dat niet alle gebruikers de app regelmatig updaten. De app bevat nu een handige knop die je laat weten dat een nieuwe versie beschikbaar is.

[Mobiele app] Salaris niet meer in Recente activiteiten

Het salaris wordt nu niet meer getoond in het overzicht onder Recente activiteiten / Laatste loonstrook.

[Mobiele app] Loonstrook in iOS

In iOS werd de loonstrook in de browser getoond, zodat een gebruiker de url van de loonstrook kon zien, delen en bewerken. Vanaf nu wordt de loonstrook in iOS op dezelfde manier getoond als in Android.

[Mobiele app] Feedback en beoordeling

Als gebruiker van de mobiele app kun je vanaf nu direct in de app feedback geven. Ook kun je, na het invullen van een formulier, een beoordeling geven en kun je eventueel naar de app store gaan om daar te laten weten hoe je over de app denkt.

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update is de laatste call uit de Report service toegevoegd als Background call:

 • Reports_Accountant_Debtor_EmployeeWageComponentsPerPeriod

Update 21-10-2019

Company Service calls als Background call

De volgende calls zijn toegevoegd met deze update als background call. De synchrone versies hiervan zijn afkomstig uit de Company Service. De asynchrone variant kan worden teruggevonden in de ReportService

Update 28-10-2019

Verbeteringen in automatische workflow

Met deze update zijn enkele verbeteringen doorgevoerd ter bevordering van de stabiliteit en betrouwbaarheid van de automatische workflows. De impact van deze verbeteringen zullen we de komende dagen monitoren.

Communicatie Nmbrs en Pinkweb

Met deze update is een verbetering doorgevoerd in de manier waarop Nmbrs en Pinkweb met elkaar communiceren. Dit ter bevordering van de betrouwbaarheid in het versturen van loonaangiftes naar Pinkweb. Ook de impact van deze verbetering zullen we de komende nauwlettend monitoren.

Update 06-11-2019

Reden einde dienstverband

Het is nu mogelijk om de reden van het einde van het dienstverband in te geven als je iemand uitdienst meldt.
Voor 2019 zullen we hier nog niets mee doen, maar vanaf 2020 zullen we deze meenemen in de loonaangifte en meesturen met de pensioenaangiftes die de UPA-standaard gebruiken.

Nieuwe knop 'Vorige' in dashlets

In alle dashlets is vanaf nu een knop beschikbaar waarmee je direct naar de vorige pagina teruggaat. 

 Screenshot_12.png

 

Contracten

Vanwege de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hebben we twee nieuwe velden toegevoegd aan het contract:

 1. Schriftelijke overeenkomst
 2. Contracturen per week

Deze twee velden zullen we pas in 2020 gaan gebruiken. De schriftelijke overeenkomst zal dienen om te bepalen of er hoge dan wel lage premie moet worden toegepast. De contracturen kunnen gebruikt worden als de roosteruren (die nu als contracturen gelden) niet toereikend zijn. Als de contracturen niet gevuld zijn dan berekenen we de contracturen aan de hand van het rooster.

Alle huidige contracten hebben voor de Schriftelijke overeenkomst de waarde 'Ja' gekregen.

Het is vanaf nu mogelijk om contracten aan te passen zonder dat deze verwijderd moeten worden. Indien het contract eerder begint dan de huidige periode zal wel het 'slotje' geopend moeten worden (onbeveiligde modus).

Het overzicht 'Dienstverband' is ook verbeterd: behalve de twee nieuwe velden (zie boven) worden nu ook de aard arbeidsverhouding en Bepaald / Onbepaald getoond.

GDPR-/AVG-tool

De GDPR-/AVG-tool is nu officieel beschikbaar voor alle klanten. Dit artikel beschrijft hoe je deze tool bij een user template kunt activeren.

Popup van de loonstrook

We hebben de popup van de loonstrook verbeterd: de "scrollbars" krijg je alleen te zien als deze echt nodig zijn en de witte ruimte aan de rechterkant is niet meer.

LIV-overzicht

Het maximum uurloon (SV loon / verloonde uren) van het LIV-overzicht is aangepast naar €14,00.

Performance-verbetering bij creëren of aanpassen user account template

Wij hebben een verbetering doorgevoerd in de manier waarop een user account template wordt gecreëerd of aangepast, waardoor de pagina nu sneller geladen wordt.

API-calls

Salary_GetEstimatedCostPerHour (nieuw)
Met deze nieuwe API-call kan de waarde worden opgehaald die berekend wordt met de nieuwe functionaliteit Kostprijs per uur (KPU).

Journals_GetByRunCostCenterCostUnitPerYear (nieuw)
In de company service was al de API-call Journals_GetByRunCostCenterCostUnit beschikbaar. Hiermee is het echter alleen mogelijk om de gegevens voor het actieve jaar op te halen. De nieuwe call biedt de mogelijkheid om de gegevens te filteren op het gewenste jaar.

WageTax_GetXML (verbeterd)
Voor deze call hebben we de manier waarop de data uit de database wordt gehaald geoptimaliseerd, zodat de performance nu beter is.

Aanpassen van type en bedrijf bij medewerkers

Voorheen kon je via de medewerkerslijst het type van een medewerker aanpassen, evenals het bedrijf. Deze functionaliteit is nu volledig geïntegreerd in het dashlet 'Medewerker instellingen' op tabblad 'Algemeen'. Hier kun je voortaan het type van een medewerker aanpassen en, indien een medewerker nog niet is opgenomen in een run, ook het bedrijf.

Update 14-11-2019

API call: LeaveBalance_GetPerType

We hadden al een API call die het cumulatieve verlofsaldo for alle types ophaalden. Nu is het ook mogelijk om het beginsaldo en huidige saldo per verlofgroeptype op te halen.

Contract

Bij het toevoegen van een nieuw contract is de standaard waarde voor schriftelijke overeenkomst vanaf nu 'Nee'.

Medewerker komt weer in dienst

Wanneer een ex-medewerker weer in dienst komt (de uit dienstdatum wordt verwijderd) dan wordt deze medewerker weer als type Loondienst (in dienst) medewerker bestempeld.

Sjabloon: Kamer van Koophandel token

Vanaf nu is het mogelijk om het KvK-nummer in een sjabloon toe te voegen. Met behulp van de Nmbrs® Template Builder kan je een token toevoegen in het Word bestand en vervolgens deze uploaden naar Nmbrs®.

Sjabloon: Parttime Percentage

Het parttime percentage werd bijvoorbeeld getoond als 0,80, dit is nu aangepast naar de waarde 80%.

Sjabloon: Naamstelling

Het veld naamstelling werd niet altijd goed overgenomen vanuit de applicatie. Vanaf nu kijkt het systeem naar hoe de naamstelling is ingesteld in het personalia dashlet.

Update 21-11-2019

[Mobiele app] Nieuwe pagina 'Wat is mijn domein'

De pagina 'Wat is mijn domein' was een externe webpagina. Deze is nu als pagina in de app beschikbaar, om de gebruikerservaring voor de medewerkers te verbeteren.

[API] CompanyLeaveTypeGroups_Get

Met deze nieuwe call kunnen de verloftypes op bedrijfsniveau worden opgehaald. 

[Mobiele app] Mutatieformulier Wijzig bankrekening

Via het mutatieformulier Wijzig bankrekening was het voorheen alleen mogelijk om bestaande bankrekeningen aan te passen. Vanaf nu is het ook mogelijk om via dit formulier een nieuwe bankrekening te creëren.
Tevens hebben we de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk van dit formulier verbeterd, zodat het eenvoudiger in gebruik is.

[Mobiele app] Overzicht loonstroken

De pagina met loonstroken toont vanaf nu de meest recente loonstroken als eerste bovenaan. 

Update 05-12-2019 

Zoekbalk toont type medewerker

Snel een sollicitant of een ex-medewerker vinden? Dat is vanaf nu zo gepiept! Sinterklaas was gul dit jaar en heeft de zoekbalk een opknapbeurt gegeven. Wanneer je nu op medewerker zoekt via de zoekbalk, is het in/uit-dienst gedeelte vervangen door 'Type medewerker'. Uiteraard kan je bij de medewerkerslijst aan de linkerkant wel filteren op in/uit-dienst.

Screenshot_1.png

 

Performanceverbeteringen in Grootboekrekeningschema's en Snapshots

Het koppelen van looncodes in grootboekrekeninschema's welke aan veel bedrijven zijn gekoppeld, kon een eeuwigheid duren. Ook het nemen van een snapshot en het vervolgens downloaden van de Excel bij grotere omgevingen nam onnodig veel tijd in beslag. Voor beide gevallen hebben wij performanceverbeteringen doorgevoerd. 

Performance van de Co-piloot

Van een Co-piloot mag je verwachten dat hij je razendsnel bijstaat. Echter liet dat soms te wensen over. Na een goed gesprek laat hij zich weer van zijn beste kant zien.

Contracten updaten via bulkimport

Vanaf nu is het mogelijk om bestaande contracten via een bulkimport te updaten. Tijdens het bijwerken van contractdetails voor een bestaand contract wordt het contract herkend op basis van de startdatum. Dit betekent dat de startdatum in het updatebestand overeen moet komen met de startdatum van het bestaande contract van de werknemer. Alle andere kolommen met betrekking tot het contract kunnen naar wens worden aangepast. Om een ​​nieuw contract toe te voegen moet de startdatum uniek zijn (voor de werknemer).

'Schriftelijk contract' veld toegevoegd in import/export/update-bestand

Het veld 'schriftelijk contract', welke benodigd is voor de WAB, is vanaf nu ook beschikbaar in ons import/export/update-bestand. Wanneer geen waarde wordt ingevoerd zal Nmbrs als standaard altijd 'nee' hanteren.

Waarschuwing bij toevoegen tijdelijk contract zonder einddatum

Per ongeluk tijdelijke contracten geïmporteerd zonder einddatum? Na deze update is dat verleden tijd. Een waarschuwingsmelding vertelt je precies voor welke medewerkers je nog een einddatum moet invoeren. 

Update 11-12-2019 

Wachtwoordbeleid aangepast

Zoals vorige week aangekondigd, hebben we een wijziging in het wachtwoordbeleid doorgevoerd. Vanaf deze update is het alleen nog mogelijk om een sterk wachtwoordbeleid te hanteren. Meer informatie hierover in dit artikel.

Gebruiker kan zichzelf niet meer verwijderen

Er bestond nog geen controle op het verwijderen van het huidig ingelogde account. Vanaf nu is het niet meer mogelijk voor een gebruiker om het eigen account te verwijderen.

Schriftelijk contract in nieuwe medewerker wizard

Met het oog op de contractaanpassingen 2019-2020 is het vanaf nu mogelijk om de optie 'schriftelijk contract' mee te nemen in de nieuwe medewerker wizard. 

Nieuwe API calls ReportService

De volgende API calls zijn toegevoegd aan de ReportService:

 • Reports_GetWageCodesByRunCompany_FilterByWageCode
 • Reports_GetWageCodesByRunCompany_FilterByWageCode_Background

Update 23-12-2019 

 [API] Nieuwe API-versie

De Nmbrs-engine voor 2020 zal andere functionaliteiten hebben op het gebied van contracten en loonheffingen. Omdat dit invloed heeft op sommige API-calls komt een nieuwe API-versie (v3) beschikbaar. Op dit moment zijn de beschikbare calls in API v3 (https://api.nmbrs.nl/soap/v3/) alle gerelateerd aan contracten. Zie dit artikel voor meer informatie over deze nieuwe versie. 

[Performance] Laadtijd Overzichten Verzuim

Bij omgevingen / bedrijven met een aanzienlijke hoeveelheid medewerkers en verzuimdossiers werd dit dashlet (op de homepagina en op tab Overzichten) niet geladen. Vanaf nu lukt dit wel (en snel).

Opmerkingen