2019 product updates

Update 03-01-2019

Nummer van verstrekkingen in rapport 'Medewerker verstrekkingen'

Vanaf heden zal het nummer van verstrekkingen ook in het rapport 'Medewerker verstrekkingen' worden opgenomen.

Import/Export: Verwijdering oude kolommen tab bedrijven en medewerkers

We hebben het import template opgeschoond en de volgende - niet meer relevante - kolommen verwijderd:

Tab bedrijven:
PayInAdvance
BankReknr
Gironummer
EigenRisicoWAO
PercWGAFlexWg
PercWGAFlexWn
AutorunDag

Tab medewerkers:
RekeningStandaard
Rekening2
Voordeelregel
CodeAfdr
PayInAdvance
RekeningLevensloop
StartperiodeLevensloop
LevensloopBedrag

 

Update 10-01-2019

Import/Export: waardebeperking kolom 'geslacht'

In de kolom 'geslacht' kon elk willekeurig getal ingevuld worden. Met de update van gisteravond is dit beperkt tot 1 (Man) en 2 (Vrouw).

 

Update 17-01-2019

Aanmaken van nieuw HR signaal

Het aanmaken van een nieuw HR signaal op accountants niveau kan enige tijd in beslag nemen. vooral het kiezen van een ander type signaal kost meer tijd dan wenselijk. Met deze update kost het kiezen van een ander signaal type minder dan een seconde!

Import/Export: beveiligde opmaak template

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen vanaf nu beveiligd. Dit betekent dat er niets meer kan worden gewijzigd aan de kolommen. Het verwijderen van regels en het wissen van gegevens is nog steeds mogelijk.

 

Update 24-01-2019

Aanpassing melding 'no result'

Wanneer een overzicht geen resultaten toont, op basis van het geselecteerde filter, wordt er een pop-up in de webbrowser getoond. Met deze update wordt de melding op een gebruiksvriendelijke manier in de applicatie zelf getoond.

Jaarwerk beschikbaar via API

Met deze update hebben wij het mogelijk gemaakt de jaardocumenten, zoals deze te vinden zijn na de laatste run in het dashlet salarisdocumenten, op te halen via de API. We hebben hiervoor vijftien nieuwe calls opgeleverd, allemaal CompanyService.

De volgende calls zijn door ons beschikbaar gemaakt:

 • SalaryDocuments_AnnualDocument_AnualStatement 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewByPeriod -
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_SentWageTaxDeclarations 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PaymentListCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterSummaryCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesEmployeeCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesDepartmentCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCostCenterCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCompanyCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_CompanyWageComponentsCumulative
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegister 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterAllEmployees 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_ReservationSaldos 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_LeaveSaldos

Meer informatie kun je vinden in de API Update Notes en op api.nmbrs.nl.

Let op: Het RunID dat voor alle calls gevraagd wordt, is hetzelfde RunID als dat van de laatste run van het jaar. Wanneer je bijvoorbeeld twaalf runs hebt over 2018, en via de call Run_GetList de lijst met runs ophaalt, is het RunID dat gebruikt moet worden voor de documenten van het jaarwerk dus gelijk aan dat van run 12.

 

Update 31-01-2019

Import/Export: beveiligd template & validatie

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, hebben wij in de afgelopen update een nieuw template met een beveiligde opmaak uitgerold. Echter bleek voor een aantal klanten de mogelijkheid om de opmaak aan te kunnen passen essentieel. Omdat er op dat geen deelbaar wachtwoord beschikbaar was, is er besloten om de aanpassing terug te draaien. Met de update van gisteravond hebben we het template opnieuw beveiligd. Het template kan nu zonder wachtwoord ontgrendeld worden, maar dit is wel op eigen risico.

Daarnaast is er een validatie toegevoegd voor kolommen waar specifieke waarden moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld 'geslacht').

Speciale tabel 950 toegevoegd

We hebben de speciale tabel 950 toegevoegd. Deze heeft betrekking op het 52%-tarief in samenhang met het afkopen van inkomensvoorzieningen.

 

Update 14-02-2019

Downloaden proforma op medewerkerniveau is mogelijk gemaakt

Het was niet mogelijk om de proforma op medewerker niveau te downloaden naar PDF. Met deze update is dit mogelijk gemaakt.

1.048.576 regels in 1 sheet

Zodra een overzicht met meer dan 50.000 regels naar Excel wordt gedownload, wordt er een tweede sheet geopend. Met deze update vervalt de beperking van 50.000 regels. Het maximale aantal regels is nu meer dan 1 miljoen. (Bij gebruik van Excel 2003 of eerder bestaat er een beperking van 65.536 regels vanuit de software zelf).

CAO-code 36 toegevoegd

Voor de CAO Mortel en Morteltransport dient een andere CAO-code te worden gebruikt bij bedrijven met een 36-urige werkweek: 36 in plaats van 05. Deze CAO-code is toegevoegd aan het dropdown-menu en kan in combinatie met dezelfde beroepencodes als code 05 worden gebruikt.

Update: waarschuwing wanneer updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat

Om te voorkomen dat gegevens ongewenst meegaan in een update, zal er vanaf nu een waarschuwing verschijnen wanneer het updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat. Daarbij wordt geadviseerd om de import-tree te controleren.

 

Update 28-02-2019

Optimalisaties looncomponenten overzichten

Met deze update zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de overzichten ‘looncomponenten per..’. Het was onder andere niet mogelijk om een opgeslagen filter te verwijderen, dit is nu wel weer mogelijk.

De overige aanpassingen zorgen voor meer stabiliteit in het genereren en downloaden van de overzichten

 

Update 14-03-2019

Nieuwe looncode voor stagiair die reguliere medewerker wordt

Rectificatie: deze looncode is nog niet live. 

Inactief/Actief zal verdwijnen

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat er een wijziging zal plaatsvinden in de toepassing van de status 'Inactief en Actief' bij medewerkers.

Middels de update van 14 maart zullen wij deze status verwijderen. Omdat deze status niet meer van toepassing zal zijn, zullen wij de volgende wijziging doorvoeren bij de medewerker types:

 • Een Sollicitant welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar 'Afgewezen Sollicitant
 • Een Externe medewerker welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Externe'
 • Een Medewerker in Loondienst welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker'
 • Een Externe medewerker welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Extern'

 

Update 28-03-2019

Uitbreiding aangepaste rapporten

Binnen de aangepaste rapporten is er nu de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende templates. De templates bevatten informatie categorieën over salarisinformatie of HR-gerelateerde gegevens. Op gefilterde categorieën heeft het instellen van een ander tijdfilter (peildatum, periode of jaar) wél toepassing, op de ongefilterde categorieën juist niet. Meer informatie is terug te vinden in het volgende vernieuwde artikel: Zelf rapporten maken.

 

Update 17-04-2019

Nieuwe API calls

Met deze update hebben wij verschillende API calls opgeleverd. Deze calls zijn vanaf nu beschikbaar:-Managers_GetList (DebtorService): met deze API call kan de lijst met managers, zoals die aanwezig is op debiteurniveau, worden opgehaald via de API.

 • HourModel2_GetHourCodes (CompanyService): via deze call kun je van het urenmodel 2, dat is ingesteld bij een bedrijf, de urencodes ophalen.
 • LeaseCar2_GetAll_EmployeesByCompany (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk alle tweede auto’s van de zaak op te halen. Wanneer medewerkers een tweede auto van de zaak hebben, zal dit tweede contract via deze call worden opgehaald.

Zie voor meer informatie de API update notes.

Nieuwe service HRInboxService & bijbehorende call

Met deze update hebben we, naast “gewone” nieuwe calls, ook een geheel nieuwe service geïntroduceerd: de HRInboxService. Er is op dit moment één call beschikbaar in deze service en dat is de call waarmee ook niet payroll medewerkers uit het tabblad medewerkers kunnen worden opgehaald. Deze call is de Employee_GetList onder HRInboxService. Zie voor meer informatie de API update notes.

Verplichte velden PersonalInfo_Update calls

Omdat in het dashlet Persoonlijke Informatie op medewerkerniveau de Velden verjaardag, achternaam en medewerkernummer verplicht zijn, hebben wij een aanpassing doorgevoerd in de calls die betrekking hebben op het dashlet. Ook hier is het voortaan verplicht een achternaam, birthdate en medewerkernummer mee te geven, voor de call goed zal gaan.Zie voor meer informatie de API update notes.

Medewerkernummer is toegevoegd aan call Reports_GetJournalsReportByCompany (CompanyService)

In de interface was het al zo dat in het rapportjournaalposten (nieuw) het veld medewerkernummer terug kwam. Wanneer het rapport via de API werd opgehaald, ontbrak dit veld echter nog. Wij hebben met dezeupdate een aanpassing gedaan waarbij ook het medewerkernummer wordt opgehaald in het rapport journaalposten (nieuw) via deze call.Zie voor meer informatie de API update notes.

Import/Export: export medewerkers in dienst

Om het gebruik van onze import/export feature voor het aanpassen van medewerkergegevens - zoals salarissen of het toevoegen van loon- en urencomponenten- te vergemakkelijken, hebben we de optie toegevoegd om alléén medewerkers die in dienst zijn te exporteren.

Update 24-04-2019

Nieuwe API calls

Met deze update hebben wij verschillende API calls opgeleverd. Deze calls zijn vanaf nu beschikbaar:

 • SalaryTable_Insert (EmployeeService): met deze API call kun je een salaristabel instellen bij een medewerker in een opgegeven periode. Hiervoor heb je drie ID’s nodig: SalaryTableId, SalaryTableScaleId en het SalaryTableStepId. Om deze ID’s te verkrijgen, hebben we nog drie v2’s van bestaande calls ontwikkeld. De SalaryTable2_Get, de SalaryTable2_GetScales en de SalaryTable2_GetSteps. Dit zijn alledrie calls die te vinden zijn onder de CompanyService.
 • SalaryTable_InsertCurrent (EmployeeService): via deze call kun je ook een salaristabel instellen bij een medewerker, maar dan in de huidige periode.
 • PerformanceReview_Get (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk de informatie uit het dashlet “beoordeling en functionering” van een medewerker op te halen.
 • PerformanceReview_GetAll_AllEmployeesByCompany (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk de informatie uit het dashlet “beoordeling en functionering” van alle medewerkers van een bedrijf op te halen.

Update 03-06-2019

Nieuwe look & feel voor de Sandbox-omgevingen

De sandbox heeft een vaste kleur (zwart) en de knop linksboven is helderder van kleur (rood). De achtergrond van de pagina is grijs in plaats van blauw.
Deze wijzigingen zijn aangebracht om het verschil tussen de live-omgeving en de sandbox-omgeving duidelijker te maken.

Update 04-07-2019

Sollicitanten en externe medewerkers uitgesloten van HR Documenten

In verschillende rapporten en overzichten werden de nieuwe medewerkertypes getoond terwijl deze hier niet in getoond hoorden te worden. De 30 HR Documenten zullen vanaf nu alleen nog (ex-)medewerkers in loondienst tonen aangezien deze in de run meegaan. Sollicitanten en externe medewerkers gaan niet mee in de run en zullen daarom niet meer in deze rapporten getoond worden.Run met foutmelding verwijderen

Wanneer een run met foutmelding ontstond, was het niet altijd mogelijk om deze te verwijderen. Vanaf nu is het altijd mogelijk om een dergelijke run te verwijderen, zelfs in een voorgaand jaar.

Nummer afdeling getoond als * in rapport journaalposten

Wanneer het nummer van een afdeling uit meer dan vijf cijfers bestaat, wordt dit in het Rapport Journaalposten als sterretje (*) getoond. Vanaf nu wordt het nummer volledig getoond!

Verwijderen van een run met foutmelding

Het was niet mogelijk om een run met foutmelding te verwijderen, wanneer er reeds een volgende run gedraaid was. Vanaf nu is het wel mogelijk om de foutieve run te verwijderen, zelfs als deze in een voorgaand jaar gedraaid is!

Update 11-07-2019

Mutatieformulier bankrekeningen in app

Deze week hebben we een mutatieformulier gelanceerd dat je in staat stelt om je bestaande bankrekeningen direct in onze mobiele app te wijzigen.

Update 29-08-2019

Koppeling met Snelstart

Vanaf nu is vanuit Nmbrs een koppeling met boekhoudpakket SnelStart beschikbaar. Zie dit artikel voor alle informatie hierover!

SBZ pensioenexport

Het is vanaf nu mogelijk om pensioenaangiftes vanuit Nmbrs direct naar SBZ te verzenden. Deze nieuwe pensioenexport is gebaseerd op de het UPA-formaat. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Update 05-09-2019

Nieuw dashlet 'Rollen en verantwoordelijkheden'

Een aantal verbeteringen aan de HR Workflows zijn vanavond gelanceerd. Om HR Workflows nog makkelijker te kunnen gebruiken, is het vanaf nu mogelijk om voor elke taak een rol te kiezen aan wie de taak standaard kan worden toegewezen. Hiervoor is het zaak om per organisatie een Payroll Manager en een HR Manager toe te wijzen. Deze rollen kan als eindverantwoordelijke voor elke HR Workflow dienen. Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk een specifieke gebruiker aan te wijzen.

Meer informatie hoe deze functionaliteit te gebruiken hier.

HR Workflows per medewerkertype

Per HR Workflows is het mogelijk om aan te geven voor welk medewerker type deze HR Workflow gestart kan worden. Zo kun je ervoor zorgen dat de juiste HR processen worden doorlopen bij alle type medewerkers, van sollicitant tot externe medewerkers.

Opnieuw toewijzen actieve taak

Eerder werd er alleen op het moment van het starten van de HR Workflow gekeken welke taken automatisch toegewezen konden worden. Dit wordt nu wederom gedaan op het moment dat eentaak actief wordt en nog niet is toegewezen. 

Update 12-09-2019

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update zijn meerdere API calls uit de Report service toegevoegd als Background call. De volgende calls kunnen vanaf nu met deze nieuwe methode worden uitgevoerd:

 • Reports_Accountant_EmployeeWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Accountant_Company_WageComponentsPerPeriod
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerRun
 • Reports_Business_Company_CompanyWageComponentsPerRunPeriod
 • Reports_Business_Company_EmployeeWageComponentsPerRun
 • Reports_Business_Company_EmployeeWageComponentsPerRunPeriod

Update 19-09-2019

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update zijn meerdere API calls uit de Report service toegevoegd als Background call. De volgende calls kunnen vanaf nu met deze nieuwe methode worden uitgevoerd:

 • Reports_Business_EmployeeWageComponentsPerPeriod
 • Reports_Accountant_Company_CompanyJournalReport
 • Reports_Business_Company_CompanyJournalReport

Update 26-09-2019

Kennisbankartikelen over inrichten HR Workflow

Nu de HR Workflow beschikbaar is wil je natuurlijk graag weten hoe je deze kunt inrichten. Wij hebben hiervoor 2 Kennisbankartikelen gepubliceerd, waarmee je dit in 6 stappen kunt realiseren:

[Mobiele app] Kleurschema

Tekstvelden, agenda's, knoppen, enz. hadden tot nu toe een groene kleur. We hebben dit aangepast naar de Nmbrs-huiskleur blauw.

[Mobiele app] Update-knop

Het bleek dat niet alle gebruikers de app regelmatig updaten. De app bevat nu een handige knop die je laat weten dat een nieuwe versie beschikbaar is.

[Mobiele app] Salaris niet meer in Recente activiteiten

Het salaris wordt nu niet meer getoond in het overzicht onder Recente activiteiten / Laatste loonstrook.

[Mobiele app] Loonstrook in iOS

In iOS werd de loonstrook in de browser getoond, zodat een gebruiker de url van de loonstrook kon zien, delen en bewerken. Vanaf nu wordt de loonstrook in iOS op dezelfde manier getoond als in Android.

[Mobiele app] Feedback en beoordeling

Als gebruiker van de mobiele app kun je vanaf nu direct in de app feedback geven. Ook kun je, na het invullen van een formulier, een beoordeling geven en kun je eventueel naar de app store gaan om daar te laten weten hoe je over de app denkt.

Uitbreiding Background calls in de Report service

Met deze update is de laatste call uit de Report service toegevoegd als Background call:

 • Reports_Accountant_Debtor_EmployeeWageComponentsPerPeriod

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk