2019 product updates

Update 03-01-2019

Nummer van verstrekkingen in rapport 'Medewerker verstrekkingen'

Vanaf heden zal het nummer van verstrekkingen ook in het rapport 'Medewerker verstrekkingen' worden opgenomen.

Import/Export: Verwijdering oude kolommen tab bedrijven en medewerkers

We hebben het import template opgeschoond en de volgende - niet meer relevante - kolommen verwijderd:

Tab bedrijven:
PayInAdvance
BankReknr
Gironummer
EigenRisicoWAO
PercWGAFlexWg
PercWGAFlexWn
AutorunDag

Tab medewerkers:
RekeningStandaard
Rekening2
Voordeelregel
CodeAfdr
PayInAdvance
RekeningLevensloop
StartperiodeLevensloop
LevensloopBedrag

 

Update 10-01-2019

Import/Export: waardebeperking kolom 'geslacht'

In de kolom 'geslacht' kon elk willekeurig getal ingevuld worden. Met de update van gisteravond is dit beperkt tot 1 (Man) en 2 (Vrouw).

 

Update 17-01-2019

Aanmaken van nieuw HR signaal

Het aanmaken van een nieuw HR signaal op accountants niveau kan enige tijd in beslag nemen. vooral het kiezen van een ander type signaal kost meer tijd dan wenselijk. Met deze update kost het kiezen van een ander signaal type minder dan een seconde!

Import/Export: beveiligde opmaak template

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, is de opmaak van de tabbladen vanaf nu beveiligd. Dit betekent dat er niets meer kan worden gewijzigd aan de kolommen. Het verwijderen van regels en het wissen van gegevens is nog steeds mogelijk. 

 

Update 24-01-2019

Aanpassing melding 'no result'

Wanneer een overzicht geen resultaten toont, op basis van het geselecteerde filter, wordt er een pop-up in de webbrowser getoond. Met deze update wordt de melding op een gebruiksvriendelijke manier in de applicatie zelf getoond.

Jaarwerk beschikbaar via API

Met deze update hebben wij het mogelijk gemaakt de jaardocumenten, zoals deze te vinden zijn na de laatste run in het dashlet salarisdocumenten, op te halen via de API. We hebben hiervoor vijftien nieuwe calls opgeleverd, allemaal CompanyService.

De volgende calls zijn door ons beschikbaar gemaakt:

 • SalaryDocuments_AnnualDocument_AnualStatement 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_WageTaxDeclarationOverviewByPeriod -
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_SentWageTaxDeclarations 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PaymentListCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterSummaryCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesEmployeeCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesDepartmentCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCostCenterCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_JournalEntriesCompanyCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_CompanyWageComponentsCumulative 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegister 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_PayrollRegisterAllEmployees 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_ReservationSaldos 
 • SalaryDocuments_AnnualDocument_LeaveSaldos

Meer informatie kun je vinden in de API Update Notes en op api.nmbrs.nl.

Let op: Het RunID dat voor alle calls gevraagd wordt, is hetzelfde RunID als dat van de laatste run van het jaar. Wanneer je bijvoorbeeld twaalf runs hebt over 2018, en via de call Run_GetList de lijst met runs ophaalt, is het RunID dat gebruikt moet worden voor de documenten van het jaarwerk dus gelijk aan dat van run 12.

 

Update 31-01-2019

Import/Export: beveiligd template & validatie

Veel import/update problemen zijn het gevolg van (onbedoelde) wijzigingen in de opmaak. Om dit te voorkomen, hebben wij in de afgelopen update een nieuw template met een beveiligde opmaak uitgerold. Echter bleek voor een aantal klanten de mogelijkheid om de opmaak aan te kunnen passen essentieel. Omdat er op dat geen deelbaar wachtwoord beschikbaar was, is er besloten om de aanpassing terug te draaien. Met de update van gisteravond hebben we het template opnieuw beveiligd. Het template kan nu zonder wachtwoord ontgrendeld worden, maar dit is wel op eigen risico. 

Daarnaast is er een validatie toegevoegd voor kolommen waar specifieke waarden moeten worden ingevuld (bijvoorbeeld 'geslacht').

Speciale tabel 950 toegevoegd

We hebben de speciale tabel 950 toegevoegd. Deze heeft betrekking op het 52%-tarief in samenhang met het afkopen van inkomensvoorzieningen.

 

Update 14-02-2019

Downloaden proforma op medewerkerniveau is mogelijk gemaakt

Het was niet mogelijk om de proforma op medewerker niveau te downloaden naar PDF. Met deze update is dit mogelijk gemaakt.

1.048.576 regels in 1 sheet

Zodra een overzicht met meer dan 50.000 regels naar Excel wordt gedownload, wordt er een tweede sheet geopend. Met deze update vervalt de beperking van 50.000 regels. Het maximale aantal regels is nu meer dan 1 miljoen. (Bij gebruik van Excel 2003 of eerder bestaat er een beperking van 65.536 regels vanuit de software zelf).

CAO-code 36 toegevoegd

Voor de CAO Mortel en Morteltransport dient een andere CAO-code te worden gebruikt bij bedrijven met een 36-urige werkweek: 36 in plaats van 05. Deze CAO-code is toegevoegd aan het dropdown-menu en kan in combinatie met dezelfde beroepencodes als code 05 worden gebruikt.

Update: waarschuwing wanneer updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat

Om te voorkomen dat gegevens ongewenst meegaan in een update, zal er vanaf nu een waarschuwing verschijnen wanneer het updatebestand meer dan één gevulde kolom bevat. Daarbij wordt geadviseerd om de import-tree te controleren.

 

Update 28-02-2019

Optimalisaties looncomponenten overzichten

Met deze update zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de overzichten ‘looncomponenten per..’. Het was onder andere niet mogelijk om een opgeslagen filter te verwijderen, dit is nu wel weer mogelijk.

De overige aanpassingen zorgen voor meer stabiliteit in het genereren en downloaden van de overzichten

 

Update 14-03-2019

Nieuwe looncode voor stagiair die reguliere medewerker wordt

Rectificatie: deze looncode is nog niet live. 

Inactief/Actief zal verdwijnen

Eerder hebben wij gecommuniceerd dat er een wijziging zal plaatsvinden in de toepassing van de status 'Inactief en Actief' bij medewerkers.

Middels de update van 14 maart zullen wij deze status verwijderen. Omdat deze status niet meer van toepassing zal zijn, zullen wij de volgende wijziging doorvoeren bij de medewerker types:

 • Een Sollicitant welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar 'Afgewezen Sollicitant
 • Een Externe medewerker welke gemarkeerd is als inactief zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Externe'
 • Een Medewerker in Loondienst welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker'
 • Een Externe medewerker welke langer dan één maand uit dienst is zal worden geüpdate naar het type 'Ex-medewerker Extern'

 

Update 28-03-2019

Uitbreiding aangepaste rapporten

Binnen de aangepaste rapporten is er nu de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende templates. De templates bevatten informatie categorieën over salarisinformatie of HR-gerelateerde gegevens. Op gefilterde categorieën heeft het instellen van een ander tijdfilter (peildatum, periode of jaar) wél toepassing, op de ongefilterde categorieën juist niet. Meer informatie is terug te vinden in het volgende vernieuwde artikel: Zelf rapporten maken.

Volgen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk