Update NL 11-04-2019

Zojuist is de update van donderdag 11-04-2019 afgerond.

Verbeteringen

Nieuwe runcontrole voor fictief BSN

Wij hebben, n.a.v. een verzoek vanuit de Belastingdienst, een runcontrole toegevoegd die een waarschuwing geeft als een fictief BSN bij een medewerker is ingevuld. Dit zal in ieder geval gelden voor de volgende fictieve nummers:

  • 111222333
  • 111111110
  • 123456782

Andere fictieve nummers zullen aan deze controle worden toegevoegd als wij een verzoek hiertoe vanuit de Belastingdienst ontvangen. Mocht een medewerker een fictief BSN hebben dan kan de run weliswaar gedraaid worden, maar zal de loonaangifte een foutmelding geven en niet verzonden kunnen worden.

Nieuwe controle voor UPA-pensioenexport

Alle pensioenaangiftes die gebruikmaken van het UPA-exportformaat hebben vanaf nu een controle. Deze laat zien of de gegevens in de te creëren aangifte geldig zijn. Zo niet dan zal dit als een fout getoond worden. Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Informatie 30%-regeling toegevoegd aan overzicht Medewerker Loonheffing Instellingen

Het overzicht Medewerker Loonheffing Instellingen (Nieuw) op debiteurniveau bevat nu extra velden met informatie over de 30%-regeling:

  • 30% minimum (waarde)
  • 30% VCR actief (ja / nee)
  • 30% eindperiode (datum)

Nieuwe looncode voor stagiair die reguliere medewerker wordt

(Dit was ten onrechte aangekondigd in de update notes voor 14-03-2019, maar is nu wel meegegaan in de update van deze week.)

Voor een medewerker die als stagiair in een bedrijf begint hoeft geen werkgeversverzekering te worden betaald. Als deze stagiair echter in hetzelfde jaar als reguliere medewerker aan de slag gaat, dan dient de werkgever met terugwerkende kracht werkgeverslasten voor de stagevergoeding te betalen.

Voor deze situatie hebben wij looncode 8961| Correctie SVW loon gecreëerd. Hierop kan handmatig de waarde voor de betaalde stagevergoeding ingegeven worden. Deze looncode verhoogt kunstmatig het SV-loon voor de reguliere medewerker, maar heeft tegelijkertijd geen effect op de loonaangifte (aangezien die al voor de stagiair was ingediend).

Declaratieformulier: Manager als laatste goedkeuring beoordelingsketen

Met deze update hebben we het mogelijk gemaakt om de manager als laatste goedkeuring in te stellen bij alle medewerker mutatieformulieren.

Als er geen openstaande formulieren zijn dan kan de mutatieformulieren instellingen aangepast worden, maak hiervoor een aparte beoordelingsketen aan en voeg de gewenste formulieren toe. Deactiveer de delen voor de goedkeuring van de klantlogin en accountantlogin, laat de goedkeuring van de manager staan.

Als een medewerker vervolgens een declaratieformulier indient en er is een manager gekoppeld aan deze medewerker dan kan deze manager het declaratieformulier goedkeuren en toepassen. We hopen op korte termijn ook deze mogelijkheden te bieden voor de overige medewerkermutatieformulieren.

image.png

Nmbrs® ESS app login

Met de update van deze week hebben wij de Nmbrs® ESS app geüpdatet. Naast wat kleine verbeteringen is het nu ook mogelijk dat de gebruikers kunnen inloggen met TouchID of FaceID. Voor deze nieuw update moeten de gebruikers volledig opnieuw inloggen.

Actieve HR taken

Vanaf nu informeren wij de managers en medewerkers per mail wanneer er een HR-taak actief is.

Bug

Symbolen e-mail template editor weggevallen

Zodra een e-mail template wordt aangepast, verschijnen er in de editor geen duidelijke symbolen om de opmaak aan te passen. Met deze update zijn de originele symbolen hersteld!

Opmerkingen