Update NL 17-04-2019

Zojuist is de update van woensdag 17-04-2019 afgerond.

Verbeteringen

Nieuwe API calls

Met deze update hebben wij verschillende API calls opgeleverd. Deze calls zijn vanaf nu beschikbaar:

  • Managers_GetList (DebtorService): met deze API call kan de lijst met managers, zoals die aanwezig is op debiteurniveau, worden opgehaald via de API.
  • HourModel2_GetHourCodes (CompanyService): via deze call kun je van het urenmodel 2, dat is ingesteld bij een bedrijf, de urencodes ophalen.
  • LeaseCar2_GetAll_EmployeesByCompany (EmployeeService): met dezecall is het mogelijk alle tweede auto’s van de zaak op te halen. Wanneer medewerkers een tweede auto van de zaak hebben, zal dit tweede contract via deze call worden opgehaald.

Nieuwe service HRInboxService & bijbehorende call

Met deze update hebben we, naast “gewone” nieuwe calls, ook een geheel nieuwe service geïntroduceerd: de HRInboxService. Er is op dit moment één call beschikbaar in deze service en dat is de call waarmee ook niet payroll medewerkers uit het tabblad medewerkers kunnen worden opgehaald. Deze call is de Employee_GetList onder HRInboxService. Zie voor meer informatie de API update notes.

Verplichte velden PersonalInfo_Update calls

Omdat in het dashlet Persoonlijke Informatie op medewerkerniveau de Velden verjaardag, achternaam en medewerkernummer verplicht zijn, hebben wij een aanpassing doorgevoerd in de calls die betrekking hebben op het dashlet. Ook hier is het voortaan verplicht een achternaam, birthdate en medewerkernummer mee te geven, voor de call goed zal gaan.Zie voor meer informatie de API update notes.

Medewerkernummer is toegevoegd aan call Reports_GetJournalsReportByCompany (CompanyService)

In de interface was het al zo dat in het rapportjournaalposten (nieuw) het veld medewerkernummer terug kwam. Wanneer het rapport via de API werd opgehaald, ontbrak dit veld echter nog. Wij hebben met dezeupdate een aanpassing gedaan waarbij ook het medewerkernummer wordt opgehaald in het rapport journaalposten (nieuw) via deze call.Zie voor meer informatie de API update notes.

Import/Export: export medewerkers in dienst

Om het gebruik van onze import/export feature voor het aanpassen van medewerkergegevens - zoals salarissen of het toevoegen van loon- en urencomponenten- te vergemakkelijken, hebben we de optie toegevoegd om alléén medewerkers die in dienst zijn te exporteren.

Opmerkingen