Salaristabel 279 Gemakvoedingindustrie aangepast

Op 18-04-2019 is de salaristabel 279 Gemaksvoedingindustrie per 2019-02M (4W: P2; W: 8) als AVV versie toegevoegd (bron).

Opmerkingen