Salaristabellen 218 en 219 aangepast

Op veler verzoek hebben wij op 21-05-2019 alvast de salaristabellen 218 | Besloten Busvervoer rijdend personeel en 219 | Besloten Busvervoer niet rijdend, technisch en administratief personeel per 2019-01 als Voorlopig toegevoegd, hoewel nog geen officiële CAO-tekst beschikbaar is (bron). Wij hebben ons daarbij gebaseerd op de tabellen in de bijlage bij dit artikel. Omdat deze geen bedragen voor de jeugdschaal (JS) bevatten hebben wij deze net als de overige schalen met 3% verhoogd.

Als je hiervan (nog) geen gebruik wilt maken dan kun je in de salarisinstellingen bij het bedrijf het vinkje weghalen bij "Niet AVV versies toepassen". Zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Opmerkingen