Geplande branche aanpassingen per 2020

Gedurende het jaar zijn er wijzigingen of aanpassingen aan brancheregelingen en kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds.

Als er wijzigingen zijn met een (grote) impact voor de medewerkers dan voeren wij deze alsnog door en communiceren dat via: Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten

Als er aanpassingen nodig zijn die slechts een geringe afwijking hebben, dan zullen we deze aanpassingen pas in het nieuwe jaar doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.

Dit soort aanpassingen zullen we om die reden pas per 2020 doorvoeren. Indien mogelijk zullen we ook een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

Metaal & Techniek

Sociaal fondsen: SFM en OOM
Voor de bepaling van het maximum wordt nu rekening gehouden met het parttime percentage, wat niet correct is.

We passen deze regelingen niet aan, omdat ze alleen een werkgeverslast zijn met een (relatief) laag percentage.

Workaround
De jaargrondslag kan bij de medewerker handmatig worden ingegeven.

Metalektro (update 20/01)

Aparte pensioenregeling voor medewerkers jonger dan 23 jaar
Voor medewerkers jonger dan 23 jaar geldt geen minimum vakantietoeslag. Om dit te faciliteren zullen wij een nieuwe pensioenregeling toevoegen waarin geen minimum vakantietoeslag gespecificeerd is.

Workaround
De jaargrondslag kan bij de medewerker handmatig worden ingegeven.

Update (20/01/2020)
Voor januari zal nog voor alle medewerkers het minimum gelden (2407,44). We zijn op zoek naar een oplossing om dit te kunnen uitsluiten voor medewerkers van 21 jaar en jonger.

Grafische Bedrijven (aangepast)

Overuren en meeruren tellen niet als grondslag voor deze branche, op dit moment zijn er nog een aantal urencodes die meetellen terwijl je dit niet zou verwachten (onder andere 2190 extra uren parttimers).

Workaround
Er kan een urencode gebruikt worden die niet meetelt (bijvoorbeeld 2124 Gewerkte uren (140%)(Tabel) en 2126 Gewerkte uren (160%)(Tabel))

Per 15-01-2020 zijn urencode 2190, 6101 en 9002 t/m 9005 uitgesloten voor deze branche. 

 

Uitzendkrachten (0087) (aangepast)

Overuren en meeruren tellen momenteel als grondslag voor deze branche, op dit moment zijn er nog een aantal urencodes die meetellen terwijl je dit niet zou verwachten (onder andere 6133 Overwerk 133,33%).

Workaround
Er kan een urencode gebruikt worden die niet meetelt.

Horeca (0049) (aangepast)

Wij zullen een maximum jaarbedrag toevoegen aan regeling 2 | (keuze) NP.

 

Meubelindustrie (0069) (aangepast)

Urencode 2190 extra uren parttimers (en de bijbehorende looncode) zal uit de grondslag worden gehaald, meeruren zijn niet pensioengevend.

Regelingen o.b.v. SV loon voor/na branche minus eigen grondslag (aangepast)

Wij zullen looncode 8961 (Correctie SVW loon) toevoegen aan de grondslag, zodat deze niet meer meetelt voor de pensioenopbouw

Berekening parttime factor minimum reservering (aangepast)

Op dit moment (vanaf 2019) kunnen alleen overwerkcodes worden uitgesloten van de berekening van de parttime factor van de minimum reservering. Per 2020 wordt dit aangepast zodat alle gewerkte urencodes kunnen worden uitgesloten van deze berekening. 


 

 

Opmerkingen

  • Avatar
    Bart Lange

    Metalektro, update:
    Voor januari zal nog voor alle medewerkers het minimum gelden (2407,44). We zijn op zoek naar een oplossing om dit te kunnen uitsluiten voor medewerkers van 21 jaar en jonger.