Update NL 08-08-2019

Zojuist is de update van 08-08-2019 afgerond. 

Nieuwe Feature

Report Service calls uitvoeren op de achtergrond

De API calls in de Report Service vragen grote hoeveelheden data op omdat enkele overzichten bestaan uit enorme hoeveelheden data. Om die reden maken we het mogelijk om de calls in de Report Service uit te voeren op de achtergrond, om eventuele time-out problemen te voorkomen.

 

Bugs

Salary_GetAll_AllEmployeesByCompany historie

Zodra er meer dan één historie-regel voor dezelfde periode bestaat, werd de verkeerde data als output gegeven. Met deze update is dit probleem verholpen en wordt de juiste output gegeven!

Wachtwoord instellen voor nieuw account

Bij een nieuw aangemaakt account werkte het instellen van een wachtwoord niet in alle gevallen zoals verwacht. Daarmee was het soms onmogelijk om een nieuw wachtwoord in te stellen voor de nieuwe gebruiker. Daarnaast was het niet mogelijk om het wachtwoord vanuit het menu 'gebruiker profiel' te veranderen. Deze problemen zijn verholpen.

Onjuiste startdatum in overzicht Debiteur service level 

Bovenstaand overzicht gaf een startdatum van 1-1-1900 in het geval dat er bij de debiteur geen service leve gedefinieerd was. Vanaf nu wordt er in zo een geval geen data weergegeven in het overzicht.

Tijdnotatie (00:00:00) in overzichten

In enkele overzichten werd naast een datum ook een tijdnotatie weergegeven van 00:00:00. Deze notatie is overbodig en zorgde voor problemen in latere verwerking van de data. Dit probleem is speelde bij de volgende overzichten:

  • Medewerker Uren & Salaris (Employee Hours & Salary)
  • Medewerker Verzuim (Employee Absence)
  • Medewerker Dienstverband (Employee Contract)
  • Medewerker NAW (Employee Name and Address)

 

Opmerkingen