Salaristabellen 405 Kappersbedrijf A en 406 Kappersbedrijf B

Over de salaristabellen 405 Kappersbedrijf A en 406 Kappersbedrijf B hebben we veel vragen binnen gekregen over de tabellen per 01-07-2019. Bij sommige tredes voor de schalen Junior stylist 1ste jaar en Junior stylist 2de jaar liggen de bedragen lager dan het Wettelijk Minimumloon (WML). Op basis van informatie van ANKO komt dit doordat in deze gevallen het BBL minimumloon wordt toegepast. In de bijlage zijn de salaristabellen per 07-2019 terug te vinden zoals ontvangen vanuit ANKO. Voor verdere vragen hierover kan er contact worden opgenomen met ANKO.

Opmerkingen