Update NL 22-08-2019

Zojuist is de update van 22-08-2019 afgerond. 

Nieuwe Features

Nieuw medewerkertype

Tussen de periode van contractondertekening en het daadwerkelijk beginnen van een nieuwe medewerker kon niet altijd goed ingevuld worden. Daarom is besloten om een nieuw medewerkertype te introduceren: 'Nieuwe medewerker'.
Hiermee kan de medewerker de transitie maken van Sollicitant --> Nieuwe medewerker --> Loondienst.

Default medewerker instellingen

Bij het aanmaken of overgaan van een medewerker naar een nieuw type (Bijv. sollicitant --> nieuwe medewerker) is het nu mogelijk om default medewerker instellingen toe te passen.

Aanpassing dashlet 'Cases'

Met deze update hebben het dashlet 'Cases' een nieuwe look gegeven. Hierbij heeft het dashlet een nieuw ontwerp (inclusief tijdlijn) en is de naam veranderd in 'HR Workflows'.

Binnenkort zal het per HR Workflow mogelijk zijn om te selecteren voor welke medewerkertype deze geldt.

Co-pilot

Vanaf nu is het hamburger-menu ook beschikbaar onder 'Mijn Account', dit is alleen zichtbaar voor omgevingseigenaren.

Actieve Taak E-mail

De e-mail, die gestuurd wordt als er een actieve taak klaar staat, is aangepast om een gebruiker meer aan te zetten tot het daadwerkelijk uitvoeren van deze taak.

Sollicitant/Nieuwe medewerker template

In het HR Workflow proces is het mogelijk om taken toe te wijzen aan een sollicitant, zoals het invullen van formulieren of het digitaal ondertekenen van een document. Hiervoor waren nog geen systeem templates beschikbaar, vanaf nu is er een systeem template beschikbaar om sollicitanten/nieuwe medewerkers in te laten loggen in het Nmbrs® platform.

Asynch calls

Met deze update hebben we meer API calls beschikbaar gemaakt:

  • Reports_Accountant_Company_CompanyWageComponentsPerPeriod
  • Reports_Accountant_Debtor_CompanySalarySettings
  • Reports_Accountant_CompanySVWSettings
  • Reports_Accountant_Debtor_CompanySVWSettings
  • Reports_Accountant_Company_CompanyWageComponentsPerRun

Document Sjablonen ondertekenen 

Het is nu mogelijk om een document sjabloon te selecteren bij het toevoegen van een 'Te ondertekenen document'. Hierdoor is het niet meer nodig om eerst het sjabloon te downloaden en vervolgens weer te uploaden bij 'Document Ondertekenen'.

 

Bugs

HR Overzicht - Naam & Adres

Dit rapport toonde voorheen het land en nationaliteit in de taal Nederlands, vanaf nu toont het rapport deze gegevens in de gebruikerstaal. 

Foutmelding Moneybird

Als er een dubbel grootboekrekeningschema bestond dan was het niet mogelijk om de journaalposten naar Moneybird te versturen, alleen werd er hiervoor geen duidelijke foutmelding getoond. Hiervoor is een aanpassing gedaan waardoor een expliciete foutmelding getoond zal worden in een dergelijke situatie.

API call: Personalinfo_update 

Deze call gaf een Unknown Error 9999 als er geprobeerd werd om een aanpassing in het verleden te doen. Vanaf nu is het wel mogelijk om met deze call een wijziging door te brengen in een voorgaande periode.

API call: Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany

Wanneer deze call te veel data moest verwerken dan kon er een time-out ontstaan. Hierbij is de call verbeterd en zal deze voortaan wel resultaten geven.

Gmail Add-on

De gmail add-on was stuk, waardoor het niet mogelijk was om nieuwe medewerkers aan te maken vanuit Gmail. Dit probleem is verholpen.

Einddatum HR taken incorrect

Wanneer een gebruiker een taak sloot in de HR Workflow dan werd er als datum 01-01-70 getoond. Dit probleem is opgelost.

 

 

Opmerkingen