Update NL 29-08-2019

Zojuist is de update van 29-08-2019 afgerond. 

Nieuwe Features

Koppeling met Snelstart

Vanaf nu is vanuit Nmbrs een koppeling met boekhoudpakket SnelStart beschikbaar. Zie dit artikel voor alle informatie hierover!

Async calls

Met deze update hebben we wederom de performance van enige API calls verbeterd:

  • Reports_Accountant_Company_EmployeeWageComponentsPerRunPeriod
  • Reports_Accountant_Company_EmployeeWageComponentsPerRun
  • Reports_Accountant_CompanyWageTaxSettings

SBZ pensioenexport

Het is vanaf nu mogelijk om pensioenaangiftes vanuit Nmbrs direct naar SBZ te verzenden. Deze nieuwe pensioenexport is gebaseerd op de het UPA-formaat. Zie dit artikel voor meer informatie hierover. 

Bugs

Niet mogelijk om een medewerkerlogin aan te maken

Het was in sommige gevallen niet mogelijk om een medewerkerlogin te creëren als gevolg van een foutieve controle op het instellen van de taal voor het account. Dit is verholpen.

API call: Employment_GetAll_AllEmployeesByCompany

Nadat vorige week de performance van deze call verbeterd was hebben we deze week de structuur van de call weer gelijk gemaakt aan hoe die voorheen was.

 

Bekende problemen

Aanpassing rooster medewerker in vorige periode leidt niet tot TWK

Als vanaf nu een rooster in het verleden wordt aangepast zal dat wel weer tot een TWK leiden.

Error bij aanmaken proforma

Het is vanaf nu weer mogelijk om op bedrijfsniveau een proforma aan te maken.

Verzuim foutmelding bij het wijzigen van medewerkersgegevens

De foutmelding bij het wijzigen en opslaan van medewerkersgegevens bij bedrijven met een koppeling met een arbodienst is verholpen.

Opmerkingen