Update NL 07-06-2021

Zojuist is de update van 07-06-2021 afgerond. 

Aankomende verbetering

Mappen bij Documenten

Voor documenten was er altijd een enigszins verborgen manier om mappen te maken. Tijdens het uploaden van een document bij Persoonlijke Informatie werd een map gecreëerd voor die medewerker, genaamd Persoonlijke Informatie. In de volgende reguliere update zullen we duidelijker maken dat er mappen zijn die gebruikt kunnen worden. We zullen mappen vooraf selecteren bij het uploaden, en bij het uploaden bij de Documentenfunctie kunnen alle mappen worden gekozen.

Verbeteringen

HR-workflow om salaris te wijzigen

Omdat de functie HR Workflow steeds meer wordt gebruikt, hebben we verzoeken ontvangen tot het toevoegen van een HR Workflow om het salaris te wijzigen. Dit wordt op verzoek door de leidinggevende gestart, maar als je wilt kun je het ook voor de medewerker beschikbaar stellen.

Min-max-salaristabel afronden op twee decimalen

Wanneer je een min-max-salaristabel gebruikt dan werd deze altijd afgerond op 0 decimalen. Met deze update hebben we het mogelijk gemaakt om af te ronden op twee decimalen indien je de update-functie voor de salaristabel gebruikt.

Controle volgnr. IKV neemt personeelsnummer mee

Indien bij een medewerker een BSN is ingevoerd, dan kijkt de controle op volgnummer IKV naar de combinatie van BSN en volgnr. IKV. Bij een medewerker zonder ingevuld BSN controleren we vanaf nu de combinatie van personeelsnummer en volgnr. IKV.

Opgeloste bugs

Wizard nieuwe medewerker

Op basis van ontvangen feedback en gevonden bugs hebben we meerdere verbeteringen aangebracht in de nieuwe medewerkerswizard. Sommige hebben we in de loop van afgelopen week kunnen oplossen zonder downtime, andere hadden / hebben een update met downtime nodig.

Opgelost op 01-06 (zonder downtime)

 • Twee keer tab drukken is niet meer nodig, één keer is voldoende
 • Datums worden automatisch opgemaakt (bijv. 01072021 wordt 01-07-2021)
 • Als geslacht verplicht is, kun je niet verder zonder dit in te vullen
 • Je kunt nu zowel een punt als een komma gebruiken

Gewijzigd op 03-06 (zonder downtime)

 • De Nederlandse vertaling van het type 'New hire' (was 'Nieuwe medewerker') is gewijzigd in 'Toekomstige medewerker'

Update van 07-06 (met downtime)

 • Het is ook mogelijk om voormalige loondienst-medewerkers te kopiëren
 • Meerdere problemen met de salaristabel zijn opgelost
 • Startdatum voor contract is gekopieerd van datum van ingebruikname
 • Type werknemer 'Loondienst' is voorgeselecteerd bij gebruik van Acties -> Nieuwe medewerker
 • Postcodes werken ook voor Externe medewerkers
 • Specifieke fouten die optreden bij het aanmaken van werknemers bij bedrijven met arbodiensten worden sinds vandaag voorkomen

We blijven de feedback die we krijgen over de wijzigingen onderzoeken. Op basis van de feedback die we ontvingen voor de inhoud van de wizard voor type 'Toekomstige medewerker', werken we al aan een oplossing met minder verplichte velden. Dit is momenteel gepland om live te gaan met de reguliere update van 17-06.

Dubbele medewerkers bij Arbodienst

Soms werden door een fout dubbele medewerkers bij de Arbodienst aangemaakt. Dit wordt nu voorkomen.

Debiteurenlijst met documenten niet getoond

Op debiteur- of masterniveau konden de documentenlijst en pop-up voor b.v. 'Verstrekkingen' niet geopend worden. Dit werkt weer.

Intrekkingsknop voor loonaangifte

Wanneer de workflowacties ‘Loonaangifte verzenden’ of ‘Loonaangifte controleren’ niet aangevinkt zijn ontbrak de intrekkingsknop voor de loonaangifte. Met deze update hebben we dit opgelost.

Fout bij het exporteren van salaristabellen

Bij het exporteren van een salaristabel naar Excel kreeg je een foutmelding. Dit probleem is opgelost met deze update.

Opmerkingen