Geplande branche-aanpassingen per 2022

In de loop van een jaar kunnen er wijzigingen in brancheregelingen zijn. Ook kan het gebeuren dat wij een grondslag anders hebben ingericht dan verwacht wordt vanuit het pensioenfonds, zodat een aanpassing nodig is. Gedurende de eerste maanden van 2021 hebben wij dan ook enige correcties en aanpassingen per 1-2021 gedaan en deze gecommuniceerd via kennisbanksectie Aanpassingen Branches, Salaristabellen & Looncomponenten.

Naarmate het jaar vordert worden de TWK-runs die daarvoor nodig zijn echter steeds omvangrijker. Daarom voeren we momenteel alleen nog wijzigingen / aanpassingen met een (grote) impact voor de medewerkers per 1-2021 door. Aanpassingen die slechts een geringe afwijking tot gevolg hebben zullen wij per 1-2022 doorvoeren.
Een voorbeeld is het aanpassen van een sociaal fonds (dat volledig ten laste is van de werkgever), waarvan het gevolg zou kunnen zijn dat je voor alle medewerkers een correctie vanaf de eerste periode zou moeten verwerken.
Indien mogelijk zullen we in dat geval wel een tijdelijke oplossing voor het huidige jaar realiseren. 

De volgende branche-aanpassingen staan tot nu toe per 2022 gepland. (Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.)

Aanpassingen per 2022

Alle ABP-branches

 • Urencodes 3170 & 3200 worden aan de grondslag van alle regelingen toegevoegd (behalve aan 18 | O&O-fonds in 0244). Dit is al gedaan voor branche 0216.

Branche 0209 Groen, Grond & Infrastructuur

 • De grondslag van alle Cumela-regelingen wordt gelijkgetrokken: SV Loon na de branche minus de eigen grondslag.

Branche 0002 Detailhandel (Wonen)

 • Regeling 2 wordt standaard uitgeschakeld, Type en Fonds worden verwijderd.

Alle PGB-branches

 • De pro-rataberekening van de PGB-regelingen wordt op 'Kalenderdagen in periode in/uitdienst pro rata' gezet.
 • In de PGB-jaarregelingen wordt de berekening van het PT% op 'PT Gemiddelde uren' gezet.

Branche 0001 Grafimedia

 • Eindleeftijd ASF-regelingen wordt op de pensioendatum gezet (gelijk aan overige PGB-regelingen).

Alle agrarische branches

 • Grondslag BPL-regelingen wordt in overeenstemming gebracht met dit overzicht.
 • Max. uren per jaar wordt geactiveerd bij alle Sazas-regelingen.
 • Urencodes 6114, 6115 en 6116 worden uit de grondslag van de Sazas-regelingen gehaald.

Branches 0181 Kraamzorg / 0188 Geestelijke Gezondheidszorg / 2948 VVT

 • De aspirantenregelingen worden vervangen door staffels in de pensioenregelingen.

Branche 0079 Detailhandel (Slagersbedrijven)

 • Regeling 4 | Premie WGA/WIA (voor eigenrisicodragers) wordt standaard uitgeschakeld.

Alle Bouwbranches

 • Uren- en looncode 2250 worden uit de grondslag van alle bouwbrancheregelingen gehaald (al gedaan voor branche 0174).

Branche 0220 Apothekersmedewerkers

 • Het % vakantiegeld wordt weer verwijderd uit regeling 6 | Compensatie Levensloop.

Branche 0014 Beveiliging (Particulier)

 • Max. uren per jaar wordt toegevoegd aan regelingen 8/9/10.
 • Urencodes 3185/3190/3041/3047 en looncodes 1145/ 1150/4751/4755 worden toegevoegd aan regelingen 8/9/10.

Branche 0238 Beveiliging (Evenementen en Horeca)

 • Max. uren per jaar wordt toegevoegd aan regelingen 3/4/5.
 • Urencodes 3185/3190/3041/3047 en looncodes 1145/ 1150/4755 worden toegevoegd aan regelingen 3/4/5.

Alle PGGM-branches

 • Looncode 1006 wordt toegevoegd aan de PFZW-regelingen.

Branche 0149 Kunst en Cultuur (Algemeen)

In plaats van jaar- worden perioderegelingen aangeboden voor Sociaal Fonds en Loopbaanfonds Podiumkunsten. Dit betekent het volgende:

 • regeling 4 | Sociaal Fonds Podiumkunsten vervangt regeling 9 | (keuze) Sociaal Fonds Podiumkunsten (deze wordt op 0% gezet); en
 • regeling 5 | Loopbaanfonds Podiumkunsten vervangt regeling 11 | Loopbaanfonds Podiumkunsten  (deze wordt op 0% gezet).

Ook de nieuwe regelingen staan standaard uit, dus je dient deze, indien gewenst, handmatig aan te vinken (en de oude uit te vinken). 

Andere pensioenuitvoerder of exportformaat

Branches die per 1-2022 overgaan naar een van de UPA-formaten:

UPA TKP
 • 0242 | Metalektro

Algemene wijzigingen

APG- & UPA-brancheregelingen

Branches met aanlevering naar APG of via UPA krijgen op medewerkersniveau de mogelijkheid om een einddatum aan een specifieke regeling mee te geven bij voortzetting van het dienstverband.

Wijzigingen in systeem CAO-modellen

Ontkoppelen branche 1200 | PAWW

In sommige CAO-modellen is branche 1200 | PAWW nog gekoppeld als tweede branche, hoewel de systeembranches behorende tot deze CAO-modellen inmiddels een eigen PAWW-regeling hebben. Daarom wordt branche 1200 verwijderd. Dit betreft de volgende systeem CAO-modellen:

 • 496 | Beveiliging (branche 0014)
 • 465 | Banden en Wielen (branche 0173)
 • 83 | Betonindustrie (branche 0214)
 • 475 | Sport (branche 0151)

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk