Salaristabellen 21 & 22 (CAO Beroepsgoederenvervoer)

Op 23-06-2021 hebben we de bedragen uit de nieuwe CAO voor het Beroepsgoederenvervoer (CAO 21) per 2021-7M (4W: P7 / W26) als Voorlopig toegevoegd aan tabellen 21 (maand) en 22 (uur). Bijgevoegde tabel diende hiervoor als basis.

De tredes voor vakbekwame jeugdigen (18/19/20-jarigen) en de -1-tredes hebben we berekend o.b.v. de informatie in Artikel 20 resp. 22 van de (vorige) AVV-CAO-tekst. Indien alsnog te publiceren bedragen voor deze tredes hiervan afwijken dan zullen wij deze corrigeren.

Opmerkingen