Update NL 28-07-2021

Zojuist is de update van 28-07-2021 afgerond. 

Verbeteringen

SIVI 2017 voor Workbee

Met deze update hebben we de mogelijkheid geactiveerd om SIVI 2017-verzuimmeldingen in te sturen. Activering van het verzenden met deze versie moet wel handmatig gebeuren, omdat er extra informatie nodig is om deze berichten correct te kunnen verzenden. Het partnernummer is een verplicht veld en kan alleen door Workbee worden verstrekt. Zoals eerder gecommuniceerd sturen wij in de SIVI 2017-standaard alleen verzuimmeldingen. Zie dit artikel voor meer informatie over de integratie Nmbrs - Workbee.

Token Contactpersoon bedrijf

N.a.v. een wens op de Nmbrs Community hebben we een token toegevoegd voor de Contactpersoon bedrijf. Visma Nmbrs neemt alleen de standaard geselecteerde contactpersoon over.

iDEAL voor loonaangifte ook beschikbaar bij beperkte rechten

Voor klanten(in de loonaangifte viewer) die alleen de loonaangifte kunnen inzien (en dus niet insturen) is het vanaf nu ook mogelijk om via iDEAL de loonaangifte te betalen.

Systeem CAO-modellen en minimum reserveringen

Bij gebruik van systeem CAO-modellen werd een aanpassing van een minimum bedrag voor de reserveringen, indien van toepassing, niet ondersteund, omdat we de reserveringen (met het oorspronkelijke minimum) naar een bedrijf kopieerden en daarmee loskoppelden van de systeemreservering. Nu kun je een reservering daadwerkelijk koppelen aan het systeem CAO-model en hoef je deze niet langer één of twee keer per jaar handmatig bij te werken.
Er is een eenmalige actie nodig om de reservering te koppelen.

Omzetten medewerker i.c.m. default medewerker en loonheffingskorting

Wanneer je een medewerker van type Sollicitant of Toekomstige medewerker omzet naar type Loondienst en een default medewerker gebruikt, dan werden alle loonheffings- en SVW-instellingen van de default medewerker toegepast. De instelling voor de loonheffingskorting laten we, als die er reeds is, vanaf nu buiten beschouwing.

Loonaangifte: controle combinatie BSN / volgnr. IKV

Vanaf nu worden onderstaande situaties ook correct meegenomen in de controle:

  • Verwijderde loonaangiftes
  • Loonaangiftes welke al zijn aangemaakt maar nog niet verzonden
  • Loonaangiftes voor test bedrijven

De foutmelding  werd ten alle tijden getoond wanneer er later met terugwerkende kracht een BSN nummer alsnog werd ingevoerd bij een medewerker. Nu zal deze enkel afgaan als dat in die situatie daadwerkelijk nodig is.

Documenten voor in-app-meldingen

Wanneer er een nieuw document beschikbaar gemaakt wordt voor de medewerker word er in de applicatie een melding getoond wanneer de medewerker inlogt. Dit gebeurt ook wanneer je een document beschikbaar stelt op debiteur- en bedrijfsniveau. Hiermee is deze wens gerealiseerd.

Lange en korte datum notatie voor tokens

Na deze update is het mogelijk om te kiezen of er een korte datum (01-08-2021) of een lange datum (1 augustus 2021) gegenereerd moet worden via de tokens. De standaard is de huidige, korte datum en die werkt nog steeds als er geen wijzigingen worden aangebracht. Hiermee is deze wens gerealiseerd.

Tab medewerker lijst traagheid

Het genereren van de medewerkerslijst is verbeterd waardoor deze nu sneller grote aantallen medewerkers kan generen. Voornamelijk bij het genereren van een medewerkerslijst met meer dan 2500 medewerkers.

Manager oops pagina

Voor sommige managers was het navigeren door de medewerker lijst erg traag waardoor er een oops melding gegeven kon worden. Dit is nu opgelost.

Opgeloste bugs

Met alleen-leesrechten geen documenten downloaden

Met alleen-leesrechten was het niet meer mogelijk om een document te downloaden. Omdat gebruikers een document moeten downloaden om het te kunnen lezen, hebben we dat met deze update rechtgezet.

Dubbele loonheffing bij anoniementarief i.c.m. transitievergoeding

Als voor een medewerker bijzondere tabel 940 werd gebruikt in combinatie met de transitievergoeding, dan berekenden we de loonheffing voor de transitievergoeding + de normale loonheffing. We berekenen nu weer de correcte loonheffing voor de transitievergoeding bij gebruik van speciale tabel 940.

Onderstaande HR workflow issues zijn opgelost:

  • De geselecteerde gebruiker blijft zichtbaar wanneer je een taak verplaatst
  • Gedupliceerde systeem HR workflows zijn weggehaald
  • Manager login krijgt geen error meer bij het aanmaken van de actie punten
  • Wanneer een manage login een datum selecteert bij een actiepunt zal de juiste datum getoond worden en niet meer een dag voor de gekozen datum.
  • Wanneer een manager login een actiepunt toevoegt zal deze gelijk zichtbaar worden. Het is niet meer nodig om de pagina te herladen.

Laden interactieve loonstrook

Bij het openen van de interactieve loonstrook kon het voorkomen dat deze eindeloos bleef laden. Met deze update is dat opgelost.

Payroll Workflow – status werd niet aangepast na het uitvoeren van een geplande taak

De status van de taak zal nu worden aangepast zonder dat het nodig is om de pagina te verversen nadat een taak is uitgevoerd.

Export instellingen medewerkersniveau

Alle benodigde export instellingen bij de medewerker zijn weer te selecteren.

Dit lost het volgende bekende probleem op:

Transitie vergoeding bij een medewerker welke de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft

 Bij het verwerken van een transitievergoeding wordt er in de loonaangifte en extra medewerker aangemaakt in de loonaangifte. Voor deze medewerker worden de indicatie werknemersverzekeringen standaard met “ja” gevuld. Wanneer een medewerker de AOW gerechtigde leeftijd heft bereikt zal hier “nee” worden ingevoerd bij het verwerken van een transitievergoeding.

Opmerkingen