Update NL 08-09-2021

Zojuist is de update van 08-09-2021 afgerond.

Nieuwe functionaliteit

Verlofopbouw alleen over roosteruren en uitbetaling verlof alleen over extra uren

Het dashlet Verlof bevat nu een nieuwe optie om verlof alleen op te bouwen over de roosteruren.
Hierdoor wordt het mogelijk om de verlofuren direct uit te betalen als een medewerker extra uren werkt. Dit kan ingesteld worden in dashlet Urenreserveringen.

Deze informatie is toegevoegd aan dit en dit artikel (verlof) en aan dit en dit artikel (urenreservering).

Opgeloste bugs

Tegenstrijdige informatie status loonaangifte

De status van de loonaangifte kon voor een documentviewer anders zijn dan voor een accountant login. Nu is deze voor elke login hetzelfde.

Min. EJU toch berekend bij wijziging naar 0%

Wanneer op bedrijfsniveau, in dashlet Brancheregelingen, bij een jaarbranche die in de branche-instellingen een minimum bedrag bevat voor de eindejaarsuitkering (EJU) het percentage van de EJU op  0 werd gezet, dan werd op de loonstrook nog steeds de minimumwaarde voor de EJU toegepast.
Dit is opgelost, dus als het percentage van de EJU 0 is wordt geen minimum meer toegepast.

Opmerkingen