HR workflows in Visma Nmbrs

De HR Workflow is een opvolging van taken die kan worden toegepast bij alle medewerkertypes. Het doorlopen van een HR workflow biedt de mogelijkheid om gemakkelijk samen te werken met werkgevers en werknemers.

Instellingen HR workflows

Het instellen van HR workflows vindt op verschillende niveaus plaats. 

Gebruik door verschillende gebruikers

Zodra een HR workflow gestart is, zullen taken worden toegewezen aan verschillende type gebruikers. Zo kan een taak aan een klantlogin worden toegewezen en vervolgens aan een medewerker login. De volgende artikelen geven voor de betreffende logins meer informatie over het gebruik van een HR workflow:

Tijdens het instellen en tijdens het werken met een HR workflow kan het voorkomen dat een foutmelding wordt getoond of dat een ander probleem zich voordoet. In onderstaande HR workflow troubleshoot beschrijven we zo veel mogelijk onverwachte situaties mét oplossingen:

Opmerkingen