Update NL 29-09-2021

Zojuist is de update van 29-09-2021 afgerond.

Nieuwe functionaliteit

Tenaamstelling overleden medewerker

Wanneer bij een medewerker een overlijdensdatum is ingevuld, dan wijzigen we vanaf nu de tenaamstelling van die medewerker op de loonstrook en de jaaropgave: de naam wordt voorafgegaan door: "Erven van".

Verbeteringen

Dashlet Runaanvraag

We hebben enige verbeteringen aangebracht in dashlet Runaanvraag op masterniveau (Accountant-omgevingen).

  • De knop om een run met status 'In behandeling' te verwijderen of te selecteren werkt weer.
  • Er worden geen afgeronde runs meer weergegeven onder kopje 'In behandeling'.
  • De terugknop werkt weer.

Pensioenexport StiPP: medewerker zonder BSN

Wanneer je een StiPP-pensioenexport aanmaakte terwijl er een medewerker zonder BSN was kreeg je deze foutmelding: "Error code: [Error code: [Medewerker BSN is niet numeriek.]]"

Nu tonen we in de foutmelding ook de naam en het nummer van de werknemer.

  • NL: "BSN is niet numeriek voor [Medewerkernummer] [Voornaam medewerker (roepnaam)] [Achternaam Medewerker]"
  • EN: "Social Security Number isn’t numerical for [Employee number] [Employee firstname] [Last Name Employee]"

Nieuwe kolom in overzicht HR Workflow: ‘Taak actief bij’

Afgelopen maandag hebben we in het overzicht HR Workflow een extra kolom toegevoegd, die toont bij welke gebruiker een taak op dat moment actief is. Dit maakt het eenvoudiger om te zien of een bepaalde gebruiker is geblokkeerd of overbelast met te veel taken.

Opgeloste bugs

Niet mogelijk om extra services te kopen

Op de abonnementspagina was het vanwege een schermfout niet mogelijk om extra services aan te schaffen. Dat is nu opgelost.

Geen optie 'Duurzame inzetbaarheid' in Exportinstellingen

De optie 'Duurzame inzetbaarheid' ontbrak bij de Exportinstellingen (medewerkersniveau). Nu is deze weer zichtbaar en te gebruiken.

Instellingen te wijzigen ondanks leesrechten medewerkersdashlet Verlof

Een gebruiker o.b.v. een template met alleen-lezen-toegang tot het Verlofdashlet op medewerkersniveau kon desondanks de volgende opties aanpassen: 'Wettelijk verlof vorig jaar laten vervallen' en 'Uitbetalen bij uit dienst'.
Het is voor gebruikers met leesrechten voor dashlet Verlof vanaf nu niet meer mogelijk om deze instellingen te wijzigen.

Opmerkingen