Update NL 06-10-2021

Zojuist is de update van 06-10-2021 afgerond.

Nieuwe functionaliteiten

Genderneutrale medewerkers

Bij het aanmaken van een (nieuwe) medewerker moest voorheen het geslacht ('man' of 'vrouw') gekozen worden. Vanaf nu zijn ook de opties 'Onbekend' of 'Niet gespecificeerd' beschikbaar. Deze opties kunnen worden gekozen bij het aanmaken van nieuwe medewerkers en bij het wijzigen van (de persoonlijke info van) bestaande medewerkers.

Deze aanpassing is ook doorgevoerd in de loonstrook, jaaropgaven, loonaangiften, pensioenexports, HR Dashboards en andere rapportages / grafieken waarin het geslacht wordt benoemd.

Medewerkersrooster: uren per week

Bij het medewerkersrooster kun je nu de uren direct per week ingeven. We verdelen deze uren dan over het tweewekelijkse rooster.

Verlofopbouw over roosteruren met urenreservering

Vanaf nu kun je met een urenreservering ook alleen verlof opbouwen over de roosteruren van een medewerker. Hiertoe hebben we twee opties toegevoegd:

  • Fulltime urensaldo / jaar (alleen roosteruren)
  • Percentage van gewerkte uren (alleen roosteruren)

Verbeteringen

Nieuwe genderopties voor importsjabloon

De nieuwe genderopties zijn ook toegevoegd aan het sjabloon van het importbestand.

Loonstrook: extra spatie bij medewerkers zonder tussenvoegsel

Als een medewerker geen tussenvoegsel had, dan stonden er twee spaties tussen de voornaam (of initialen) en achternaam. We hebben de tweede spatie verwijderd.

Verbeteringen validatie volgnummer IKV

We hebben twee verbeteringen doorgevoerd in de validatie van het volgnummer IKV.

  • Loonaangiftes met status 'gemarkeerd als verzonden' en 'verzonden extern' worden nu ook gevalideerd alsof ze echt naar de Belastingdienst zijn verstuurd.
  • Er was geen validatie van de lengte van een volgnummer IKV. Vanaf nu kun je alleen een nummer bestaande uit maximaal 4 cijfers toevoegen.

Intrekken van medewerkers

Het was mogelijk om een intrekking toe te voegen voor een combinatie BSN IKV van een medewerker welke met diezelfde combinatie in de nominatieve aanlevering van de aangifte werd meegenomen voor die periode. Aangezien een intrekking voor een medewerker welke met eenzelfde combinatie BSN IKV wordt aangeleverd in die periode door de belastingdienst genegeerd wordt hebben we dit onmogelijk gemaakt. Deze aanpassing is doorgevoerd voor de loonaangifte en de pensioenaangifte op basis van het UPA en APG formaat.

Ondertekend document bewerken

Nadat we het al mogelijk hadden gemaakt om een ondertekend document te verwijderen, is het nu ook mogelijk om er geldigheidsdata, een documentnummer en een beschrijving aan toe te voegen. Daarnaast wordt een ondertekend document altijd gemarkeerd als zichtbaar voor een medewerker.

Het enige wat nog rest is het bewerkbaar maken van de mappen; dit pakken we binnenkort op.

Extra filter voor HR Workflow-overzicht

We hebben een bedrijfsfilter toegevoegd aan het HR Workflow-overzicht. Zeker voor grotere organisaties is het handig om te kunnen filteren op bedrijf, aangezien er parallel veel HR Workflows actief kunnen zijn.

Opgeloste bugs

Medewerkers met sector 99 - geen sector

Als in de loonaangifte een medewerker met sector 99 was vermeld (dit zijn medewerkers zonder sector), dan gaf de loonaangifte geen fout aan. Vanaf nu krijg je (weer) een foutmelding:

  • Medewerker xx sector 99 is ongeldig.

De runcontrole voor deze medewerkers werkt nu weer.

Contracturen in de loonaangifte

We sturen nu alleen de contracturen in loonaangifte en pensioenexport mee indien het soort inkomen van de medewerker 11, 13, 15 of 17 is.

ZW in historie SVW-instellingen

De waarden voor de ZW zijn weer zichtbaar in de historie van de SVW-instellingen.

Fout bij toevoegen meerdere managers aan afdeling

Het toevoegen van een tweede manager aan een afdeling gaf een foutmelding, maar nu is het mogelijk om meerdere managers toe te wijzen.

[Accountantswebsite] Afbeeldingen worden niet geladen

Toegevoegde afbeeldingen waren niet zichtbaar op de accountantswebsite, maar dit is opgelost.

Opmerkingen