Update NL 03-11-2021

Zojuist is de update van 03-11-2021 afgerond.

Nieuwe functionaliteiten

Opnemen en/of opbouwen per verlofgroep instellen

Het is nu mogelijk om per verlofgroep aan te geven of medewerkers alleen een opname of ook een opbouw in de ESS kunnen doen. Voorlopig werkt dit alleen voor de desktopversie van de medewerkerslogin.

Nieuw ORT-berekeningstype voor uurcodes

We hebben twee berekeningsopties toegevoegd voor de ORT. Deze kunnen worden gebruikt voor het uitbetalen van de gemiddelde ORT tijdens verlof en heten als volgt:

  • ORT uurloon verlof (3 periodes)
  • ORT uurloon verlof (6 periodes)

Het verschil tussen deze typen en de ORT-berekening die we al hebben, is dat we de uitvoer niet opslaan, zodat deze voor een toekomstige periode kan worden gebruikt. Dit gaat altijd uit van de laatste 3 of 6 periodes.

We hebben de huidige ORT hernoemd naar:

  • ORT uurloon ziekte (3 periodes)
  • ORT uurloon ziekte (6 periodes)

Auto v/d zaak: HR-signaal

We hebben een nieuw HR-signaal en e-mailsjabloon toegevoegd voor 60 maanden na de eerste registratiedatum van de auto v/d zaak.

We activeren dit signaal onder de volgende voorwaarden:

  • de auto v/d zaak is gekoppeld aan een werknemer;
  • de medewerker is in dienst;
  • in het contract auto v/d zaak is de reden voor geen bijtelling 0.

Auto v/d zaak i.c.m. Uitdienstwizard

Bij gebruik van de Uitdienstwizard voor een medewerker kun je nu ook de einddata van de auto('s) v/d zaak toevoegen.

Verbeteringen

NAW-overzicht: filter voor type medewerker toegevoegd

Dit rapport heeft nu een filter per type medewerker. En we hebben twee problemen opgelost: het type 'Toekomstige medewerker' is toegevoegd en we tonen nu ook medewerkers zonder dienstverband, aangezien de medewerkerstypen 'Sollicitant' & 'Afgewezen sollicitant' dit bij aanvang niet hebben.

Auto van de zaak van verwijderde medewerkers verwijderen

Wanneer je een medewerker verwijderde die een auto van de zaak had, dan was het onmogelijk om de auto van de zaak te verwijderen. Het is nu wel mogelijk om in die situatie de auto te verwijderen.

Import/update: tijdige fout als functietitel max. aantal tekens overschrijdt

Een bestand dat functietitels met meer dan 50 tekens bevat kwam weliswaar door de validatie heen vóór de import of update, maar leidde daarna alsnog tot een fout. Vanaf nu zal de validatie al vóór de import of update laten weten of de functietitel het maximale aantal tekens overschrijdt.

Import/update: max. 1000 rijen

Om het risico op prestatieproblemen te verkleinen hebben we een limiet van 1000 rijen ingesteld voor het import-/updatebestand. De validatie vóór de import of update geeft een foutmelding als het bestand het maximale aantal rijen overschrijdt.

Medewerkersdashlet: loonstroken

Op medewerkersniveau hebben de loonstroken per run en per periode een make-over gekregen. Ook tonen we nu de laatste drie loonstroken.

Medewerkersdashlets aangepast

Het verlofoverzicht van collega's (bedrijf en afdeling) en de proforma hebben een nieuwe vormgeving gekregen.

Opgeloste bugs

Ontbrekende namen in overzicht Auto v/d zaak

Als een medewerker twee auto's v/d zaak heeft, dan toonden we voorheen de naam van die medewerker bij slechts één van de auto's in het overzicht. Nu staat de naam bij beide auto's.

Verlofaanvraag: overlap kalender en urenveld

De kalenderkiezer stond in het veld voor het aantal uren, maar nu niet meer.

UPA pensioen-export: stagiaires

We vulden ten onrechte de velden IndArbovOnbepTd en IndOprov bij een stagiaire in de UPA pensioen-export, terwijl dit niet nodig is. Deze velden worden nu niet meer gevuld.

Foutmelding bij extra uren en/of dagen voor 2022

Als je een urencode (vast of variabel) voor het jaar 2022 toevoegde kreeg je een 'Object reference' foutmelding in de dashlet. Dit is verholpen.

Veld 'Geboorteland' niet in Wizard nieuwe medewerker

De Wizard nieuwe medewerker bevatte geen veld 'Geboorteland'; dit werd ook niet automatisch ingevuld in dashlet Persoonlijke info. We hebben in de Wizard veld 'Geboorteplaats' vervangen door veld 'Geboorteland' en dat verplicht gesteld.

Opmerkingen