Huisarts in Dienstverband (Hidha)

Dit artikel beschrijft welke CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen worden ondersteund voor Huisartsen in dienstverband. Ook wordt toegelicht hoe deze pensioenregeling in Nmbrs worden berekend en hoe de pensioenexport wordt gedaan.

Ondersteunde CAO's, pensioenregelingen en salaristabellen

Ondersteunde CAO's:

 • 2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts

Aanwezige pensioenregelingen in Nmbrs:

 • 0198 | Huisarts in Dienstverband (Hidha)

Dit artikel beschrijft hoe je een pensioenregeling bij een bedrijf kunt selecteren en toepassen.

Aanwezige salaristabellen in Nmbrs:

 • 2520 | Huisarts in dienst bij een huisarts

In Nmbrs worden AVV- en principe-akkoorden ondersteund, zie dit artikel voor meer informatie hierover.

Pensioenexport

Aangiftes over periodes vanaf 1-2022 kunnen via UPA Achmea worden ingediend. Aangiftes over eerdere periodes dienen handmatig te worden aangeleverd.

Opmerking m.b.t. deze branche

Verwerking vast bedrag
Vanaf 2022 wordt door SPH, naast de reguliere premie, ook een vast bedrag per maand in rekening gebracht.

 • Wn (2022): "...een vast bedrag van € 100,50 op jaarbasis (per maand in rekening gebracht. 1/12 deel van € 100,50 = € 8,37 pm)"
 • Wg (2022): "...een vast bedrag van € 100,50 op jaarbasis (per maand in rekening gebracht. 1/12 deel van € 100,50 = € 8,38 pm)"

Het is nog niet mogelijk om dit via een brancheregeling te verwerken, maar wel als volgt.

1. De Wn-last kan op medewerkersniveau als 'Extra bedrag' worden ingegeven bij regeling 1 | Huisartsen in dienstverband Pensioen (SPH). Aangezien dit bedrag in de berekening naar rato van het PT% wordt toegepast dien je het o.b.v. dit PT% aan te passen, zodat uiteindelijk het 100%-bedrag wordt meegenomen.

  mceclip0.png

2. De Wg-last kan bijvoorbeeld op een van de looncodes uit de reeks 5507-5509 (Werkgeverslast) worden geboekt. Hier hoef je geen rekening te houden met het PT%.

↓ Berekening

Deze pensioenregeling is een jaarregeling. De pensioenpremie wordt berekend op basis van de huidige periode. Bij de berekening is een franchise en een maximum grondslag van toepassing. De berekening en een rekenvoorbeeld staan hieronder. 

Let op: 

 • Waardes (uren/dagen/percentages/grondslagen/franchises) kunnen afwijken. In de systeeminstellingen zijn de actuele waardes te vinden.

Berekening (algemeen):

 1. Fulltime maandsalaris eerste periode (A):
  - fulltime salaris
  - parttime salaris/parttime percentage
  - uurloon * gemiddelde bedrijfsuren
 2. Jaargrondslag (B): A * aantal perioden
 3. Vakantiegeld (C): % vakantiegeld * B
 4. Eindejaarsuitkering (D): % EJU * B
 5. Jaargrondslag (E): B + C + D (mag niet hoger zijn dan maximum jaargrondslag, anders is Jaargrondslag E maximum jaargrondslag)
 6. Jaargrondslag (F): E - Jaarfranchise
 7. Periodegrondslag (G): F / aantal perioden
 8. PT% (afgerond op 2 decimalen) (H):
  - Bij uurloner of extra uren parttimer = werkelijke branche uren / werkelijke bedrijfsuren
  - Bij fulltime of parttimer zonder extra uren = gemiddelde uren / gemiddelde bedrijfsuren
 9. Toegepaste grondslag (I): G * H

Rekenvoorbeeld:
Voor het rekenvoorbeeld wordt een fulltimer op basis van een werkweek van 40 uur genomen en de volgende componenten:

 • Salaris = 5000
 • Maximum jaargrondslag = 146823
 • Jaarfranchise = 11614
 • Gemiddelde bedrijfsuren = 173,33
 • Vakantiegeld = 8%
 • Eindejaarsuitkering = 1,75%
Stap Berekening   Uitkomst
1. Fulltime maandsalaris huidige periode (A):              5000
2. Jaargrondslag (B): 5000 * 12 = 60000
3. Vakantiegeld (C): 8% * 60000 =      4800
4. Eindejaarsuitkering (D): 1,75% * 60000 = 1050
5. Jaargrondslag (E): 60000 + 4800 + 1050 = 65850
  65850 < 146823 = 65850
6. Jaargrondslag (F): 65850 - 11614 = 54236
7. Periodegrondslag (G): 54236 / 12 = 4519,67
5. PT% (D): 173,33 / 173,33 = 100
6. Toegepaste grondslag (I): 4519,67 * 1          = 4519,67

Grondslag:
In de grondslag voor de berekening telt een aantal loon- en urencodes mee, zoals vaste salaristoeslag en projecttoeslag. Alle loon- en urencodes die in de grondslag meetellen zijn te vinden bij de Systeembrancheregelingen op tabblad Instellingen (Masterniveau).

Let op:

 • De regeling berekent de jaargrondslag standaard inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit is niet afhankelijk van ingestelde reserveringen in Nmbrs.

Variabel Salaris (vanaf 2022)

Vanaf 2022 is de berekening van het pensioenfonds Stichting Huisartsen aangepast: ook het variabele salaris van het afgelopen jaar wordt meegenomen in de berekening van de jaargrondslag.

Nadat de jaargrondslag berekend is voor het huidige jaar wordt de totale waarde van grondslag 10102 | Variabel Salaris van het afgelopen jaar bij de jaargrondslag opgeteld. In systeem CAO-model 2520 | Huisarts In dienst bij een huisarts is deze grondslag vanaf 2022 toegevoegd aan de volgende looncodes:

 • 4100 | Overwerk uren 100%
 • 4128 | Overwerk uren 130%
 • 4150 | Overwerk uren 150%
 • 4200 | Overwerk uren 200%
 • 3033 | Eenmalige uitkering (BT)
 • 3067 | Bereikbaarheidsdienst (Tabel) (LC toegevoegd aan LM)
 • 3037 | Eindejaarsuitkering (BT) (LC toegevoegd aan LM)

Als je geen gebruik maakt van systeem CAO-model 2520, dan kan de grondslag handmatig toegevoegd worden; zie dit artikel voor meer informatie daarover.

De premie op de loonstrook wordt via de brancheregeling berekend. Voor de aanlevering van de pensioengegevens via het UPA-bestand dient het variabele deel van de pensioenberekening los van het vaste deel aangeleverd te worden. Daarom is naast de jaarregeling, die gebruikt wordt voor het berekenen van de premie op de loonstrook (zowel het vaste als het variabele deel), ook een perioderegeling aangemaakt. Deze perioderegeling wordt alleen gebruikt voor het aanleveren van het variabele deel in het UPA-bestand (en dus niet voor de berekening op de loonstrook).

Als grondslag 10102 | Variabel Salaris van het afgelopen jaar niet in Nmbrs berekend is, dan kan looncode 9200 worden gebruikt om de waarden van het variabele deel van het afgelopen jaar toe te voegen aan de berekening. Deze looncode kan toegevoegd worden aan de eerste periode van 2022 (het huidige jaar). Hierdoor zal grondslag 10102 | Variabel Salaris van het afgelopen jaar overschreven worden met de waarde van de looncode.

Opmerkingen