Update NL 02-12-2021

Zojuist is de update van 02-12-2021 afgerond.

Verbeteringen

Auto van de zaak: overzicht

In het overzicht Auto van de zaak tonen we nu alleen de laatste leasenemer (medewerker) van een auto van de zaak.

Auto van de zaak: uitdienst-wizard

Als de auto van de zaak al een einddatum had (in de huidige of een toekomstige periode), dan toonden we die niet in de uitdienst-wizard. Nu doen we dat wel en bovendien kun je deze einddatum aanpassen.

Nieuw ontwerp dashlet HR Workflows (ESS)

Dashlet HR Workflow heeft een make-over gekregen, om meer in lijn te zijn met het nieuwe design en om de status duidelijker zichtbaar te maken.

Nieuw ontwerp dashlet Mutatieformulieren (ESS)

Dashlet Mutatieformulieren voor de ESS heeft eveneens een opfrisbeurt gekregen, waardoor dit meer aansluit bij de nieuwe look & feel van de ESS portal.

Nieuw ontwerp dashlet Documenten (ESS)

En ook dashlet Documenten heeft een nieuwe look & feel gekregen. Het is nu eenvoudiger voor een medewerker om te zien hoeveel documenten er zijn gedeeld; daarnaast worden alleen recente documenten in het dashlet getoond. Zeker voor medewerkers voor wie veel documenten zichtbaar zijn gemaakt zal dit een verbetering zijn.

Nieuw veld in mutatieformulier Wijzig rooster (ESS)

In het mutatieformulier Wijzig Rooster is het nu mogelijk om het totaal aantal uren per week toe te voegen: dit aantal wordt gelijkelijk over de werkdagen in het rooster verdeeld. Dit maakt het voor medewerkers eenvoudiger om het rooster in te vullen.

Tellers op alle dashlets aanklikbaar (ESS)

Op basis van gebruikersfeedback van het nieuwe ontwerp hebben we het voor de medewerkers mogelijk gemaakt om, door op een teller in een dashlet te klikken, doorgestuurd te worden, vergelijkbaar met het klikken op 'meer...'.

Opgeloste bugs

ArboNed-integratie

Sinds de ochtend van 25-11 was de ArboNed-integratie defect voor integraties o.b.v. versie SIVI2006. Met de update van vanavond hebben we het weer mogelijk gemaakt om de verzuimmeldingen te versturen. Het is echter niet mogelijk gebleken om de berichten die niet automatisch verzonden waren alsnog te activeren, dus daarvoor is handmatige actie vereist.

Overzichten op masterniveau: afdeling leeg bij sommige medewerkers

De overzichten met afdelingen op masterniveau waren niet in staat om debiteurenbedrijven met verschillende periodetypes te ondersteunen, wat resulteerde in enkele 'lege' afdelingen. Dit is opgelost, dus nu worden alle periodetypen ondersteund.

Opmerkingen