Update NL 05-01-2022

Zojuist is de update van 05-01-2022 afgerond.

Nieuwe functionaliteit

Nieuwe (systeem)looncodes in grootboekrekeningschema's

Op 31-12-2021 hebben we de nieuwe (systeem)looncodes toegevoegd aan alle grootboekrekeningschema's. We hebben ze gekoppeld op basis van andere systeemlooncodes binnen de (eigen) grootboekrekeningschema's:

  • 8098 | Aof laag → zelfde als 8083 | werkeloosheidswet wg
  • 8099 | Aof hoog → zelfde als 8083 | werkeloosheidswet wg
  • 8100 | Aof uitkering zelfde als 8083 | werkeloosheidswet wg
  • 8101 | WKO → zelfde als 8083 | werkeloosheidswet wg
  • 5156 | Reiskostenvergoeding kantoordagen → zelfde als 5130 | Reiskostenvergoeding (onbelast)
  • 5157 | Thuiswerkvergoeding → zelfde als 5100 | Onkostenvergoeding (onbelast)
  • 5158 | Thuiswerkvergoeding per dag → zelfde als 5100 | Onkostenvergoeding (onbelast)

Verbetering

Overzicht dienstverband: aard arbeidsverhouding verwijderd

De aard arbeidsverhouding maakt geen deel meer uit van het dienstverband en daarom is deze nu verwijderd uit het Overzicht dienstverband.

Opgeloste bugs

UPA-aangiftes: SaldoPremieReg onjuist bij meer dan 1 correctie

Wanneer gedurende een bepaalde periode een eerste correctiebestand werd aangemaakt, dan was de waarde in veld SaldoPremieReg correct. Maar als na het eerste correctiebestand nogmaals een correctiebestand werd aangemaakt, dan werd de verkeerde waarde voor SaldoPremieReg meegenomen in het UPA-exportbestand. Dit is opgelost.

APG-pensioenexport: slechts 1 intrekking mogelijk

Het is nu (weer) mogelijk om meerdere intrekkingen toe te voegen aan de pensioenexport voor APG.

AOW-leeftijdscontrole bij week- en 4W-bedrijven soms onjuist

De AOW-leeftijdscontrole voor werknemers geboren op 01-09-1955 / 02-09-1955 was niet correct i.c.m. week- en 4W-bedrijven. Dit is opgelost.

Zweedse bankrekeningopties zichtbaar in NL-omgevingen

Op dashlet Informatie bedrijf waren onder 'Bankrekening' enkele velden te zien die alleen voor Zweedse omgevingen gelden. Dat is nu niet meer het geval.

Bugs

Meerdere dienstverbanden, 1 uit dienst: VCR-berekening incorrect

Wanneer een van de twee medewerkers uit dienst gaat klopt de cumulatieve VCR-berekening niet meer. We zullen de klanten bij wie dit speelt hierover informeren.

Opmerkingen