Update NL 02-03-2022

Zojuist is de update van 02-03-2022 afgerond.

Verbeteringen

Document ondertekenen op mobiele telefoon

Met onze laatste update hebben we het gemakkelijker gemaakt om een document te ondertekenen op tablet en mobiele telefoon. Samen met recente verbeteringen aan de responsiviteit van Nmbrs op een tablet of mobiele telefoon, wordt het ondertekenen van documenten op deze apparaten nu ondersteund voor medewerkers.
Voor andere gebruikerstypes is het ook mogelijk op tablets, maar op een mobiele telefoon is dit het gemakkelijkst via het dashlet 'Mijn taken'.

Token voor bedrijfslogo

Vanaf nu is het mogelijk om een 'bedrijfslogo'-token toe te voegen aan de documentsjablonen met de Microsoft Word Add-in. Deze token maakt gebruik van het bedrijfslogo dat bij het bedrijf is ingesteld, met vergelijkbare maatvoering als op de loonstrook. (maximaal 200 x 115 pixels). Dit token werkt alleen in de hoofdtekst van een document, niet in de kop- of voettekst.

Tokens voor auto v/d zaak

N.a.v. deze wens hebben we ook tokens voor de auto v/d zaak & leasecontracten toegevoegd.

Contract:

  • Start leasecontract
  • Bijdrage privégebruik
  • Cataloguswaarde
  • Bijtellingspercentage

Auto:

  • Kenteken
  • Merk
  • Model

Urenmodel toegevoegd aan instellingen Mutatieformulier

Op veler verzoek van onze community hebben we de optie toegevoegd om een urenmodel te selecteren in de instellingen van het Mutatieformulier (bedrijfsniveau). Hierdoor wordt het mogelijk om de medewerker ook gebruik te laten maken van de declaratiemodule, b.v. voor incidenteel overwerk.

Belangrijk: deze verbetering zal niet direct beschikbaar zijn in de Nmbrs app (iOS & Android), dit zal in een later stadium wel het geval zijn.

'Navigeren naar'-taken in HR Workflow-instellingen

Het aantal stemmen voor deze verbetering was niet zo hoog als voor bovenstaande verbetering, maar nog steeds aanzienlijk (1,2). Met de laatste wijziging in de HR Workflow-instellingen kan een gebruiker nu zelf 'Navigeer naar'-taken maken. Met deze taken wordt een gebruiker doorverwezen naar de juiste plek waar een bepaalde handeling moet worden uitgevoerd.

Onkostendeclaratie verplicht veld

Het is belangrijk dat medewerkers de juiste onkosten selecteren die ze willen declareren. Daarom hebben we het veld verplicht gemaakt en niet vooraf ingevuld, zodat de beslissing bewust moet worden genomen. Als er geen beslissing genomen hoeft te worden, dan hoeft de werknemer dit natuurlijk ook niet te doen.

Nationaliteit verplicht

De nationaliteit is vanaf nu een verplicht veld in de 'Wizard nieuwe medewerker'. Deze gegevens zijn nodig voor de loonaangifte. Het geboorteland is niet langer verplicht.

Verbeteringen in IP-validatie

In de huidige situatie, waarin steeds meer mensen een mobiele telefoon gebruiken om toegang te krijgen tot Nmbrs, merkten we dat de IP-validatie een steeds minder effectieve en gebruiksvriendelijke beveiligingsfunctionaliteit werd. Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren hebben we een nieuwe beveiligingsfunctie toegevoegd, waarmee gebruikers hun apparaat kunnen toevoegen aan een lijst met vertrouwde apparaten. Zodra dit is gebeurd is de IP-validatie niet langer nodig, waardoor de gebruikerservaring veel beter wordt zonder afbreuk te doen aan de beveiliging. Deze functionaliteit wordt in de komende weken uitgerold.

Prestatieverbetering signalen

Met deze update lanceren we de nieuwste prestatieverbeteringen met betrekking tot de signalen.

Thuiswerkdagen in importbestand

Het is nu mogelijk om thuiswerkdagen toe te voegen aan het importbestand. Hiervoor hanteren we dezelfde logica als in dashlet Rooster op medewerkersniveau.

Verwijderen gekoppelde salaristabellen niet meer mogelijk

Het is nu niet meer mogelijk om salaristabellen te verwijderen die aan specifieke medewerkers zijn gekoppeld. Salaristabellen die niet aan medewerkers zijn gekoppeld kunnen nog wel worden verwijderd.

Melding in runcontrole

We hebben een foutmelding toegevoegd aan de runcontrole, die getoond wordt wanneer de input-urencode i.c.m. de uitvoercode voor de ORT-berekeningen wordt gebruikt. Dit wordt gedaan om een fout in de daadwerkelijke run te voorkomen.

Achmea (UPA): veldaanvulling

In de pensioenaangifte naar Achmea voegen we nu automatisch 'SPH' toe aan het veld Bedrijf relatienummer.

Nieuwe runcontrolemelding

NL: Medewerker heeft een code Soort inkomen die niet gelijk is aan 11,13,15,17,61,63 en een actieve brancheregeling voor de UPA-export; deze combinatie is niet mogelijk.
EN: An employee has an income type different then 11,13,15,17,61,63 and an active branche rule for the UPA export, this combination isn't possible.

Velden toegevoegd aan rapport Contracten

We hebben de velden 'Schriftelijk contract' en 'Contracturen' toegevoegd aan het rapport Contracten op Bedrijfsniveau. Daarnaast hebben we het veld Fase uit dit rapport verwijderd.

Opgeloste bugs

Bedrijfslogin zonder bedrijven

Het is niet meer mogelijk om in te loggen in Nmbrs als niet minimaal 1 bedrijf is geselecteerd.

Eigen gebruikersprofielen verwijderen

Het was niet mogelijk om de gebruikersprofielen te verwijderen die aan het gebruikersaccount waren gekoppeld. Nu is dat wel mogelijk.

Lege user templates

Het was mogelijk om user templates te maken zonder een beschrijving, waardoor het moeilijk was om erachter te komen waar ze mee te maken hadden. Dit is niet meer mogelijk.

Fout bij aanmaken exportbestand A&O Services (schilders)

Er ontstond een foutmelding bij het aanmaken van een A&O-exportbestand met een medewerker die in dienst is maar niet gewerkt had, omdat het uurloon hoe dan ook moet worden ingevuld. Dit is opgelost.

Vakantiereservering onjuist op pdf van TWK-loonstrook

De vakantiereservering werd onjuist weergegeven op de gedownloade loonstrook van een TWK-run. Met deze update is dit opgelost.

Perioden aanpassen met bedrijfslogin (scenario 2 & 3)

Met de update van 26 januari was een nieuwe bug geïntroduceerd voor bedrijfslogins. Door deze bug konden bedrijfslogins de periode niet aanpassen. Daarnaast stond de onbeveiligde modus standaard aan. Klikken op de periode gaf geen resultaat. Dit is nu opgelost.

Dashlet NOW-uren toont niet alle medewerkers

Dashlet Invoer NOW-uren toonde niet alle medewerkers op bedrijfsniveau, maar nu wel weer.

Dashlet Variabele looncomponenten

Dashlet variabele looncomponenten werkte in sommige omgevingen niet goed bij het toevoegen vanaf de Home-pagina; dit is opgelost.

Branches: berekening prorata onjuist als periode begint met weekenddag

Als een maand begint met een weekenddag en de prorata-berekening voor de branche is ‘Kalenderdagen gemaximeerd op 30 dagen’, dan was de prorata-berekening niet juist. De berekening is nu wel correct.

BT is 0,00% op loonstrook per run

Na een correctierun werd bij een BT-betaling het percentage BT op de loonstrook per run als 0,00 getoond. Nu staat weer het correcte % BT op de loonstrook per run.

Opmerkingen