Update NL 09-03-2022

Zojuist is de update van 09-03-2022 afgerond.

Verbeteringen

Nationaliteit verplicht op formulier Eerste werkdag

Conform een wens vanuit de Community is het veld ‘Nationaliteit’ op het Eerste werkdagformulier nu verplicht. Dit zou het verloningsproces soepeler moeten maken, aangezien de nationaliteit een vereist gegeven is: weglaten leidt namelijk tot een runcontrolefout.

Pro-rataberekening thuiswerkvergoeding

De pro-rataberekening wordt nu meegenomen in de thuiswerkvergoeding. Hiervoor kan looncode 5157 worden gebruikt.

Opgeloste bugs

Onjuiste ingangsdatum salaris voor medewerkers in dienst gedurende periode bij gebruik mutatieformulier 'Nieuwe medewerker'

Wanneer het mutatieformulier 'Nieuwe medewerker' werd gebruikt voor werknemers die in dienst komen gedurende de periode (dus later dan de eerste van de maand), dan werd de ingangsdatum van hun salaris gebaseerd op de indiensttredingsdatum in plaats van op de eerste van de maand. Dit leidde tot een onjuiste berekening van het salaris over die periode. De ingangsdatum van het salaris wordt voortaan op de eerste van de maand gezet.

API: SVW_UPDATE stond ten onrechte aanpassen volgnr. IKV toe

Via de API was het mogelijk om het volgnr. IKV in 'verboden' periodes aan te passen. Dat hebben we opgelost: de API past nu dezelfde regels toe als de webapp. De overige SVW-instellingen kun je in die periodes nog wel wijzigen, zolang het volgnr. IKV maar hetzelfde blijft.

Periodeloonstrook getoond na downloaden TWK-correctie- / pre-run-loonstrook

Bij het downloaden van de loonstrook voor een TWK-correctie vanuit de salarisdocumenten werd de loonstrook per periode getoond en niet de loonstrook van de correctie. Dit is opgelost.

Onjuist bedrijfsadres weergegeven op rapporten

Bij het downloaden van onderstaande rapporten (bedrijfsniveau) naar pdf werd het oude bedrijfsadres weergegeven. Dit is niet meer het geval.

Bedrijf → Looncomponenten per periode
Bedrijf → Looncomponenten per run
Bedrijf → Looncomponenten per run/periode
Bedrijf → Rapport journaalposten

Medewerker → Uren en salaris (headcount)
Medewerker → Looncomponenten per periode
Medewerker → Looncomponenten per run
Medewerker → Looncomponenten per run/periode

Opmerkingen